سبد خرید شما خالی است.
موسیقی ایل بختیاری (موسیقی نواحی ایران ۳۰)

موسیقی ایل بختیاری (موسیقی نواحی ایران ۳۰)
سال انتشار : 1389

 لالایی‌ها، موسیقی عزا، موسیقی کار، موسیقی توشمال‌ها، موسیقی چوپانی، ترانه‌های جشن و سرور، آوازهای مخصوص عروسی و ...

ضبط و متن: پیمان بزرگ‌نیا

 

این اثر مشتمل بر موسیقی سازی و آوازی ایل بختیاری است. سی‌دی اول شامل لالایی‌ها، موسیقی عزا، موسیقی کار و موسیقی توشمال‌ها (جشن و شادمانی) است. سی‌دی دوم ادامه‌ی موسیقی توشمال‌ها، موسیقی چوپانی و آوازهای مخصوص عروسی و سی‌دی سوم ترانه‌های جشن و سرور، منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای و سی‌دی چهارم ادامه‌ی منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای و آوازهای حماسی، داستان‌های ایلی و آوازهای عاشقانه است.

M. CD 295

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
لالایی میزدِج (لالایی‌ها) 1:57 4.46 MB 2/000 تومان
لالایی درویشی میزدِج (لالایی‌ها) 1:53 4.35 MB 2/000 تومان
لالایی لُردِگان (لالایی‌ها) 1:32 3.54 MB 2/000 تومان
لالایی بازُفت بالا (لالایی‌ها) 0:35 1.35 MB 2/000 تومان
سِروی بازُفت (روستای مورشاه) (موسیقی عزا) 3:13 7.38 MB 2/000 تومان
گاگِریوِ مَکوندی (موسیقی عزا) 1:09 2.63 MB 2/000 تومان
خون گِریو (موسیقی عزا) 2:52 6.60 MB 2/000 تومان
سِروی بازُفت بالا (موسیقی عزا) 1:33 3.56 MB 2/000 تومان
سِروی طایفه‌ی مَد مِلیل (موسیقی عزا) 2:45 6.30 MB 2/000 تومان
چپی (موسیقی عزا) 3:12 7.35 MB 2/000 تومان
دُمدال کُتُکی (بُزُرگون) (موسیقی عزا) 0:59 2.26 MB 2/000 تومان
دُمدال کُتُکی (بُزُرگون) (موسیقی عزا) 1:49 4.20 MB 2/000 تومان
سِروی پاکُتَلی (موسیقی عزا) 1:13 2.82 MB 2/000 تومان
سِروی میزدِج و پشتکوه (موسیقی عزا) 1:49 4.17 MB 2/000 تومان
چپیِ‌ سُوآرون (موسیقی عزا) 2:59 6.87 MB 2/000 تومان
واویلا (موسیقی عزا) 3:12 7.36 MB 2/000 تومان
چپیِ ‌چهارلَنگی الیگودرز (موسیقی عزا) 0:45 1.74 MB 2/000 تومان
شمشیربازی چهارلَنگی (موسیقی عزا) 1:35 3.64 MB 2/000 تومان
برزگری یا بِئُرو (موسیقی کار) 2:09 4.95 MB 2/000 تومان
صیادی لو لُم‌ای (موسیقی کار) 3:19 7.62 MB 2/000 تومان
صیادی مَمدِنی (موسیقی کار) 3:24 7.81 MB 2/000 تومان
قالی‌بافی (موسیقی کار) 1:09 2.67 MB 2/000 تومان
مشک‌زنی (موسیقی کار) 1:06 2.55 MB 2/000 تومان
گادوشی (موسیقی کار) 1:16 2.94 MB 2/000 تومان
سوآربازی الیگودرز (چهارلَنگی) (موسیقی توشمال‌ها، جشن و شادمانی) 1:44 4.00 MB 2/000 تومان
دستمال‌بازی (چوبی الیگودرز) (موسیقی توشمال‌ها، جشن و شادمانی) 6:55 15.85 MB 2/000 تومان
چوبازی (ترکه‌بازی) (موسیقی توشمال‌ها، جشن و شادمانی) 1:50 4.23 MB 2/000 تومان
سوآربازی هفت‌لَنگی (موسیقی توشمال‌ها، جشن و شادمانی) 3:14 7.41 MB 2/000 تومان
وَردار سُرنا (لُردگان) (موسیقی توشمال‌ها، جشن و شادمانی) 0:59 2.27 MB 2/000 تومان
وِردار چوبازی (موسیقی توشمال‌ها، جشن و شادمانی) 1:38 3.77 MB 2/000 تومان
چوپی اول (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:46 6.35 MB 2/000 تومان
چوپی دوم (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 3:11 7.29 MB 2/000 تومان
چوپی سوم (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:14 5.12 MB 2/000 تومان
چوپی چهارم (شش‌پا) (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 1:30 3.47 MB 2/000 تومان
چوپی پنجم (گلی‌جون) (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 1:14 2.86 MB 2/000 تومان
