سبد خرید شما خالی است.
موسیقی تربت‌جام (موسیقی نواحی ایران ۲۹)

موسیقی تربت‌جام (موسیقی نواحی ایران ۲۹)
سال انتشار : 1377

دوتار: ذوالفقار عسگری پور

آواز: نورمحمد دُرپور

متن: حمیدرضا اردلان

 

بخشی از موسيقی سازی و آوازی تربت‌جام كه توسط دو تن از بزرگان موسيقی اين منطقه، نورمحمد دُرپور (آواز) و ذوالفقار عسگری پور (دوتار) اجرا شده است. ساز اصلی موسيقی در تربت جام دوتار است كه دو نقش عمده دارد: نخست، زيربنای موسيقی عرفانی و آوازهای چهاربيتی است و دوم، وسيله‌ی اجرای قطعاتی است كه از گذشته‌ی پُربار و پُربركتی سخن می‌گويند. هزارگی، جمشيدی، الله مدد، مَشقِ  پَلتان، اُشتر خَجو و نوايی از مقام هايی هستند كه در اين اثر اجرا شده اند.
M.CD 42

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
هزارگی 8:29 19.45 MB 7/000 تومان
جمشیدی 8:33 19.58 MB 7/000 تومان
وفای مهربانی نیست 7:59 18.28 MB 7/000 تومان
صمدا 3:58 9.11 MB 7/000 تومان
جان زمان 5:03 11.57 MB 7/000 تومان
دوبیتی 5:48 13.28 MB 7/000 تومان
الله مدد 7:07 16.32 MB 7/000 تومان
مشق پلتان 3:35 8.23 MB 7/000 تومان
اشتر خجو 3:25 7.85 MB 7/000 تومان
نوایی 2:34 5.88 MB 7/000 تومان
سه‌چکه 2:32 5.83 MB 7/000 تومان

آثار مشابه