سبد خرید شما خالی است.
کتاب چهارم (اجرا سه‌تار)

کتاب چهارم (اجرا سه‌تار)
سال انتشار : 1391

ردیف دوره‌ی متوسطه‌ی سه تار 

بر اساس ردیف موسی معروفی

تهیه و تنظیم: هوشنگ ظریف

سه تار: علیرضا ایلچی

 

این اثر اجرای کتاب چهارم هنرستان است که با نظارت استاد هوشنگ ظریف و اجرای سه‌تار علیرضا ایلچی ضبط شده است. درباره‌ی این اثر، به قلم هوشنگ ظریف می‌خوانیم:«مجموعه‌ی حاضر در حقیقت ادامه‌ی کار استاد معروفی است [پس از کتاب سوم، شامل شور و متعلقات آن] برای دیگر دستگاه‌های موسیقی با اهداف آموزشی در نظر گرفته  شده است. این اجرا با هدف در دسترس قرار دادن نمونه‌ای شنیداری از این کتاب صورت گرفته است و شنیدن آن به هنرجویانی که دوره‌های قبلی کتاب‌های هنرستان را فرا گرفته‌اند و اکنون می‌خواهند با دستگاه‌های دیگر آشنایی پیدا کنند کمک خواهد کرد». علیرضا ایلچی هنرآموخته نزد استادان فرخ مظهری، محمدرضا ابراهیمی، هوشنگ ظریف، عطاالله جنگوک، ارشد تهماسبی، داریوش پیرنیاکان، مجید کیانی و محمدرضا لطفی است. او مدرس هنرستان موسیقی پسران تهران و مرکز علمی کاربردی موسیقی است و معاونت آموزشی و تخصصی هنرستان موسیقی پسران را بر عهده دارد.

M. CD 334

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه و درآمد (دستگاه سه‌‌گاه) 1:32 3.54 MB 2/000 تومان
پیش‌ زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.35 MB 2/000 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.19 MB 2/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:22 3.14 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.37 MB 2/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:45 1.74 MB 2/000 تومان
آواز مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:00 2.31 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 1:49 4.18 MB 2/000 تومان
حُزّان (دستگاه سه‌گاه) 0:37 1.43 MB 2/000 تومان
پس‌‌حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:40 1.56 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:17 2.96 MB 2/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.34 MB 2/000 تومان
حَزین و فرود به سه‌گاه (دستگاه سه‌گاه) 1:21 3.10 MB 2/000 تومان
مقدمه و درآمد (دستگاه ماهور) 1:33 3.56 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:57 2.20 MB 2/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:07 2.58 MB 2/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:49 1.90 MB 2/000 تومان
خُسروانی (دستگاه ماهور) 1:34 3.60 MB 2/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:32 3.51 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:03 2.42 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 2/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:05 4.80 MB 2/000 تومان
چهارپاره (دستگاه ماهور) 3:07 7.14 MB 2/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:24 3.24 MB 2/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:28 3.39 MB 2/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:45 4.02 MB 2/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 2:56 6.72 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:50 4.22 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.88 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 1:29 3.40 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.62 MB 2/000 تومان
پیش‌ زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.44 MB 2/000 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.28 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.21 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:36 3.70 MB 2/000 تومان
حُزّان (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.63 MB 2/000 تومان
پس‌حصار (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.96 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.52 MB 2/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.89 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.72 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:02 2.38 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:05 2.51 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 2/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:12 2.78 MB 2/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:15 2.90 MB 2/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:09 2.65 MB 2/000 تومان
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) 1:09 2.65 MB 2/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:26 3.30 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:02 2.38 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه همایون) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:12 2.75 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه همایون) 1:21 3.13 MB 2/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:39 3.80 MB 2/000 تومان
نیریز و فرود (دستگاه همایون) 0:49 1.89 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 0:46 1.76 MB 2/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 0:54 2.08 MB 2/000 تومان
جامه‌‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:28 3.39 MB 2/000 تومان
دوبیتی (آواز بیات اصفهان) 0:57 2.18 MB 2/000 تومان
بیات راجه راجع (آواز بیات اصفهان) 0:58 2.25 MB 2/000 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:18 3.01 MB 2/000 تومان
عشاق (آواز بیات اصفهان) 1:25 3.26 MB 2/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:04 2.47 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:17 5.26 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 0:56 2.17 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 0:45 1.72 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:50 1.93 MB 2/000 تومان
گَردانیه (دستگاه نوا) 1:03 2.41 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:31 3.49 MB 2/000 تومان
بیات راجه راجع (دستگاه نوا) 0:56 2.14 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:14 2.86 MB 2/000 تومان
نَهفت (دستگاه نوا) 1:04 2.45 MB 2/000 تومان
گَوِشت و عَشیران (دستگاه نوا) 1:06 2.54 MB 2/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:03 2.41 MB 2/000 تومان
مَجُسلی و خُجسته (دستگاه نوا) 1:10 2.70 MB 2/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:21 3.10 MB 2/000 تومان
رَهاوی (دستگاه نوا) 1:05 2.52 MB 2/000 تومان
مسیحی و شاه‌‌ختایی (دستگاه نوا) 1:13 2.82 MB 2/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:14 2.84 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:28 3.36 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:29 3.41 MB 2/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:28 3.36 MB 2/000 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.13 MB 2/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.88 MB 2/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.82 MB 2/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.90 MB 2/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.52 MB 2/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:14 2.84 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:55 2.12 MB 2/000 تومان
بیات عجم و بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.91 MB 2/000 تومان
قرچه و مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:18 2.98 MB 2/000 تومان
آواز طَرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.44 MB 2/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:58 2.24 MB 2/000 تومان
نوروز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:19 3.05 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.46 MB 2/000 تومان

آثار مشابه