سبد خرید شما خالی است.
ردیف مقدماتی تار و سه تار (کتاب سوم)

ردیف مقدماتی تار و سه تار (کتاب سوم)
سال انتشار : 1385

گردآورنده: موسی معروفی

سه تار: حسین علیزاده

 

 

 

این مجموعه شامل ردیف مقدماتی دستگاه شور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی است که برای اولین بار توسط استاد موسی معروفی از ردیف‌های مختلف گردآوری و به صورت ساده برای هنرجویان خلاصه و تنظیم شده است.

M. CD 196

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (علینقی وزیری) 7:07 16.32 MB 2/000 تومان
چهارمضراب شور (علینقی وزیری) 1:18 2.99 MB 2/000 تومان
مقدمه‌ی شور‌ (ردیف مقدماتی) 1:14 2.86 MB 2/000 تومان
درآمد شور 0:57 2.20 MB 2/000 تومان
کرشمه 0:58 2.21 MB 2/000 تومان
اوج 1:11 2.75 MB 2/000 تومان
زیرکش سلمک 0:29 1.13 MB 2/000 تومان
سلمک 0:42 1.62 MB 2/000 تومان
اوج و حضیض 0:27 1.05 MB 2/000 تومان
مجلس‌افروز 0:35 1.34 MB 2/000 تومان
کوچک 0:47 1.80 MB 2/000 تومان
شور پایین دسته 0:53 2.03 MB 2/000 تومان
کرشمه 0:37 1.43 MB 2/000 تومان
گریلی 0:57 2.20 MB 2/000 تومان
رضوی 1:25 3.26 MB 2/000 تومان
حسینی 1:05 2.53 MB 2/000 تومان
هشتری 0:45 1.73 MB 2/000 تومان
رنگ شور (رکن‌الدین مختاری) 2:05 4.81 MB 2/000 تومان
تمرین ابوعطا (نصرالله زرین‌پنجه) 1:33 3.57 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (غلامحسین درویش) 3:55 8.99 MB 2/000 تومان
چهارمضراب ابوعطا (موسی معروفی) 1:08 2.63 MB 2/000 تومان
درآمد (ردیف مقدماتی) 0:45 1.73 MB 2/000 تومان
کرشمه 0:35 1.34 MB 2/000 تومان
سَیَخی 1:23 3.19 MB 2/000 تومان
حجاز 0:51 1.97 MB 2/000 تومان
بسته‌نگار 0:53 2.03 MB 2/000 تومان
چهارپاره 2:02 4.68 MB 2/000 تومان
رنگ ابوعطا (غلامحسین درویش) 3:00 6.90 MB 2/000 تومان
تمرین بیات ترک (نصرالله زرین‌پنجه) 1:11 2.74 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 6:51 15.68 MB 2/000 تومان
چهارمضراب بیات ترک (علینقی وزیری) 0:53 2.02 MB 2/000 تومان
درآمد (ردیف مقدماتی) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
کرشمه 1:19 3.05 MB 2/000 تومان
دوگاه 1:09 2.65 MB 2/000 تومان
نغمه 0:53 2.02 MB 2/000 تومان
قطار 1:40 3.84 MB 2/000 تومان
جامه‌دران 1:14 2.85 MB 2/000 تومان
مهدی ضرابی 1:33 3.57 MB 2/000 تومان
روح الارواح 0:46 1.76 MB 2/000 تومان
رنگ بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 2:27 5.61 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش) 2:30 5.76 MB 2/000 تومان
چهارمضراب افشاری (موسی معروفی) 1:09 2.63 MB 2/000 تومان
درآمد اول (ردیف مقدماتی) 0:29 1.11 MB 2/000 تومان
درآمد دوم 0:34 1.33 MB 2/000 تومان
درآمد سوم 0:47 1.82 MB 2/000 تومان
کرشمه 1:02 2.40 MB 2/000 تومان
قرایی 0:55 2.11 MB 2/000 تومان
کرشمه‌ی قرایی 0:58 2.23 MB 2/000 تومان
قرایی دوم 0:46 1.76 MB 2/000 تومان
نهیب (در گوشه‌ی عراق) 1:45 4.03 MB 2/000 تومان
رُهاب 0:46 1.79 MB 2/000 تومان
مثنوی 2:28 5.65 MB 2/000 تومان
رنگ افشاری (غلامحسین درویش) 1:34 3.62 MB 2/000 تومان
تمرین دشتی (نصرالله زرین‌پنجه) 1:51 4.27 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (غلامحسین درویش) 3:22 7.73 MB 2/000 تومان
چهارمضراب دشتی (ابوالحسن صبا) 2:18 5.27 MB 2/000 تومان
مقدمه (ردیف مقدماتی) 0:39 1.51 MB 2/000 تومان
درآمد 0:59 2.33 MB 2/000 تومان
دشتستانی 0:45 1.73 MB 2/000 تومان
بیدگانی 0:42 1.61 MB 2/000 تومان
گیلکی 1:14 2.84 MB 2/000 تومان
اوج 1:34 3.59 MB 2/000 تومان
سرود ای وطن (علینقی وزیری) 1:33 3.57 MB 2/000 تومان
رنگ دشتی (علینقی وزیری) 1:56 4.43 MB 2/000 تومان
تمرین اصفهان (نصرالله زرین‌پنجه) 3:38 8.33 MB 2/000 تومان
تمرین چهارگاه (نصرالله زرین‌پنجه) 2:14 5.14 MB 2/000 تومان
تمرین ماهور (حسین علیزاده) 2:02 4.69 MB 2/000 تومان
تمرین شوشتری (حسین علیزاده) 1:20 3.06 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (به یاد رضا محجوبی) (حسین علیزاده) 3:32 8.12 MB 2/000 تومان
توضیح 0:37 1.42 MB 2/000 تومان
کرشمه‌ی شور 0:43 1.67 MB 2/000 تومان
کرشمه‌ی ابوعطا 0:32 1.25 MB 2/000 تومان
کرشمه‌ی بیات ترک 1:08 2.60 MB 2/000 تومان
کرشمه‌ی افشاری 1:03 2.43 MB 2/000 تومان

آثار مشابه