چوپی ششم (سه‌پا) (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:40 6.12 MB 2/000 تومان
چوپی هفتم (سَرناز) (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:02 4.69 MB 2/000 تومان
موری‌بازی (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:26 5.61 MB 2/000 تومان
هِی ‌دِتِه (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:30 5.73 MB 2/000 تومان
کَمَندونه (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 1:51 4.24 MB 2/000 تومان
یه‌لُمبه (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:17 5.24 MB 2/000 تومان
عرب‌بازی (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 2:15 5.16 MB 2/000 تومان
مجسمه (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 1:13 2.80 MB 2/000 تومان
چوبازی (ترکه‌بازی) (موسیقی توشمال‌ها، دنباله) 3:49 8.77 MB 2/000 تومان
گله‌داری (موسیقی چوپانی) 2:50 6.51 MB 2/000 تومان
های کاکام، های کاکام (موسیقی چوپانی) 2:25 5.57 MB 2/000 تومان
نی‌شیت لُردِگان (شتر) (موسیقی چوپانی) 1:22 3.17 MB 2/000 تومان
فایِز (موسیقی چوپانی) 1:24 3.24 MB 2/000 تومان
گُل‌گیس (موسیقی چوپانی) 0:56 2.15 MB 2/000 تومان
نی آب‌خوردن گوسفندان (موسیقی چوپانی) 1:32 3.55 MB 2/000 تومان
نِی تُرکی (موسیقی چوپانی) 1:19 3.05 MB 2/000 تومان
نِی جلوداری (موسیقی چوپانی) 2:19 5.32 MB 2/000 تومان
نِین بَلال مُوری باو (موسیقی چوپانی) 1:33 3.59 MB 2/000 تومان
نی عربی باو (موسیقی چوپانی) 0:57 2.19 MB 2/000 تومان
اول نی و حرکت گله (موسیقی چوپانی) 1:25 3.28 MB 2/000 تومان
فقیری (موسیقی چوپانی) 0:46 1.79 MB 2/000 تومان
داد فلک و فایز مَکوندی (موسیقی چوپانی) 1:29 3.40 MB 2/000 تومان
نِی شُولیز (موسیقی چوپانی) 0:47 1.81 MB 2/000 تومان
دُوالیلی (آوازهای مخصوص عروسی) 2:27 5.65 MB 2/000 تومان
دومِه لالی (عروسی میزدِج) (آوازهای مخصوص عروسی) 2:23 5.46 MB 2/000 تومان
سرود لردگان (آوازهای مخصوص عروسی) 1:39 3.81 MB 2/000 تومان
آهای گُل ای گُل ای گُل ای (آوازهای مخصوص عروسی) 2:34 5.91 MB 2/000 تومان
وَرشو گُلالی (ترانه‌های جشن و سرور) 3:26 7.89 MB 2/000 تومان
دُوَر کُناری (ترانه‌های جشن و سرور) 2:17 5.26 MB 2/000 تومان
اَلمان شو تاریک (ترانه‌های جشن و سرور) 3:47 8.68 MB 2/000 تومان
دِی گُلُمی ‌دِی گُل (ترانه‌های جشن و سرور) 2:22 5.43 MB 2/000 تومان
گُل مِینام (ترانه‌های جشن و سرور) 3:35 8.24 MB 2/000 تومان
سکینه شهباز (ترانه‌های جشن و سرور) 2:17 5.26 MB 2/000 تومان
نای نای نای جونم (ترانه‌های جشن و سرور) 2:09 4.95 MB 2/000 تومان
های شیرین شیرین (ترانه‌های جشن و سرور) 1:40 3.85 MB 2/000 تومان
گُلی جون (ترانه‌های جشن و سرور) 1:29 3.40 MB 2/000 تومان
سی یار دونه دونه (ترانه‌های جشن و سرور) 2:15 5.16 MB 2/000 تومان
طلعت تیام (ترانه‌های جشن و سرور) 2:31 5.78 MB 2/000 تومان
یار داینه داینه (ترانه‌های جشن و سرور) 1:15 2.89 MB 2/000 تومان
وُی ‌پُرس کُنین (ترانه‌های جشن و سرور) 1:40 3.85 MB 2/000 تومان
عزیزُم بِرنو بلند (ترانه‌های جشن و سرور) 1:58 4.51 MB 2/000 تومان
آرمون (ترانه‌های جشن و سرور) 1:05 2.48 MB 2/000 تومان
هاوی هاوینه (ترانه‌های جشن و سرور) 1:09 2.67 MB 2/000 تومان
هاوی ناز (ترانه‌های جشن و سرور) 1:19 3.05 MB 2/000 تومان
عزیزُم ای‌ دَدم (ترانه‌های جشن و سرور) 1:04 2.46 MB 2/000 تومان
دری‌نای (ترانه‌های جشن و سرور) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
ضِله (ترانه‌های جشن و سرور) 1:10 2.70 MB 2/000 تومان
