سبد خرید شما خالی است.
صد و یک پیش‌درآمد

صد و یک پیش‌درآمد
سال انتشار : 1394

گردآوری و اجرای تار: ارشد تهماسبی

 

 

 

پیش‌درآمدهای اجرا شده در این سی‌دی از ساخته‌های آهنگسازانی است که باید آنها را نسل دوم سازندگان پیش‌درآمد دانست. هنرجویان موسیقی با نواختن این پیش‌درآمدها، علاوه‌بر اینکه با رموز چگونگی ترکیب و تالیف در این فرم آشنا خواهند شد و از اجرای آنها لذت خواهند برد، می‌توانند چگونگی و میزان تطور و تغییر در روند ساخت این فرم را در قیاس با آهنگ‌هایی که درویش‌خان و مختاری ساخته‌اند دنبال کنند.

M. CD 419

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (روح‌الله خالقی) 1:23 3.17 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (اسماعیل زرین‌فر) 2:30 5.74 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (علی‌اکبر شهنازی) 6:05 13.95 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (یوسف فروتن) 2:55 6.71 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (رضا محجوبی) 3:27 7.90 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (موسی معروفی) 1:48 4.13 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (ابراهیم منصوری) 1:15 2.86 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:38 8.35 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شور (علینقی وزیری) 2:57 6.78 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (اسماعیل زرین‌فر) 3:16 7.49 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (علی‌اکبر شهنازی ۱) 3:39 8.39 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (علی‌اکبر شهنازی ۲) 2:49 6.47 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (رضا محجوبی) 3:12 7.35 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (موسی معروفی 1) 2:15 5.18 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (موسی معروفی ۲) 2:32 5.81 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (ابراهیم منصوری 1) 3:12 7.33 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (ابراهیم منصوری ۲) 4:11 9.59 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:15 5.16 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ساجد) 3:23 7.75 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (حسین سنجری) 4:11 9.59 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 2:45 6.33 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ابوالحسن صبا) 1:40 3.83 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (یوسف فروتن) 2:39 6.10 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (رضا محجوبی) 4:05 9.38 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (موسی معروفی) 2:08 4.89 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ابراهیم منصوری) 4:07 9.44 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:49 6.46 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (علینقی وزیری) 1:30 3.46 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش ۱) 1:44 3.99 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش ۲) 2:49 6.48 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علی‌اکبر شهنازی ۱) 5:33 12.72 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علی‌اکبر شهنازی ۲) 4:33 10.45 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علی‌اکبر شهنازی و حسین سنجری) 4:44 10.87 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (رضا محجوبی 1) 3:28 7.95 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (رضا محجوبی 2) 2:39 6.07 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:22 7.71 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علینقی وزیری 1) 3:04 7.02 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علینقی وزیری 2) 3:17 7.52 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (عبدالله اشرفی) 2:15 5.18 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (اسماعیل زرین‌فر) 3:20 7.64 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (حبیب‌الله شهردار) 3:01 6.93 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (علی‌اکبر شهنازی) 5:46 13.21 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (یوسف فروتن) 2:47 6.40 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (رضا محجوبی 1) 3:14 7.41 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (رضا محجوبی 2) 2:35 5.92 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (رکن‌الدین مختاری) 3:28 7.94 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (موسی معروفی) 1:53 4.33 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:53 8.89 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:47 6.39 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:47 6.40 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) نوشته‌ی مرتضی عدالت‌منش 3:00 6.87 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (علینقی وزیری) 1:33 3.57 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (حسین اسماعیل‌زاده) 4:05 9.38 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی ۱) 2:27 5.62 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی ۲) 4:55 11.29 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی 3) 6:07 14.01 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (یوسف فروتن) 2:45 6.31 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علینقی وزیری) 4:04 9.31 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (حسین هنگ‌آفرین) 3:54 8.96 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (حسین یاحقی) 2:44 6.29 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (حسین استوار) 4:48 10.99 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (اسماعیل زرین‌فر) 4:26 10.18 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (علی‌اکبر شهنازی ۱) 4:22 10.03 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (علی‌اکبر شهنازی ۲) 4:47 10.95 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (موسی معروفی) 3:49 8.77 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (مرتضی نی‌داوود) 2:51 6.55 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (علینقی وزیری) 4:43 10.81 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (حسین یاحقی) 3:26 7.87 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (حسین استوار) 4:51 11.11 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (حسین هنگ‌آفرین) 2:31 5.77 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (روح‌الله خالقی) 3:04 7.02 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (غلامحسین درویش) 4:25 10.12 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی ۱) 4:42 10.77 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی 2) 2:41 6.15 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی 3) 4:46 10.91 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی 4) 1:34 3.60 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (موسی معروفی) 2:39 6.07 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود 1) 4:14 9.71 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود 2) 4:45 10.89 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (سعید هرمزی) 4:12 9.63 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (پرویز ایران‌پور) 3:58 9.11 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (علی‌اکبر شهنازی) 7:35 17.37 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (رضا محجوبی) 4:19 9.88 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شوشتری (موسی معروفی) 2:43 6.23 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:15 7.44 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (علینقی وزیری) 5:16 12.06 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (حسینعلی وزیری‌تبار) 3:31 8.08 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (اسماعیل زرین‌فر) 3:10 7.27 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی ۱) 6:34 15.06 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی 2) 4:05 9.37 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ابوالحسن صبا) 3:42 8.48 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (رضا محجوبی) 3:28 7.97 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 1:56 4.46 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:48 8.70 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:29 5.70 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (مرتضی نی‌داوود) 3:17 7.53 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علینقی وزیری 1) 3:40 8.40 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علینقی وزیری 2) 2:23 5.48 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد نوا (ابراهیم آژنگ) 3:00 6.89 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد نوا (موسی معروفی) 3:00 6.87 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد نوا (ابراهیم آژنگ) 1:46 4.04 MB 3/000 تومان

آثار مشابه