سبد خرید شما خالی است.
کتاب چهارم (اجرا ‌تار)

کتاب چهارم (اجرا ‌تار)
سال انتشار : 1392

ردیف دوره ی متوسطه‌ی تار 

بر اساس ردیف موسی معروفی

تهیه و تنظیم: هوشنگ ظریف

تار: اشکان غفوری

 

این اثر اجرای کتاب چهارم است که با تار اشکان غفوری از شاگردان هوشنگ ظریف ضبط شده است. در مورد ویژگی‌های کتاب چهارم، به قلم هوشنگ ظریف می‌خوانیم:«این کتاب بر پایه‌ی ردیف موسی معروفی تهیه و تنظیم شده و در حد امکان از ردیف‌های موجود دیگر نیز استفاده شده است به‌طوری که هنرجویان می‌توانند پس از این دوره، در مراحل بالاتر آموزش ردیف، از دیگر ردیف‌های روایت‌ شده استفاده نمایند.» اشکان غفوری از اعضای ارکستر مضرابی (به رهبری حسین دهلوی)، نوازنده‌ی تار و دیوان در گروه مولانا (به سرپرستی جلیل عندلیبی) و گروه عرفان (به سرپرستی محمد طیبی) بوده و اکنون سرپرست گروه نی‌داوود است. «بهاران» و «آوای شرق» آثاری هستند که با آهنگسازی او منتشر شده‌اند.

M. CD 379

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه و درآمد (دستگاه سه‌‌گاه) 1:44 4.02 MB 2/000 تومان
پیش‌ زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:40 1.57 MB 2/000 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.40 MB 2/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:50 4.27 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:43 1.68 MB 2/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.16 MB 2/000 تومان
آواز مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.77 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 2:14 5.19 MB 2/000 تومان
حُزّان (دستگاه سه‌گاه) 0:46 1.80 MB 2/000 تومان
پس‌‌حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.11 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.65 MB 2/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:39 3.85 MB 2/000 تومان
حَزین و فرود به سه‌گاه (دستگاه سه‌گاه) 1:55 4.45 MB 2/000 تومان
مقدمه و درآمد (دستگاه ماهور) 1:44 4.03 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:59 2.31 MB 2/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:08 2.64 MB 2/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:55 2.15 MB 2/000 تومان
خُسروانی (دستگاه ماهور) 1:40 3.87 MB 2/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:46 4.09 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:12 2.81 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:05 2.53 MB 2/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:24 5.54 MB 2/000 تومان
چهارپاره (دستگاه ماهور) 3:07 7.20 MB 2/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:32 3.55 MB 2/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:40 3.86 MB 2/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:10 5.00 MB 2/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 2:52 6.61 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 2:12 5.08 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:51 2.00 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 1:30 3.50 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.61 MB 2/000 تومان
پیش‌ زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.48 MB 2/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.93 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:38 3.81 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.30 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:56 4.50 MB 2/000 تومان
حُزّان (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.82 MB 2/000 تومان
پس‌حصار (دستگاه چهارگاه) 1:28 3.40 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:49 4.22 MB 2/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 2:07 4.90 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:40 3.87 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:02 2.41 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:15 2.93 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه همایون) 0:43 1.68 MB 2/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:22 3.18 MB 2/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:20 3.12 MB 2/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:20 3.12 MB 2/000 تومان
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) 1:10 2.75 MB 2/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:34 3.63 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:15 2.93 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه همایون) 1:51 4.29 MB 2/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:12 2.82 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه همایون) 1:42 3.94 MB 2/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 2:00 4.65 MB 2/000 تومان
نیریز و فرود (دستگاه همایون) 1:04 2.50 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 0:55 2.14 MB 2/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:01 2.39 MB 2/000 تومان
جامه‌‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:38 3.78 MB 2/000 تومان
دوبیتی (آواز بیات اصفهان) 0:59 2.31 MB 2/000 تومان
بیات راجه راجع (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.56 MB 2/000 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.59 MB 2/000 تومان
عشاق (آواز بیات اصفهان) 1:43 3.98 MB 2/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:14 2.87 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:03 7.04 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:02 2.43 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 0:52 2.03 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:58 2.25 MB 2/000 تومان
گَردانیه (دستگاه نوا) 1:14 2.89 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:34 3.64 MB 2/000 تومان
بیات راجه راجع (دستگاه نوا) 1:13 2.85 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:19 3.06 MB 2/000 تومان
نَهفت (دستگاه نوا) 1:06 2.59 MB 2/000 تومان
گَوِشت و عَشیران (دستگاه نوا) 1:04 2.50 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:04 2.49 MB 2/000 تومان
مَجُسلی و خُجسته (دستگاه نوا) 1:09 2.71 MB 2/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:42 3.95 MB 2/000 تومان
رَهاوی (دستگاه نوا) 1:33 3.62 MB 2/000 تومان
مسیحی و شاه‌‌ختایی (دستگاه نوا) 1:36 3.70 MB 2/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:39 3.83 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.96 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.19 MB 2/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:20 3.12 MB 2/000 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.55 MB 2/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.93 MB 2/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.81 MB 2/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.09 MB 2/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.65 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:14 2.90 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:59 2.32 MB 2/000 تومان
بیات عجم و بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:24 3.27 MB 2/000 تومان
قرچه و مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:34 3.64 MB 2/000 تومان
آواز طَرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.29 MB 2/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.90 MB 2/000 تومان
نوروز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:42 3.95 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:04 4.81 MB 2/000 تومان

آثار مشابه