سبد خرید شما خالی است.
مجموعه پیش‌درآمد و رنگ

مجموعه پیش‌درآمد و رنگ
سال انتشار : 1390

راست کوک و چپ کوک برای سنتور 

ساخته‌ی فرامرز پایور

سنتور: سعید ثابت

تمبک: محمد اسماعیلی

 

قطعات این مجموعه توسط سعید ثابت با همراهی تمبک استاد محمد اسماعیلی در راست‌کوک و چپ‌کوک اجرا شده است. درباره‌ی این اثر، به قلم سعید ثابت می‌خوانیم:«پیش‌درآمد یکی از فرم‌های ضربی در موسیقی است که امروزه جزیی مهم از موسیقی ایرانی محسوب می‌شود و توسط درویش‌خان استاد بی‌نظیر تار و هنرمندی خلاق ابداع شده است که در ابتدای هر برنامه‌ی موسیقی اجرا می‌شود».

M. CD 306

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد سه‌گاه (راست کوک) 2:51 6.56 MB 1/139 تومان
رِنگ سه‌گاه (راست کوک) 1:34 3.59 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد شور (راست کوک) 5:13 11.97 MB 1/139 تومان
رنگ شور (راست کوک) 1:21 3.13 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (راست کوک) 3:47 8.68 MB 1/139 تومان
رنگ بیات ترک (راست کوک) 1:26 3.31 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (راست کوک) 2:27 5.63 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا (راست کوک) 2:23 5.48 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد افشاری (راست کوک) 3:34 8.17 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری (راست کوک) 1:33 3.57 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد دشتی (راست کوک) 7:02 16.11 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (راست کوک) 1:17 2.97 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد همایون (راست کوک) 3:32 8.10 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد همایون (راست کوک) 1:27 3.35 MB 1/139 تومان
رنگ همایون (راست کوک) 1:21 3.12 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد اصفهان (راست کوک) 3:30 8.03 MB 1/139 تومان
رنگ اصفهان (راست کوک) 3:04 7.05 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (راست کوک) 0:31 1.19 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد چهارگاه (راست کوک) 1:56 4.43 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد چهارگاه (راست کوک) 1:20 3.07 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (راست کوک) 2:11 5.03 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور (راست کوک) 3:01 6.94 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (راست کوک) 2:09 4.95 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد نوا (راست کوک) 2:38 6.03 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد نوا (راست کوک) 1:06 2.54 MB 1/139 تومان
رنگ نوا (راست کوک) 1:42 3.92 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 0:34 1.33 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 0:21 848.03 KB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 0:12 470.48 KB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 0:50 1.91 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 0:25 993.95 KB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 0:26 1,017.42 KB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک) 1:01 2.35 MB 1/139 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (راست کوک) 2:07 4.86 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد شور (چپ کوک) 4:56 11.30 MB 1/139 تومان
رنگ شور (چپ کوک) 1:01 2.36 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (چپ کوک) 2:24 5.52 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد ابوعطا (چپ کوک) 1:15 2.89 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد ابوعطا (چپ کوک) 1:54 4.36 MB 1/139 تومان
رنگ ابوعطا (راست کوک) 2:24 5.50 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد افشاری (چپ کوک) 3:10 7.26 MB 1/139 تومان
رنگ افشاری (چپ کوک) 0:41 1.60 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی رنگ افشاری (چپ کوک) 0:46 1.78 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی رنگ افشاری (چپ کوک) 0:50 1.94 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد دشتی (چپ کوک) 3:37 8.28 MB 1/139 تومان
رنگ دشتی (چپ کوک) 0:46 1.77 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی رنگ دشتی (چپ کوک) 0:41 1.58 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد نوا (چپ کوک) 1:11 2.74 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد نوا (چپ کوک) 1:24 3.21 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد نوا (چپ کوک) 0:49 1.89 MB 1/139 تومان
رنگ نوا (چپ کوک) 1:31 3.51 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی رنگ نوا (چپ کوک) 1:07 2.59 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (چپ کوک) 3:29 7.98 MB 1/139 تومان
رنگ بیات ترک (چپ کوک) 2:00 4.60 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی رنگ بیات ترک (چپ کوک) 1:32 3.54 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (چپ کوک) 2:32 5.80 MB 1/139 تومان
رِنگ سه‌گاه (چپ کوک) 1:49 4.17 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد همایون (چپ کوک) 3:30 8.04 MB 1/139 تومان
رنگ همایون (چپ کوک) 1:38 3.76 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد اصفهان (چپ کوک) 3:07 7.15 MB 1/139 تومان
رنگ اصفهان (چپ کوک) 2:05 4.78 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (چپ کوک) 2:34 5.88 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی پیش‌درآمد چهارگاه (چپ کوک) 0:51 1.96 MB 1/139 تومان
رنگ چهارگاه (چپ کوک) 2:02 4.69 MB 1/139 تومان
ادامه‌ی رنگ چهارگاه (چپ کوک) 0:50 1.92 MB 1/139 تومان
پیش‌درآمد ماهور (چپ کوک) 2:49 6.47 MB 1/139 تومان
رنگ ماهور (چپ کوک) 1:34 3.62 MB 1/139 تومان

آثار مشابه