سبد خرید شما خالی است.
شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
سال انتشار : 1391

تألیف و گردآوری: محمدرضا فیاض

 

 

هدف اصلی این مجموعه روشی آسان و عملی برای تشخیص دستگاه های موسیقی ایرانی است. سه سی‌دی نخست این مجموعه با رویکردی متفاوت در جست‌وجوی بنیان‌های نظری مفهوم دستگاه است و در این مسیر از ساده‌ترین مبانی موسیقی ایرانی آغاز کرده و آن را تا سطح مباحث نیمه‌تخصصی و در مواردی تخصصی موسیقی ایرانی دنبال می‌کند. در چهار سی‌دی بعدی، بر مبنای آن رهیافت‌های نظری، شمایی اجمالی از هر دستگاه ارائه می‌شود به‌نحوی که تشخیص دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای مخاطب ناآشنا امکان‌پذیر می‌گردد. این مجموعه حاوی بیش از صد مثال صوتی است که توسط نوازندگان مجموعه با تار، سه‌تار و کمانچه اجرا شده است.

M. CD 320

قطعه ها

آثار مشابه