سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزا عبدالله (به روایت و اجرای تار نورعلی برومند)

ردیف میرزا عبدالله (به روایت و اجرای تار نورعلی برومند)
سال انتشار : 1385

برای تار و سه تار

به روایت و اجرای تار نورعلی برومند

 

 

میرزاعبدالله فرزند آقاعلی اکبر فراهانی، موسیقیدان برجسته‌ی عصر ناصری، استاد نوازنده‌ی تار و به‌ویژه سه تار و گردآورنده‌ی روایتی مشهور از ردیف است. از ردیف میرزاعبدالله روایت‌های متعددی وجود دارد و علینقی وزیری و مهدی‌قلی هدایت نخستین نغمه‌نگاری‌ها از این ردیف را ثبت کرده اند. این مجموعه دربردارنده‌ی اجرای کامل ردیف میرزاعبدالله با تار توسط استاد نورعلی برومند است که اساساً توسط اسماعیل قهرمانی به وی منتقل شده است.

M. CD 216

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه شور) 0:46 1.79 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور) 1:16 2.91 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (گوشه‌ی رُهاب) (دستگاه شور) 0:50 1.95 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور) 1:09 2.67 MB 1/000 تومان
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) 0:47 1.82 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی اول (دستگاه شور) 1:35 3.65 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی دوم (دستگاه شور) 1:14 2.83 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:32 1.26 MB 1/000 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:41 1.59 MB 1/000 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:34 1.31 MB 1/000 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:34 1.32 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه شور) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:25 1,002.11 KB 1/000 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:25 990.89 KB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:26 1.00 MB 1/000 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:29 1.12 MB 1/000 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:22 882.72 KB 1/000 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:23 899.05 KB 1/000 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:47 1.83 MB 1/000 تومان
شور پایین دسته (دستگاه شور) 0:24 947.01 KB 1/000 تومان
گوشه‌ی رُهاب (دستگاه شور) 0:52 2.02 MB 1/000 تومان
چهارگوشه (دستگاه شور) 2:23 5.46 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی گریلی (دستگاه شور) 1:17 2.94 MB 1/000 تومان
رضوی، فرود، حزین (دستگاه شور) 3:38 8.34 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان
شهناز کُت (عاشق کُش) (دستگاه شور) 0:52 2.00 MB 1/000 تومان
رنگ اصول (دستگاه شور) 3:51 8.84 MB 1/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 6:51 15.70 MB 1/000 تومان
رنگ شهرآشوب (دستگاه شور) 14:00 32.06 MB 1/000 تومان
رامکِلی (آواز ابوعطا) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز ابوعطا) 1:40 3.82 MB 1/000 تومان
سیخی (آواز ابوعطا) 1:42 3.91 MB 1/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:00 2.32 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
یقولونَ (آواز ابوعطا) 0:52 2.02 MB 1/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 2:34 5.89 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:35 3.66 MB 1/000 تومان
غم‌انگیز (آواز ابوعطا) 0:49 1.90 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:56 6.75 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز دشتی) 1:12 2.75 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:09 2.64 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:31 1.19 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:12 492.93 KB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:36 1.38 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات ترک) 0:22 892.93 KB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:19 758.23 KB 1/000 تومان
درامد سوم (آواز بیات ترک) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:19 760.27 KB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:43 1.66 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات ترک) 0:33 1.30 MB 1/000 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 0:19 777.62 KB 1/000 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 0:24 958.23 KB 1/000 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:35 1.35 MB 1/000 تومان
فِیلی (آواز بیات ترک) 0:18 728.64 KB 1/000 تومان
گوشه‌ی شکسته (آواز بیات ترک) 0:32 1.22 MB 1/000 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:51 1.96 MB 1/000 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
درآمد اول (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:27 3.35 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:43 3.95 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز کرد بیات-بیات کرد) 0:23 929.66 KB 1/000 تومان
حاجی حسنی (آواز کرد بیات-بیات کرد) 0:53 2.03 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:13 2.81 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:40 3.84 MB 1/000 تومان
قطار (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:50 4.21 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز کرد بیات-بیات کرد) 1:32 3.54 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 2:08 4.91 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز افشاری) 2:01 4.65 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:21 3.13 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:14 2.84 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 1:18 3.01 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 2:06 4.84 MB 1/000 تومان
بیداد کُت (دستگاه همایون) 0:27 1.07 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:48 4.14 MB 1/000 تومان
باوی (دستگاه همایون) 1:11 2.75 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:57 2.20 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:48 1.87 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:15 612.31 KB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 0:50 1.92 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:27 1.06 MB 1/000 تومان
فرنگ و شوشتری‌گردان (دستگاه همایون) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:49 1.90 MB 1/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
میگُلی (دستگاه همایون) 0:23 919.46 KB 1/000 تومان
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) 1:12 2.76 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه همایون) 1:06 2.55 MB 1/000 تومان
دناسری (دستگاه همایون) 0:49 1.88 MB 1/000 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 3:37 8.31 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 2:01 4.65 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.55 MB 1/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
قسمت دوم بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 1:04 2.46 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:08 2.61 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:14 2.84 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:53 2.04 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:22 879.66 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 1:09 2.66 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:16 634.76 KB 1/000 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:43 3.95 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:06 2.56 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:01 2.36 MB 1/000 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 1:07 2.58 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:01 4.63 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 1:07 2.58 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:21 847.01 KB 1/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:32 1.26 MB 1/000 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
