سبد خرید شما خالی است.
دستور سنتور

دستور سنتور
سال انتشار : 1392

فرامرز پایور

سنتور: سامان ضرابی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سامان ضرّابی می‌خوانیم:«کتاب دستور سنتور جزو نخستین کتاب‌هاى آموزش ساز در ایران بود که کاملا روشمند و بر اساس تکنیک‌هاى مضرابى نوشته شد. استاد پایور طورى در تنظیم این کتاب از لحاظ اصولى و درستى روش پیشرفت یک هنرجو همت گماشتند که تاکنون با وجود کهنه شدن بعضى آهنگ‌هاى کتاب هنوز از لحاظ آموزش نوازندگى سنتور حرف اول را می‌زند و مقدمه‌ی بسیار خوبى براى اجراى کتاب‌هاى بعدى سنتور و ردیف‌نوازى است. آنچه در این کتاب بیشتر به آن توجه شده تنوع در اجراى مضراب‌هاى راست و چپ است تا توجه به تنوع ریتمیک قطعات. اجراى حاضر دقیقا بر مبناى آوانویسی آهنگ‌ها و سرعت نوشته ‌شده در بالاى قطعات است که بدون کم و کاست اجرا شده‌اند. همان‌طور که استاد در کتاب به آن اشاره کرده‌اند انتخاب سرعت آهنگ‌ها با در نظر گرفتن استعداد و توانایی هنرجوى مبتدى و تازه‌کار است و طبیعى است هنرجویانى که مدت زمانى سنتور نواخته‌اند یا از استعداد و توانایى بیشترى برخوردارند می‌توانند قطعات را با سرعت بیشترى بنوازند.»

M. CD 375

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درس اول 1:05 2.50 MB 3/000 تومان
درس دوم 1:36 3.67 MB 3/000 تومان
درس سوم 0:46 1.76 MB 3/000 تومان
درس چهارم 0:49 1.88 MB 3/000 تومان
درس پنجم: قطعه‌ی سه ضربی 2:16 5.22 MB 3/000 تومان
درس ششم 1:12 2.75 MB 3/000 تومان
درس هفتم 2:13 5.09 MB 3/000 تومان
درس هشتم: ترانه‌ی «جونی جونی» 1:55 4.42 MB 3/000 تومان
درس نهم 2:01 4.62 MB 3/000 تومان
درس دهم 2:01 4.64 MB 3/000 تومان
درس یازدهم: مضراب جفت 1:07 2.56 MB 3/000 تومان
درس دوازدهم: مضراب جفت 1:18 3.00 MB 3/000 تومان
درس سیزدهم: نصیرخانی 1:49 4.18 MB 3/000 تومان
درس چهاردهم: دوبل نت‌ها 1:43 3.94 MB 3/000 تومان
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین» 2:01 4.62 MB 3/000 تومان
درس شانزده: در قفس از ابوالحسن صبا 1:25 3.25 MB 3/000 تومان
درس هفده 1:28 3.37 MB 3/000 تومان
درس هجده 1:12 2.76 MB 3/000 تومان
درس نوزده 0:52 1.99 MB 3/000 تومان
درس بیست 1:43 3.96 MB 3/000 تومان
درس بیست و یک: ترانه‌ی «گل گندم» 2:40 6.13 MB 3/000 تومان
درس بیست و دو: زنگ شتر 3:04 7.02 MB 3/000 تومان
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک 3:51 8.82 MB 3/000 تومان
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1 1:01 2.33 MB 3/000 تومان
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2 1:16 2.92 MB 3/000 تومان
درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3 1:03 2.43 MB 3/000 تومان
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی 3:06 7.10 MB 3/000 تومان
درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا 4:30 10.32 MB 3/000 تومان
درس بیست و هفت: شهر آشوب 3:05 7.08 MB 3/000 تومان
درس بیست و هشت: زرد ملیجه 3:31 8.06 MB 3/000 تومان
درس بیست و نه 6:26 14.73 MB 3/000 تومان
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک» 1:46 4.05 MB 3/000 تومان
درس سی و یک: جَغَتایی 2:38 6.05 MB 3/000 تومان
درس سی و دو 2:38 6.03 MB 3/000 تومان
درس سی و سه: حربی 2:16 5.19 MB 3/000 تومان
درس سی و چهار: چهارمضراب سه‌گاه 4:45 10.91 MB 3/000 تومان
درس سی و پنج: رقص چوپی از ابوالحسن صبا 3:24 7.79 MB 3/000 تومان
درس سی و شش: ضربی ترک از حبیب سماعی 2:37 6.02 MB 3/000 تومان
درس سی و هفت: تصنیف «پادشاه خوبان» 2:18 5.30 MB 3/000 تومان
درس سی و هشت: تریوله 3:07 7.16 MB 3/000 تومان
درس سی و نه 2:54 6.66 MB 3/000 تومان
درس چهل 2:13 5.08 MB 3/000 تومان
درس چهل و یک 2:09 4.94 MB 3/000 تومان
درس چهل و دو 4:19 9.90 MB 3/000 تومان
درس چهل و سه 5:00 11.48 MB 3/000 تومان
درس چهل و چهار 1:05 2.48 MB 3/000 تومان
درس چهل و پنج 1:57 4.48 MB 3/000 تومان
درس چهل و شش 2:34 5.89 MB 3/000 تومان
درس چهل و هفت 1:13 2.81 MB 3/000 تومان
درس چهل و هشت 1:40 3.83 MB 3/000 تومان
درس چهل و نه 1:47 4.11 MB 3/000 تومان
درس پنجاه 1:31 3.48 MB 3/000 تومان
درس پنجاه و یک 0:50 1.92 MB 3/000 تومان
درس پنجاه و دو 0:49 1.89 MB 3/000 تومان
درس پنجاه و سه 1:04 2.44 MB 3/000 تومان
درس پنجاه و چهار 2:22 5.43 MB 3/000 تومان

آثار مشابه