سبد خرید شما خالی است.
آموزش سه تار

آموزش سه تار
سال انتشار : 1386

دستور مقدماتی سه تار

کتاب اول و دوم هنرستان

سه تار: حسین علیزاده

 

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار، کتاب اول و دوم هنرستان که سالیان گذشته توسط موسی معروفی و نصرالله زرین‌پنجه تهیه شده و گردآوری و تنظیم آنها توسط روح الله خالقی، رئیس وقت هنرستان موسیقی ملی، صورت گرفته بود، با بازنگری هوشنگ ظریف در یک مجلد توسط مؤسسه‌ی ماهور انتشار یافته است. از آنجا که آموزش موسیقی و ساز بدون شنیدن امری غیرمعقول و تقریباً ناشدنی به نظر می رسد، این مجموعه شامل چهار سی‌دی برای اجرای درس‌ها و همچنین توضیحات مربوطه، برای سه تار، با اجرای حسین علیزاده تدوین شده است.

M. CD 236

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
توضیحات اول (کتاب اول) 17:36 40.30 MB 1/000 تومان
درس 1 (کتاب اول) 0:13 545.99 KB 1/000 تومان
درس 2 (کتاب اول) 0:14 568.44 KB 1/000 تومان
درس 3 (کتاب اول) 0:30 1.15 MB 1/000 تومان
درس 4 (کتاب اول) 0:13 531.70 KB 1/000 تومان
درس 5 (کتاب اول) 0:15 616.40 KB 1/000 تومان
درس 6 (کتاب اول) 0:35 1.36 MB 1/000 تومان
درس 7 (کتاب اول) 0:34 1.33 MB 1/000 تومان
درس 8 (کتاب اول) 0:19 747.01 KB 1/000 تومان
درس 9 (کتاب اول) 0:23 933.74 KB 1/000 تومان
درس 10 (کتاب اول) 0:23 900.07 KB 1/000 تومان
درس 11 (کتاب اول) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
درس 12 (کتاب اول) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
درس 13 (کتاب اول) 0:26 1,022.52 KB 1/000 تومان
درس 14 (کتاب اول) 0:20 817.42 KB 1/000 تومان
درس 15 (کتاب اول) 0:20 803.13 KB 1/000 تومان
درس 16 (کتاب اول) 0:19 779.66 KB 1/000 تومان
درس 17 (کتاب اول) 0:34 1.32 MB 1/000 تومان
درس 18 (کتاب اول) 1:14 2.85 MB 1/000 تومان
درس 19 (کتاب اول) 0:32 1.22 MB 1/000 تومان
درس 20 (کتاب اول) 0:37 1.43 MB 1/000 تومان
درس 21 (کتاب اول) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
توضیحات دوم (کتاب اول) 4:41 10.75 MB 1/000 تومان
درس 22 (کتاب اول) 0:31 1.20 MB 1/000 تومان
درس 23 (کتاب اول) 1:06 2.53 MB 1/000 تومان
درس 24 (کتاب اول) 0:39 1.49 MB 1/000 تومان
درس 25 (کتاب اول) 2:06 4.81 MB 1/000 تومان
درس 26 (کتاب اول) 1:33 3.55 MB 1/000 تومان
درس 27 (کتاب اول) 0:38 1.49 MB 1/000 تومان
درس 28 (کتاب اول) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
درس 29 (کتاب اول) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
درس 30 (کتاب اول) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
درس 31 (کتاب اول) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
درس 32 (کتاب اول) 1:10 2.70 MB 1/000 تومان
درس 33 (کتاب اول) 1:24 3.21 MB 1/000 تومان
درس 34 (کتاب اول) 0:31 1.19 MB 1/000 تومان
درس 35 (کتاب اول) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
درس 36 (کتاب اول) 0:24 945.99 KB 1/000 تومان
درس 37 (کتاب اول) 1:16 2.90 MB 1/000 تومان
درس 38 (کتاب اول) 0:32 1.23 MB 1/000 تومان
درس 39 (کتاب اول) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
درس 40 (کتاب اول) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
درس 41 (کتاب اول) 0:51 1.96 MB 1/000 تومان