رُهاب (دستگاه سه‌گاه) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 0:36 1.38 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.36 MB 1/000 تومان
رِنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 3:04 7.05 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:14 2.86 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.75 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:15 604.15 KB 1/000 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه چهارگاه) 1:55 4.39 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.48 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.41 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.86 MB 1/000 تومان
قسمت دوم حصار (دستگاه چهارگاه) 2:21 5.38 MB 1/000 تومان
قسمت سوم حصار (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:34 3.59 MB 1/000 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.62 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:10 2.70 MB 1/000 تومان
قسمت دوم مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.92 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.58 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.54 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:24 937.83 KB 1/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.06 MB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.57 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.26 MB 1/000 تومان
قسمت دوم منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 1/000 تومان
قسمت سوم منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.55 MB 1/000 تومان
لِزگی (دستگاه چهارگاه) 2:44 6.29 MB 1/000 تومان
متن و حاشیه (دستگاه چهارگاه) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
رِنگ شهرآشوب (دستگاه چهارگاه) 5:58 13.69 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 0:40 1.55 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:43 1.65 MB 1/000 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:32 3.53 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 0:40 1.56 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه ماهور) 1:40 3.84 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 1:07 2.56 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:27 3.32 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:33 1.28 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:05 2.49 MB 1/000 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:59 2.27 MB 1/000 تومان
نیشابوک (دستگاه ماهور) 1:38 3.75 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:25 3.26 MB 1/000 تومان
مرادخانی (چهارپاره) (دستگاه ماهور) 0:41 1.60 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:42 1.63 MB 1/000 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:11 2.74 MB 1/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 1/000 تومان
ابول (حصار ماهور) (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:15 624.56 KB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:23 932.72 KB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:05 2.51 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 0:50 1.93 MB 1/000 تومان
قسمت دوم شکسته (دستگاه ماهور) 0:20 790.89 KB 1/000 تومان
قسمت سوم شکسته (دستگاه ماهور) 0:45 1.74 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:12 497.01 KB 1/000 تومان
آشورآوند (دستگاه ماهور) 0:40 1.53 MB 1/000 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:23 919.46 KB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:17 683.74 KB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:35 1.36 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:59 4.55 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:39 1.50 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:17 2.97 MB 1/000 تومان
کرشمه‌ی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
رِنگ حَربی (دستگاه ماهور) 2:56 6.74 MB 1/000 تومان
رِنگ یک‌چوبه (دستگاه ماهور) 1:10 2.70 MB 1/000 تومان
رِنگ شَلَخو (دستگاه ماهور) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:11 2.73 MB 1/000 تومان
کُشته‌مرده (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 1/000 تومان
صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:08 2.61 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:00 2.31 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 1:11 2.71 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:44 3.99 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
گَردانیه (دستگاه نوا) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:38 1.45 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:47 1.80 MB 1/000 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:26 3.31 MB 1/000 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:31 1.19 MB 1/000 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:28 1.08 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:19 773.54 KB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:29 3.42 MB 1/000 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 1/000 تومان
حسین (دستگاه نوا) 0:47 1.80 MB 1/000 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:52 2.01 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
رنگ نَستاری (نَستالی) (دستگاه نوا) 5:19 12.19 MB 1/000 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 3:06 7.13 MB 1/000 تومان
درآمد اول - راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:44 4.00 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:40 3.83 MB 1/000 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.95 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.70 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.37 MB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:49 4.17 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.85 MB 1/000 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 949.05 KB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.18 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:30 1.18 MB 1/000 تومان
قَرَچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.07 MB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.75 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.49 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.81 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 633.74 KB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.52 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر (ردیف آقاحسینقلی) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:18 3.01 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,014.36 KB 1/000 تومان
فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 1/000 تومان
گفتار نورعلی برومند 7:21 16.84 MB 1/000 تومان

آثار مشابه