سبد خرید شما خالی است.
موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی ایران ۲۲)

موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی ایران ۲۲)
سال انتشار : 1372

دوتار و آواز: حاج قربان سلیمانی

دوتار و هم‌خوان: علیرضا سلیمانی

متن: هومان اسعدی

 

در این مجموعه حاج‌قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی، با دوتار و آواز، به اجرای قطعاتی از موسیقی شمال خراسان می‌پردازند. این قطعات به ترتیب عبارتند از: مقام نوایی (شعر از امیر علیشیر نوایی)، مقام شاختایی، زارنجی (در مدح حضرت رسول اکرم)، بحر طویل (در مدح حضرت رسول اکرم)، عیب اتمگین (در مدح حضرت علی)، مقام لرباشی، گُزَل، یا مصطفی مدد (در مقام گریلی) و گل صنوبر. متن دفترچه ی سی دی، نوشته ی هومان اسعدی، به معرفی حاج قربان سلیمانی و ساز دوتار و پیشینه ی آن می پردازد و نظام دستان بندی دوتار حاج قربان سلیمانی را در جدولی ارائه داده، آن را با نظام صفی الدین ارموی مقایسه می کند. این جدول بر اساس اندازه گیری هایی است که مؤلف متن در سال ۱۳۷۴ در قوچان انجام داده است.

M. CD 6

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقام نوایی 8:50 20.23 MB 11/000 تومان
مقام شاه‌ختایی، زارنجی 11:46 26.94 MB 11/000 تومان
بحر طویل 5:22 12.29 MB 11/000 تومان
عیب اتمگین در مقام زاهد 8:42 19.93 MB 11/000 تومان
مقام لرباشی 11:03 25.30 MB 11/000 تومان
گوزل 8:50 20.26 MB 11/000 تومان
یا مصطفی مدد در مقام گریلی 7:40 17.58 MB 11/000 تومان
گل صنوبر در مقام شاه‌ختایی 7:16 16.65 MB 11/000 تومان

آثار مشابه