سبد خرید شما خالی است.
آثار درویش خان برای سنتور

آثار درویش خان برای سنتور
سال انتشار : 1386

تنظیم و اجرا: سامان ضرّابی

تمبک: سیامک بنایی

 

 

اجرای آثار درویش خان بر روی سنتور توسط سامان ضرابی به همراهی تمبک سیامک بنایی. این دو سی‌دی همه‌ی آثار درویش خان را شامل می‌شود. نت‌های این آثار به طور جداگانه در یک کتاب چاپ شده‌اند.

M. CD 246

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور 3:18 7.58 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا 4:16 9.78 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا دوم 5:00 11.46 MB 2/299 تومان
تصنیف «بهار دلکش» 1:45 4.03 MB 2/299 تومان
رنگ ابوعطا 2:23 5.48 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:59 9.15 MB 2/299 تومان
تصنیف «باد خزان» 2:57 6.77 MB 2/299 تومان
رنگ افشاری 4:00 9.19 MB 2/299 تومان
رنگ افشاری دوم 1:17 2.96 MB 2/299 تومان
دوضربی افشاری 1:26 3.30 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه 4:19 9.91 MB 2/299 تومان
تصنیف «صبحدم» 2:15 5.18 MB 2/299 تومان
تصنیف «عروس گل» 1:19 3.02 MB 2/299 تومان
رنگ سه‌گاه 1:54 4.35 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد شوشتری 3:02 6.97 MB 2/299 تومان
رنگ شوشتری 1:14 2.84 MB 2/299 تومان
رنگ همایون 3:01 6.94 MB 2/299 تومان
رنگ پریچهر و پریزاد 2:10 4.98 MB 2/299 تومان
رنگ غنی و فقیر 2:18 5.26 MB 2/299 تومان
رنگ اصفهان (سوم) 1:53 4.32 MB 2/299 تومان
تصنیف «ایران» 3:18 7.59 MB 2/299 تومان
حصار 1:38 3.75 MB 2/299 تومان
پولکا 1:28 3.36 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد ماهور 4:12 9.62 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد راک 4:39 10.67 MB 2/299 تومان
چهارمضراب ماهور 4:20 9.92 MB 2/299 تومان
تصنیف «ز من نگارم» 1:53 4.32 MB 2/299 تومان
تصنیف «دائم مه من» 4:50 11.08 MB 2/299 تومان
تصنیف «شب وصل» 1:43 3.95 MB 2/299 تومان
رنگ قهر و آشتی 1:50 4.20 MB 2/299 تومان
رنگ ماهور (دوم) 3:11 7.31 MB 2/299 تومان
رنگ ماهور (سوم) 2:19 5.32 MB 2/299 تومان
مارش ماهور 1:47 4.09 MB 2/299 تومان

آثار مشابه