سبد خرید شما خالی است.
جواب آواز

جواب آواز
سال انتشار : 1388

بر اساس ردیف آوازی محمود کریمی

تار: ارشد تهماسبی

 

آموزش ردیف در حال حاضر با سه ردیف شفاهی (سینه به سینه)، استفاده از نت و تلفیقی از هر دو انجام می شود. هر نوازنده ملزم به یادگیری ردیف آوازی و سازی است. مجموعه‌ی «جواب آواز» کوششی است برای هموار کردن راه هنرجویان در نواختن و آشنایی با یک ردیف آوازی که حداقل و گام اول است برای دستیابی به توانایی‌های بعدی که جواب دادن به آواز یکی از آنهاست. این مجموعه اجرای سازی ردیف آوازی استاد محمود کریمی است و به نوازندگان کمک می‌کند تا بتوانند جواب آواز بدهند. دفترچه‌ی همراه سی‌دی، نوشته‌ی ارشد تهماسبی، بحث مفصلی دارد درباره‌ی سیستم ردیف دستگاهی، تاریخچه‌ی آن و مسائلی درباره‌ی مفهوم مقام دستگاه و مرکب نوازی یا مرکب خوانی.

M. CD 283

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه شور) 0:55 2.12 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور) 1:22 3.15 MB 1/000 تومان
رهاوی (دستگاه شور) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
اوج (دستگاه شور) 1:38 3.75 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:37 3.73 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:22 3.16 MB 1/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 1:31 3.49 MB 1/000 تومان
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 1:45 4.04 MB 1/000 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:41 1.59 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 2:03 4.72 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور) 1:43 3.93 MB 1/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 2:30 5.73 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه شور) 2:08 4.89 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 3:03 7.00 MB 1/000 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
رامکَلی (آواز ابوعطا) 1:10 2.70 MB 1/000 تومان
رامکَلی، نوع دیگر (آواز ابوعطا) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
خسرو شیرین (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 1/000 تومان
خسرو شیرین، نوع دیگر (آواز ابوعطا) 2:12 5.07 MB 1/000 تومان
گَوری (آواز ابوعطا) 1:34 3.62 MB 1/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 4:55 11.28 MB 1/000 تومان
چهارپاره یا چهارباغ (آواز ابوعطا) 2:00 4.58 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:49 1.91 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 1:41 3.87 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:44 3.97 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:11 2.72 MB 1/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 1:17 2.96 MB 1/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 1:37 3.71 MB 1/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز بیات ترک) 1:34 3.61 MB 1/000 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 1:17 2.97 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 3:04 7.03 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 2:11 5.03 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان
حصار (آواز افشاری) 1:23 3.20 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:45 4.02 MB 1/000 تومان
نهیب (آواز افشاری) 1:32 3.52 MB 1/000 تومان
حزین (آواز افشاری) 0:59 2.27 MB 1/000 تومان
رُهاب (آواز افشاری) 1:40 3.83 MB 1/000 تومان
صدری (آواز افشاری) 1:42 3.93 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 2:53 6.62 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز دشتی) 3:17 7.52 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 3:41 8.46 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 4:52 11.15 MB 1/000 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 0:59 2.28 MB 1/000 تومان
چوپانی (آواز دشتی) 1:24 3.23 MB 1/000 تومان
دشتستانی و حاجیانی (آواز دشتی) 1:51 4.26 MB 1/000 تومان
غم‌انگیز (آواز دشتی) 0:59 2.25 MB 1/000 تومان
دیلمان (آواز دشتی) 2:26 5.58 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز دشتی) 2:23 5.49 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 0:53 2.02 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 2:16 5.22 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:23 3.19 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:36 3.69 MB 1/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.61 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 1:48 4.15 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
مخالف به مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.49 MB 1/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.60 MB 1/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:42 3.93 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:49 6.48 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:27 3.34 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:36 3.69 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.39 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:19 5.31 MB 1/000 تومان
مخالف به مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:20 3.05 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 3:12 7.33 MB 1/000 تومان
حُدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:30 3.47 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.28 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه چهارگاه) 1:52 4.30 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 2:10 4.99 MB 1/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:08 2.63 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 1:37 3.73 MB 1/000 تومان
حصار ماهور، زیرافکند، آذربایجانی، ماهور صغیر، فرود (دستگاه ماهور) 2:10 4.99 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:12 2.76 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:04 4.76 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:53 6.62 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:28 3.36 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:34 3.62 MB 1/000 تومان
مرادخانی یا آذربایجانی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:32 8.09 MB 1/000 تومان
طوسی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:03 2.44 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:40 3.84 MB 1/000 تومان
خاوران (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:20 3.07 MB 1/000 تومان
عراق، مُحیر، نهیب، آشور، حزین، فرود (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:02 9.26 MB 1/000 تومان
راک هندی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
صفیر راک (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 0:54 2.06 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:22 3.13 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه و کُشته (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:47 10.96 MB 1/000 تومان
مثنوی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:02 6.98 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 2:36 5.95 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:24 3.24 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:28 3.36 MB 1/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:51 4.25 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 1:56 4.44 MB 1/000 تومان
نی‌داود (دستگاه همایون) 1:42 3.90 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:04 2.48 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه همایون) 1:54 4.37 MB 1/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:37 3.70 MB 1/000 تومان
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) 1:13 2.80 MB 1/000 تومان
شوشتری، نوع دیگر (دستگاه همایون) 2:27 5.63 MB 1/000 تومان
بختیاری و مؤالف (دستگاه همایون) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 2:05 4.78 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 2:42 6.20 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 2:32 5.82 MB 1/000 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 1:49 4.18 MB 1/000 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:34 3.60 MB 1/000 تومان
گوشه‌ای در اصفهان (آواز بیات اصفهان) 1:16 2.91 MB 1/000 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 1:57 4.48 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:45 6.30 MB 1/000 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:09 7.23 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 1:30 3.46 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:49 4.18 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:06 2.55 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:21 3.10 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:30 3.44 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:42 3.90 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 2:39 6.10 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 2:15 5.17 MB 1/000 تومان
رهاب و مسیحی (دستگاه نوا) 1:59 4.57 MB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:05 2.51 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 2:31 5.78 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:26 5.58 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.06 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.11 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:36 3.67 MB 1/000 تومان
پنجگاه، سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:59 6.85 MB 1/000 تومان
بیات عجم، بحر نور، قرجه، مبرقع، سپهر، فرود (دستگاه راست‌پنجگاه) 4:07 9.44 MB 1/000 تومان
عراق، محیر، نهیب، حزین، آشور، فرود (دستگاه راست پنجگاه) 3:53 8.92 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:53 4.35 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:45 4.02 MB 1/000 تومان
راک هندی، صفیر راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:13 5.08 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:28 3.36 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.91 MB 1/000 تومان

آثار مشابه