سبد خرید شما خالی است.
ردیف سه‌تار یوسف فروتن

ردیف سه‌تار یوسف فروتن
سال انتشار : 1383

 

 

 

 

روایتی «مجلسی» و بداهه از ردیف سازی موسیقی کلاسیک ایران که توسط استاد یوسف فروتن با سه تار اجرا شده است. به طورکلی این روایت را می توان روایتی مستقل، اما متأثر از دو روایت میرزاعبدالله و آقاحسینقلی محسوب کرد.

M. CD 171

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:44 4.00 MB 2/000 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:36 1.39 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه شور) 1:06 2.52 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:59 2.27 MB 2/000 تومان
اوج و رضوی (دستگاه شور) 1:49 4.16 MB 2/000 تومان
گریلی شستی (دستگاه شور) 0:57 2.19 MB 2/000 تومان
قجر و گوشه ابوعطا (دستگاه شور) 1:52 4.28 MB 2/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 2:21 5.39 MB 2/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 8:03 18.43 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا) 1:37 3.71 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:24 948.03 KB 2/000 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 2:08 4.88 MB 2/000 تومان
مجلس‌افروز (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 2/000 تومان
ضربی (آواز ابوعطا) 1:18 2.98 MB 2/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:35 3.64 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:24 3.21 MB 2/000 تومان
چهارباغ (آواز ابوعطا) 2:14 5.14 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 1:28 3.36 MB 2/000 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:46 6.34 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات ترک) 2:51 6.55 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 1:49 4.19 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 1:29 3.41 MB 2/000 تومان
کرشمه (آواز بیات ترک) 0:31 1.20 MB 2/000 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:30 1.15 MB 2/000 تومان
گوشه‌ی دشتی (آواز بیات ترک) 1:39 3.80 MB 2/000 تومان
اشاره به جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:46 1.78 MB 2/000 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 3:02 6.96 MB 2/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 1:26 3.29 MB 2/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 3:41 8.46 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:39 6.07 MB 2/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 2:31 5.79 MB 2/000 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 1:04 2.46 MB 2/000 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 4:03 9.29 MB 2/000 تومان
ضربی (دستگاه سه‌گاه) 2:48 6.43 MB 2/000 تومان
چهارمضراب و درآمد (دستگاه سه‌گاه) 3:54 8.93 MB 2/000 تومان
زابل، ضربی (دستگاه سه‌گاه) 4:09 9.52 MB 2/000 تومان
حصار، ضربی (دستگاه سه‌گاه) 3:14 7.41 MB 2/000 تومان
مخالف، حزین، مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:19 7.62 MB 2/000 تومان
مغلوب، فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.77 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:08 2.62 MB 2/000 تومان
رهاب، قرایی و مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 2:46 6.34 MB 2/000 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 4:22 10.01 MB 2/000 تومان
ضربی (دستگاه چهارگاه) 2:42 6.21 MB 2/000 تومان
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:51 6.53 MB 2/000 تومان
زابل، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:27 5.62 MB 2/000 تومان
حصار، چهارمضراب و پس‌ حصار (دستگاه چهارگاه) 3:15 7.46 MB 2/000 تومان
حُدی و رجز (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.90 MB 2/000 تومان
مخالف، ضربی مخالف و مثنوی مخالف، حزین (دستگاه چهارگاه) 3:04 7.04 MB 2/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.79 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.53 MB 2/000 تومان
منصوری، فرود (دستگاه چهارگاه) 1:21 3.11 MB 2/000 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه همایون) 2:26 5.59 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 2/000 تومان
ضربی (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 2/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:46 4.04 MB 2/000 تومان
بیداد، چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:55 4.42 MB 2/000 تومان
بیداد نوع دیگر (دستگاه همایون) 1:27 3.32 MB 2/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 0:58 2.21 MB 2/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:01 2.35 MB 2/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:04 2.48 MB 2/000 تومان
منصوری و فرود (دستگاه همایون) 2:04 4.75 MB 2/000 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 2:21 5.39 MB 2/000 تومان
شهرآشوب (دستگاه همایون) 1:48 4.16 MB 2/000 تومان
ضربی (دستگاه ماهور) 2:31 5.76 MB 2/000 تومان
مقدمه، درآمد (دستگاه ماهور) 1:22 3.14 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:10 2.70 MB 2/000 تومان
آواز، چهارمضراب، شکسته (دستگاه ماهور) 2:12 5.04 MB 2/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 2/000 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:54 2.07 MB 2/000 تومان
فیلی، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:05 2.49 MB 2/000 تومان
شکسته، چهارمضراب، فرود (دستگاه ماهور) 2:16 5.22 MB 2/000 تومان
دلکش، چهارمضراب، فرود (دستگاه ماهور) 4:01 9.20 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:54 2.10 MB 2/000 تومان
راک، نوروز عرب، ضربی، فرود (دستگاه ماهور) 4:10 9.56 MB 2/000 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:52 4.35 MB 2/000 تومان
حربی، یک‌چوبه، قسمت‌هایی از شهرآشوب (دستگاه ماهور) 3:56 9.02 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (آواز افشاری) 2:59 6.83 MB 2/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 2:32 5.81 MB 2/000 تومان
ضربی شروع نهیب (آواز افشاری) 1:39 3.81 MB 2/000 تومان
چهارمضراب نهیب (آواز افشاری) 2:09 4.93 MB 2/000 تومان
نهیب، فرود (آواز افشاری) 1:24 3.24 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 3:10 7.25 MB 2/000 تومان
درآمد، جامه‌دران، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 4:16 9.78 MB 2/000 تومان
بیات راجه / بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 2:00 4.61 MB 2/000 تومان
عشاق، بوسلیک، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 5:08 11.75 MB 2/000 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:09 7.24 MB 2/000 تومان
چهارمضراب، درآمد، نغمه (دستگاه نوا) 2:39 6.09 MB 2/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:52 4.30 MB 2/000 تومان
تصنیف (دستگاه نوا) 1:58 4.50 MB 2/000 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 1:59 4.57 MB 2/000 تومان

آثار مشابه