سبد خرید شما خالی است.
موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی ایران ۶۱)

موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی ایران ۶۱)
سال انتشار : 1395

دوتار: حمید خضری

 

حمید خضری، نوازنده‌ی دوتار، آهنگساز، خواننده و راوی موسیقی مقامی خراسان در سال ۱۳۴۸ در قوچان متولد شد و  از سیزده سالگی نزد استاد محمد یگانه نوازندگی دوتار را آغاز کرد و از محضر استادانی چون حاج محمد‌حسین یگانه و عباسقلی رنجبر بهره‌مند شد. او برای فراگیری موسیقی مقامی شیروان و گلیان از دانش و هنر نوازندگان برجسته‌ای چون حمرا بخشی گل‌افروز، علی بخشی گل‌افروز، سلطان رضا بخشی و رحیم‌خان بخشی نیز استفاده کرده است. خضری به اندوخته‌های خود از موسیقی بخشی‌های شمال خراسان اکتفا نکرد و برای فراگیری مقام‌ها و ظرایف موسیقی مقامی تربت‌جام به این منطقه رفت و ضمن تحقیق و تفحص روی آثار استاد نظرمحمد سلیمانی، توفیق هنرآموزی نزد استادان: تخمکار، پورعطایی و عثمان محمدپرست را یافت. وی در سال ۲۰۰۵ میلادی برای تحقیق در آسیای میانه و آموختن آن به تاشکند (ازبکستان) رفت و مدت یک سال نزد استاد گُزل مومن اُوا به نواختن دوتار ماوراءالنهر پرداخت و نیز نزد استاد نادره پیرمتوا آواز شش مقام را فراگرفت.

M. CD 455

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقام بیات 4:21 9.98 MB 5/000 تومان
لیلی و لیلان 1:50 4.23 MB 5/000 تومان
دُندُوای 5:00 11.48 MB 5/000 تومان
مقام شاه بهرام 4:11 9.59 MB 5/000 تومان
مقام گرایلی 7:37 17.47 MB 5/000 تومان
کَرَم 2:29 5.72 MB 5/000 تومان
خال نرگس 2:12 5.04 MB 5/000 تومان
مقام جعفرقلی 1:49 4.17 MB 5/000 تومان
ای جمال 2:24 5.52 MB 5/000 تومان
فاطمه جان (۱) 2:17 5.24 MB 5/000 تومان
زری جان 2:17 5.26 MB 5/000 تومان
غریب عاشق 2:48 6.42 MB 5/000 تومان
فاطمه جان (۲) 1:46 4.07 MB 5/000 تومان
خجِی لُره 1:22 3.16 MB 5/000 تومان
می‌رم درگز 1:45 4.01 MB 5/000 تومان
مقام بلبل 2:47 6.39 MB 5/000 تومان
مقام جولان کوراوغلو 2:31 5.77 MB 5/000 تومان

آثار مشابه