درس 42 (کتاب اول) 0:36 1.39 MB 1/000 تومان
درس 43 (کتاب اول) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
درس 44 (کتاب اول) 0:29 1.12 MB 1/000 تومان
درس 45 (کتاب اول) 2:40 6.13 MB 1/000 تومان
درس 46 (کتاب اول) 2:17 5.24 MB 1/000 تومان
درس 47 (کتاب اول) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
درس 48 (کتاب اول) 0:20 790.89 KB 1/000 تومان
درس 49 (کتاب اول) 1:00 2.33 MB 1/000 تومان
درس 50 (کتاب اول) 0:33 1.26 MB 1/000 تومان
درس 51 (کتاب اول) 1:54 4.36 MB 1/000 تومان
درس 52 (کتاب اول) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
درس 53 (کتاب اول) 0:57 2.21 MB 1/000 تومان
درس 54 (کتاب اول) 1:22 3.15 MB 1/000 تومان
درس 55 (کتاب اول) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
درس 56 (کتاب اول) 0:31 1.20 MB 1/000 تومان
درس 57 (کتاب اول) 2:30 5.75 MB 1/000 تومان
درس 58 (کتاب اول) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
درس 59 (کتاب اول) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
درس 60 (کتاب اول) 1:21 3.09 MB 1/000 تومان
درس 61 (کتاب اول) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان
درس 62 (کتاب اول) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
درس 63 (کتاب اول) 0:25 983.74 KB 1/000 تومان
درس 64 (کتاب اول) 2:33 5.87 MB 1/000 تومان
درس 65 (کتاب اول) 4:00 9.19 MB 1/000 تومان
درس 66 (کتاب اول) 0:58 2.22 MB 1/000 تومان
درس 67 (کتاب اول) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
درس 68 (کتاب اول) 1:20 3.06 MB 1/000 تومان
درس 69 (کتاب اول) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
درس 70 (کتاب اول) 1:50 4.23 MB 1/000 تومان
درس 71 (کتاب اول) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
درس 72 (کتاب اول) 1:17 2.97 MB 1/000 تومان
درس 73 (کتاب اول) 2:00 4.59 MB 1/000 تومان
درس 74 (کتاب اول) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
درس 75 (کتاب اول) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
درس 76 (کتاب اول) 2:11 5.00 MB 1/000 تومان
درس 77 (کتاب اول) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
درس 78 (کتاب اول) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
درس 79 (کتاب اول) 0:53 2.02 MB 1/000 تومان
توضیحات (کتاب اول) 6:49 15.60 MB 1/000 تومان
توضیحات (کتاب دوم) 1:52 4.28 MB 1/000 تومان
درس 1 (کتاب دوم) 0:33 1.30 MB 1/000 تومان
درس 2 (کتاب دوم) 0:37 1.43 MB 1/000 تومان
درس 3 (کتاب دوم) 0:31 1.22 MB 1/000 تومان
درس 4 (کتاب دوم) 1:51 4.24 MB 1/000 تومان
درس 5 (کتاب دوم) 1:34 3.61 MB 1/000 تومان
درس 6 (کتاب دوم) 1:21 3.11 MB 1/000 تومان
درس 7 (کتاب دوم) 1:01 2.34 MB 1/000 تومان
درس 8 (کتاب دوم) 1:20 3.08 MB 1/000 تومان
درس 9 (کتاب دوم) 1:14 2.83 MB 1/000 تومان
درس 10 (کتاب دوم) 0:26 1,022.52 KB 1/000 تومان
درس 11 (کتاب دوم) 1:45 4.02 MB 1/000 تومان
درس 12 (کتاب دوم) 1:54 4.38 MB 1/000 تومان
درس 13 (کتاب دوم) 1:39 3.81 MB 1/000 تومان
درس 14 (کتاب دوم) 0:23 928.64 KB 1/000 تومان
درس 15 (کتاب دوم) 0:24 957.21 KB 1/000 تومان
درس 16 (کتاب دوم) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
