سبد خرید شما خالی است.
کمانچه ‌نوازی

کمانچه ‌نوازی
سال انتشار : 1395

ردیف استاد عبدالله دوامی

گردآوری استاد فرامرز پایور

اجرا: سامر حبیبی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سامر حبیبی می‌خوانیم:«فراگیری ردیف موسیقی کلاسیک ایران برای هر موسیقیدان و هنرآموز موسیقی ایرانی امری است ضروری، و در روند این فراگیری، تعدد روایات اجرا شده توسط اساتید گذشته، هم امکان مقایسه را فراهم می‌کند و هم شاید در بعضی موارد سردرگمی و ابهام ایجاد کند. از اوائل دهه‌ی هفتاد که به طور جدی با ردیف موسیقی ایرانی آشنا شدم همیشه فقدان یک روایت مناسب برای ساز کمانچه را حس می‌کردم. البته زحمات استادان پیشین در اجرای ردیف بر کسی پوشیده نیست ولی بیشتر این اجراها برگرفته از ردیف سازهای مضرابی است و ترجمان مناسبی برای کمانچه نیستند. از سال  ۱۳۷۸ که برای اولین بار ردیف آوازی به روایت استاد عبدالله دوامی توسط مؤسسه‌ی ماهور منتشر شد، از اولین کسانی بودم که به دلیل نزدیکی صدا و توانایی‌های ساز کمانچه به حنجره‌ی انسانی و اهمیت تلفیق شعر و موسیقی آوازی، تدریس این ردیف را مناسب دیدم و در نهایت در سال  ۱۳۹۳ این فرصت فراهم شد تا با ضبط این مجموعه، روایت دیگری به ردیف موسیقی ایرانی اضافه شود و شاید کمکی باشد برای شناخت بیشتر این میراث ارزشمند.»

M. CD 464

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
درآمد شور (دستگاه شور) 0:55 2.10 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی رهاوی (دستگاه شور) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 1:53 4.33 MB 1/000 تومان
قرچه، فرود متمم (دستگاه شور) 1:30 3.45 MB 1/000 تومان
رضوی، تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) 1:09 2.65 MB 1/000 تومان
تحریر جوادخانی، فرود (دستگاه شور) 2:21 5.40 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 0:44 1.68 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
ملک حسین (دستگاه شور) 1:00 2.29 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:36 1.40 MB 1/000 تومان
خارا، فرود متمم (دستگاه شور) 0:57 2.19 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:13 2.79 MB 1/000 تومان
فرود به شور (دستگاه شور) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
رامکلی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 2:15 5.17 MB 1/000 تومان
حجاز، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 1:24 3.22 MB 1/000 تومان
چهارپاره، ترک (در چهارپاره)، اوج (در چهارپاره) (آواز ابوعطا) 2:04 4.75 MB 1/000 تومان
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) 1:04 2.48 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:05 4.80 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:33 3.58 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:12 2.75 MB 1/000 تومان
میرزایی (آواز افشاری) 0:58 2.25 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:17 2.96 MB 1/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:00 2.33 MB 1/000 تومان
مثنوی، شاه‌ختایی (آواز افشاری) 2:27 5.62 MB 1/000 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 0:37 1.43 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 0:50 1.93 MB 1/000 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 0:51 1.95 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:29 3.43 MB 1/000 تومان
کوچه باغی (غم‌انگیز) (آواز دشتی) 0:50 1.94 MB 1/000 تومان
سملی (آواز دشتی) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
درآمد، حزین (آواز کرد بیات) 3:01 6.90 MB 1/000 تومان
اوج، تحریر نشیب و فراز (زنگ شتر)، بسته‌نگار (آواز کرد بیات) 1:29 3.42 MB 1/000 تومان
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) 0:27 1.06 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:27 1.04 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:32 1.22 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز بیات ترک) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:31 1.21 MB 1/000 تومان
جامه‌دران، محمدصادق‌خانی (آواز بیات ترک) 2:08 4.89 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:26 1,016.40 KB 1/000 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:49 1.90 MB 1/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 0:54 2.08 MB 1/000 تومان
امیری، شهابی (آواز بیات ترک) 0:50 1.93 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:55 2.13 MB 1/000 تومان
ابول (آواز بیات ترک) 0:56 2.14 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:04 4.76 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 2:27 5.61 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:14 2.84 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:38 3.77 MB 1/000 تومان
راجع (دستگاه نوا) 1:36 3.68 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:28 3.38 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:51 1.97 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:34 1.30 MB 1/000 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:27 3.34 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
نیریز کبیر (دستگاه نوا) 1:08 2.60 MB 1/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:37 1.42 MB 1/000 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:21 821.50 KB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 0:34 1.31 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 1:13 2.80 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:04 2.47 MB 1/000 تومان
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) 0:28 1.10 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:24 3.22 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:33 3.56 MB 1/000 تومان
شوشتری، دزفولی (دستگاه همایون) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
بختیاری، موالف (دستگاه همایون) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 0:14 570.48 KB 1/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 0:54 2.07 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:32 3.52 MB 1/000 تومان
بیداد، داد (دستگاه همایون) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
اوج (دستگاه همایون) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:39 3.79 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:49 4.17 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:17 2.97 MB 1/000 تومان
بیات شیراز، تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) 1:54 4.36 MB 1/000 تومان
بیات راجع، تحریر دوتایکی (آواز بیات اصفهان) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز بیات اصفهان) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) 1:18 2.98 MB 1/000 تومان
اوج، دوتیکه (آواز بیات اصفهان) 2:14 5.13 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 2:11 5.03 MB 1/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:18 5.27 MB 1/000 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 2:27 5.64 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:14 2.84 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:14 2.86 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:09 2.67 MB 1/000 تومان
مخالف، زنگ شتر (نشیب و فراز) (دستگاه سه‌گاه) 1:52 4.28 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:48 6.41 MB 1/000 تومان
زابل، بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 2:01 4.62 MB 1/000 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:26 1.02 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.78 MB 1/000 تومان
هدی (دستگاه چهارگاه) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:53 4.33 MB 1/000 تومان
مخالف، کرشمه، میرزایی (دستگاه چهارگاه) 1:45 4.02 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:48 1.87 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.83 MB 1/000 تومان
حزان (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:24 971.50 KB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:36 5.98 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
پنجه شعری (دستگاه ماهور) 1:06 2.53 MB 1/000 تومان
داد، ساربانگ (دستگاه ماهور) 1:34 3.60 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 0:53 2.02 MB 1/000 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
چهارپاره (چهارباغ) (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:20 3.08 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:26 3.32 MB 1/000 تومان
عراق، محیر، حزین (دستگاه ماهور) 1:39 3.78 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 0:53 2.03 MB 1/000 تومان
صفیر (دستگاه ماهور) 0:19 761.29 KB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:22 881.70 KB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:57 2.19 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 0:53 2.03 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 2:00 4.59 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 2:47 6.38 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:51 1.96 MB 1/000 تومان
پنجه شعری، راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.72 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:37 1.43 MB 1/000 تومان
نغمه، تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.05 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.16 MB 1/000 تومان
نیریز، سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
بیات عجم، محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.38 MB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:44 3.99 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.96 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (نوعی دیگر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.61 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.48 MB 1/000 تومان
صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.54 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.52 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان

آثار مشابه