سبد خرید شما خالی است.
موسیقی آیینی گوران (موسیقی نواحی ایران ۴۱)

موسیقی آیینی گوران (موسیقی نواحی ایران ۴۱)
سال انتشار : 1391

منتخبی از مقام ها یا نظم های دسته جمعی و تک خوانی موسیقی گوران

گردآوری، ضبط و متن: پرتو هوشمندراد

 

این مجموعه منتخبی است از مقام‌ها یا نظم‌های دسته‌جمعی و تک‌خوانی موسیقی تنبور گوران که توسط کلام‌خوان‌های معاصر منطقه اجرا و در محیط طبیعی زندگی‌شان ضبط شده است. این مجموعه نتیجه‌ی بخشی از کار میدانی دوازده ساله‌ی پرتو هوشمندراد، پژوهشگر و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست. او راجع به شیوه‌ی تحلیل و مشاهداتش در مورد نظم‌ها می‌گوید:«من نظم‌ها را بر اساس برداشت خود موسیقیدان‌های گوران معرفی کرده‌ام، یعنی به‌ عنوان مجموعه‌ای از «نغمه»ها و شیوه‌ی از پیش‌ تعیین‌‌شده‌ای که در آن متن با موسیقی هماهنگ می‌شود و نه به‌ عنوان تعریف کلی که از «مقام» در مباحث موسیقی‌شناسی وجود دارد. به این نظم‌ها به‌ عنوان ‌مُدهایی (یا مواد مورد استفاده) برای آهنگسازی و بداهه‌پردازی نگاه کرده نمی‌شود. به لحاظ سنت اجرایی، پدیده‌ی واریاسیُن در این موسیقی فقط به مقدار بسیار اندکی مجاز است. با بررسی شیوه‌ی فرمولی که در آن متن‌ها با موسیقی هماهنگ می‌شوند، به نظر می‌رسد این مجموعه‌ی مشخص ارائه‌کننده‌ی یک زبان ویژه، یکدست و به‌هم‌پیوسته است، به این صورت که گویی یک آهنگساز (به اعقاد مردم یارسان از عالم روح) با هدفی واضحاً نیایشی و با توجه به متن‌ها آن را آفریده است.» کلام‌خوان‌های این دو سی‌دی عبارتند از: استاد طاهر یارویسی، سیدناصر یادگاری، کاکا بِرار استاد، سیدتیمور مهرابی، سیدعابد مهرابی و کاکی عزیز پناهی

M. CD 343

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
طرز یاری (نظم‌های سُلو) (استاد طاهر یارویسی) 9:53 22.64 MB 9/000 تومان
سر طرز (نظم‌های سُلو) (استاد طاهر یارویسی) 5:41 13.04 MB 9/000 تومان
باریه (نظم‌های سُلو) (سید ناصر یادگاری) 4:50 11.07 MB 9/000 تومان
غریبی (نظم‌های سُلو) (سید ناصر یادگاری) 3:22 7.74 MB 9/000 تومان
مجنونی (نظم‌های سُلو) (کاکا برار استاد) 4:34 10.47 MB 9/000 تومان
دُوالَه (نظم‌های سُلو) (کاکا برار استاد) 5:47 13.24 MB 9/000 تومان
عابدینَه (نظم‌های سُلو) (سید تیمور مهرابی) 4:47 10.95 MB 9/000 تومان
هی لاوَه (نظم‌های سُلو) (سید تیمور مهرابی) 3:57 9.07 MB 9/000 تومان
سید خاموشی ۱ و ۲ (نظم‌های سُلو) (سید عابد مهرابی) 5:44 13.14 MB 9/000 تومان
گِل و دَرَه (نظم‌های سُلو) (سید عابد مهرابی) 4:54 11.23 MB 9/000 تومان
بابا خوشینی (کاکی عزیز پناهی) 3:59 9.15 MB 9/000 تومان
گِل و دَرَه (کاکی عزیز پناهی) 4:08 9.47 MB 9/000 تومان
استاد طاهر یارویسی (سر کلام) (کلام‌های دسته‌جمعی) 24:44 56.64 MB 9/000 تومان
سید تیمور و سید عابد مهرابی (سر کلام‌ها) (کلام‌های دسته‌جمعی) 21:38 49.52 MB 9/000 تومان
کاکا برار استاد (سر کلام) (کلام‌های دسته‌جمعی) 23:13 53.16 MB 9/000 تومان

آثار مشابه