درس 17 (کتاب دوم) 0:32 1.25 MB 1/000 تومان
درس 18 (کتاب دوم) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
درس ۱۹، ۲۰، ۲۱ (کتاب دوم) 1:21 3.12 MB 1/000 تومان
درس 22 (کتاب دوم) 0:45 1.73 MB 1/000 تومان
درس 23 (کتاب دوم) 0:58 2.25 MB 1/000 تومان
درس 24 (کتاب دوم) 1:22 3.16 MB 1/000 تومان
درس 25 (کتاب دوم) 0:48 1.84 MB 1/000 تومان
درس 26 (کتاب دوم) 1:20 3.08 MB 1/000 تومان
درس 27 (کتاب دوم) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
درس 28 (کتاب دوم) 2:10 4.98 MB 1/000 تومان
درس 29 (کتاب دوم) 1:23 3.19 MB 1/000 تومان
درس 30 (کتاب دوم) 2:37 5.99 MB 1/000 تومان
درس 31 (کتاب دوم) 0:55 2.12 MB 1/000 تومان
درس 32 (کتاب دوم) 2:29 5.70 MB 1/000 تومان
درس 33 (کتاب دوم) 1:11 2.74 MB 1/000 تومان
درس 34 (کتاب دوم) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
درس 35 (کتاب دوم) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
درس 36 (کتاب دوم) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
درس 37 (کتاب دوم) 1:09 2.64 MB 1/000 تومان
درس 38 (کتاب دوم) 0:41 1.58 MB 1/000 تومان
درس 39 (کتاب دوم) 2:08 4.88 MB 1/000 تومان
درس 40 (کتاب دوم) 1:07 2.57 MB 1/000 تومان
درس 41 (کتاب دوم) 0:58 2.23 MB 1/000 تومان
درس 42 (کتاب دوم) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
درس 43 (کتاب دوم) 3:07 7.16 MB 1/000 تومان
درس 44 (کتاب دوم) 1:27 3.35 MB 1/000 تومان
درس 45 (کتاب دوم) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
درس 46 (کتاب دوم) 0:26 1.03 MB 1/000 تومان
درس 47 (کتاب دوم) 0:19 765.38 KB 1/000 تومان
درس 48 (کتاب دوم) 0:38 1.47 MB 1/000 تومان
درس 49 (کتاب دوم) 1:47 4.09 MB 1/000 تومان
درس 50 (کتاب دوم) 6:10 14.13 MB 1/000 تومان
درس 51 (کتاب دوم) 5:43 13.09 MB 1/000 تومان
درس 52 (کتاب دوم) 2:32 5.82 MB 1/000 تومان
درس 53 (کتاب دوم) 0:27 1.06 MB 1/000 تومان
درس 54 (کتاب دوم) 0:43 1.67 MB 1/000 تومان
درس 55 (کتاب دوم) 0:38 1.46 MB 1/000 تومان
درس 56 (کتاب دوم) 0:45 1.74 MB 1/000 تومان
درس 57 (کتاب دوم) 0:37 1.42 MB 1/000 تومان
درس 58 (کتاب دوم) 1:17 2.97 MB 1/000 تومان
درس 59 (کتاب دوم) 2:16 5.21 MB 1/000 تومان
درس 60 (کتاب دوم) 0:27 1.05 MB 1/000 تومان
درس 61 (کتاب دوم) 3:06 7.11 MB 1/000 تومان
درس 62 (کتاب دوم) 0:33 1.26 MB 1/000 تومان
درس 63 (کتاب دوم) 1:39 3.81 MB 1/000 تومان
درس 64 (کتاب دوم) 2:13 5.08 MB 1/000 تومان
درس 65 (کتاب دوم) 1:47 4.09 MB 1/000 تومان
درس 66 (کتاب دوم) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
درس 67 (کتاب دوم) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
درس 68 (کتاب دوم) 0:54 2.08 MB 1/000 تومان
درس 69 (کتاب دوم) 1:00 2.29 MB 1/000 تومان
درس 70 (کتاب دوم) 0:24 962.31 KB 1/000 تومان
درس 71 (کتاب دوم) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان
درس 72 (کتاب دوم) 1:21 3.09 MB 1/000 تومان
درس 73 (کتاب دوم) 0:39 1.50 MB 1/000 تومان
درس 74 (کتاب دوم) 0:19 754.15 KB 1/000 تومان
درس 75 (کتاب دوم) 1:55 4.42 MB 1/000 تومان
توضیحات (کتاب دوم) 3:33 8.14 MB 1/000 تومان
توضیحات (کتاب دوم) 3:07 7.16 MB 1/000 تومان
توضیحات (کتاب دوم) 2:42 6.18 MB 1/000 تومان

آثار مشابه