شهناز شهناز (ترانه‌های جشن و سرور) 0:52 2.02 MB 2/000 تومان
پَری گَل (ترانه‌های جشن و سرور) 2:36 5.99 MB 2/000 تومان
پَرِ‌ گُل (ترانه‌های جشن و سرور) 2:30 5.75 MB 2/000 تومان
شیرینی ‌اُم لیلانُم لیلانه (ترانه‌های جشن و سرور) 2:27 5.65 MB 2/000 تومان
سُوزِه ‌دیوونه (ترانه‌های جشن و سرور) 3:10 7.29 MB 2/000 تومان
یار خانم ای (ترانه‌های جشن و سرور) 2:55 6.71 MB 2/000 تومان
داینی داینی (ترانه‌های جشن و سرور) 1:43 3.97 MB 2/000 تومان
شاهنامه‌خوانی الیگودرز (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای، شاهنامه‌خوانی) 2:36 5.98 MB 2/000 تومان
شاهنامه‌ غَمونه (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای، شاهنامه‌خوانی) 3:19 7.60 MB 2/000 تومان
شاهنامه‌خوانی (داستان اشکبوس) (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای، شاهنامه‌خوانی) 3:44 8.56 MB 2/000 تومان
بُرزونامه (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای، شاهنامه‌خوانی) 1:23 3.19 MB 2/000 تومان
خسرو و شیرین (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 3:10 7.27 MB 2/000 تومان
خسرو و شیرین چهارلنگی (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 2:09 4.93 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 2:27 5.61 MB 2/000 تومان
اسکندرنامه‌ی چهارلنگی (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 1:44 3.97 MB 2/000 تومان
رَز و میش (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 1:35 3.62 MB 2/000 تومان
سلطان جمجمه (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 1:06 2.54 MB 2/000 تومان
حمله‌ی حیدری (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 3:34 8.20 MB 2/000 تومان
صلوات‌نامه (منظومه‌های مکتب‌خانه‌ای (دنباله)، منظومه‌های دیگر) 1:54 4.35 MB 2/000 تومان
سردار اسعد (جنگ طهرون) (آوازهای حماسی) 4:10 9.54 MB 2/000 تومان
ابوالقاسم‌خان (آوازهای حماسی) 2:43 6.23 MB 2/000 تومان
یدالله وعبدالله (آوازهای حماسی) 1:28 3.36 MB 2/000 تومان
جنگ مُنار (آوازهای حماسی) 2:10 4.97 MB 2/000 تومان
جنگ کُلُنچی (آوازهای حماسی) 2:17 5.23 MB 2/000 تومان
قلی چاربُری (آوازهای حماسی) 1:34 3.60 MB 2/000 تومان
شُوخی (آوازهای حماسی) 1:53 4.32 MB 2/000 تومان
علیداد (آوازهای حماسی) 2:41 6.14 MB 2/000 تومان
جنگ شیمبار (آوازهای حماسی) 1:28 3.36 MB 2/000 تومان
شاه دَویت (داوودخان) (آوازهای حماسی) 1:14 2.83 MB 2/000 تومان
نامدارخان (آوازهای حماسی) 3:25 7.85 MB 2/000 تومان
علیمردان‌خان (آوازهای حماسی) 2:00 4.58 MB 2/000 تومان
سِکندر و نوش‌آفرین (داستان‌های ایلی) 1:29 3.42 MB 2/000 تومان
ولی باریک (داستان‌های ایلی) 2:15 5.17 MB 2/000 تومان
عبدهِ مَمَدِ لَلَری (داستان‌های ایلی) 2:48 6.41 MB 2/000 تومان
بَلال عبده‌قلی (آوازهای عاشقانه) 2:24 5.51 MB 2/000 تومان
بَلال دَنگ غُنَجل (آوازهای عاشقانه) 2:43 6.25 MB 2/000 تومان
بَلال جونَکی (آوازهای عاشقانه) 1:49 4.16 MB 2/000 تومان
دِی وِ دِی (آوازهای عاشقانه) 1:23 3.17 MB 2/000 تومان
دادا بلال (آوازهای عاشقانه) 2:19 5.33 MB 2/000 تومان
بَلال موری (آوازهای عاشقانه) 3:16 7.48 MB 2/000 تومان
فایزِ مکوندی (آوازهای عاشقانه) 1:29 3.42 MB 2/000 تومان
یار یار (لُردگان) (آوازهای عاشقانه) 2:18 5.27 MB 2/000 تومان
شُلِیل (آوازهای عاشقانه) 2:17 5.26 MB 2/000 تومان
نِی رمزی (آوازهای عاشقانه) 2:19 5.34 MB 2/000 تومان

آثار مشابه