سبد خرید شما خالی است.
ردیف سه‌تار سعید هرمزی

ردیف سه‌تار سعید هرمزی
سال انتشار : 1382

آواز دشتی، بیات ترک، دستگاه ماهور، همایون، چهارگاه

 

 

روایتی «مجلسی» از ردیف سازی موسیقی سنتی ایران توسط استاد سه‌تار سعید هرمزی. به طورکلی این ردیف را می‌توان روایتی مستقل، اما متأثر از دو روایت دیگر از ردیف‌های سازی (ردیف میرزاعبدالله و به‌ویژه ردیف آقاحسینقلی) محسوب کرد. متن دفترچه‌ی سی‌دی که به بررسی اجمالی سبک هرمزی و نیز تحلیل همه‌ی دستگاه ها و آوازها می‌پردازد نوشته‌ی هومان اسعدی است.

M. CD 121-122

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه شور) 0:26 1.02 MB 2/000 تومان
درآمد دوم و سوم (دستگاه شور) 0:53 2.05 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:39 1.51 MB 2/000 تومان
درآمد چهارم اوج (دستگاه شور) 0:37 1.42 MB 2/000 تومان
نغمه اول (دستگاه شور) 0:46 1.76 MB 2/000 تومان
نغمه دوم (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 2/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:47 1.79 MB 2/000 تومان
گلریز و حسینی (دستگاه شور) 1:49 4.19 MB 2/000 تومان
عزال و مجلس‌افروز (دستگاه شور) 2:57 6.77 MB 2/000 تومان
چهارمضراب و شور پایین دسته (دستگاه شور) 1:35 3.65 MB 2/000 تومان
درآمد، کرشمه، فرود (دستگاه شور) 1:38 3.75 MB 2/000 تومان
گریلی (دستگاه شور) 2:56 6.73 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (آواز افشاری) 2:33 5.84 MB 2/000 تومان
درآمد، کرشمه (آواز افشاری) 2:26 5.57 MB 2/000 تومان
جامه‌دران، چهارمضراب و فرود (آواز افشاری) 2:18 5.30 MB 2/000 تومان
درآمد قرایی (آواز افشاری) 0:48 1.85 MB 2/000 تومان
رهاب، فرود به افشاری (آواز افشاری) 0:47 1.83 MB 2/000 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز افشاری) 1:35 3.63 MB 2/000 تومان
مثنوی، چهارمضراب (آواز افشاری) 2:45 6.30 MB 2/000 تومان
رِنگ (آواز افشاری) 1:31 3.49 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا) 2:36 5.98 MB 2/000 تومان
درآمد و آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) 1:49 4.19 MB 2/000 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:04 2.45 MB 2/000 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 1:05 2.48 MB 2/000 تومان
چهارپاره، چهارمضراب (آواز ابوعطا) 2:46 6.35 MB 2/000 تومان
حجار و آواز ابوعطا (آواز ابوعطا) 1:46 4.07 MB 2/000 تومان
رِنگ (آواز ابوعطا) 1:49 4.16 MB 2/000 تومان
چهارمضراب، درآمد (آواز بیات اصفهان) 2:27 5.63 MB 2/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 0:42 1.62 MB 2/000 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 3:17 7.55 MB 2/000 تومان
اوج (عشاق)، چهارپاره (آواز بیات اصفهان) 1:21 3.10 MB 2/000 تومان
فرود، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 3:55 8.97 MB 2/000 تومان
چهارمضراب، درآمد سه‌گاه (دستگاه سه‌گاه) 3:59 9.12 MB 2/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:23 3.20 MB 2/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.98 MB 2/000 تومان
مخالف و چهارمضراب، مخالف مغلوب و نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 3:03 7.00 MB 2/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:23 3.18 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 0:32 1.24 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 2:45 6.32 MB 2/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:20 3.06 MB 2/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 0:54 2.07 MB 2/000 تومان
چهارمضراب، نهفت (دستگاه نوا) 1:20 3.06 MB 2/000 تومان
ملک حسین، تصنیف در نوا (دستگاه نوا) 2:28 5.65 MB 2/000 تومان
ضربی کوتاه (دستگاه نوا) 0:56 2.16 MB 2/000 تومان
پیش‌درآمد (آواز دشتی) 2:16 5.23 MB 2/000 تومان
آواز دشتی، چهارمضراب (آواز دشتی) 2:52 6.57 MB 2/000 تومان
آواز دشتی و اوج (آواز دشتی) 1:44 4.00 MB 2/000 تومان
غم‌انگیز، آواز دشتی (آواز دشتی) 1:41 3.89 MB 2/000 تومان
گیلکی، فرود (آواز دشتی) 2:23 5.47 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 0:27 1.07 MB 2/000 تومان
ضربی و آواز (دستگاه ماهور) 0:47 1.80 MB 2/000 تومان
کرشمه و آواز (دستگاه ماهور) 0:41 1.59 MB 2/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 1:55 4.42 MB 2/000 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 0:51 1.96 MB 2/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:32 3.52 MB 2/000 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 1:17 2.97 MB 2/000 تومان
دلکش و چهارمضراب دلکش (دستگاه ماهور) 2:34 5.91 MB 2/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:23 3.19 MB 2/000 تومان
نهیب، عراق، کرشمه (دستگاه ماهور) 1:58 4.53 MB 2/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:19 3.05 MB 2/000 تومان
ضربی راک (دستگاه ماهور) 1:19 3.02 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 1:51 4.27 MB 2/000 تومان
درآمد و آواز بیات ترک (آواز بیات ترک) 1:24 3.24 MB 2/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:48 1.86 MB 2/000 تومان
فیلی، شکسته، فرود، آواز (آواز بیات ترک) 5:43 13.09 MB 2/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:12 5.04 MB 2/000 تومان
رنگ (آواز بیات ترک) 1:55 4.42 MB 2/000 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 0:51 1.96 MB 2/000 تومان
درآمد دوم (کاروانی)، زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:16 2.91 MB 2/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 0:52 2.01 MB 2/000 تومان
چهارمضراب، بیداد کُت (دستگاه همایون) 2:13 5.10 MB 2/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 2:50 6.52 MB 2/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:18 2.99 MB 2/000 تومان
باوی و چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:30 3.44 MB 2/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 0:53 2.06 MB 2/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 2:17 5.26 MB 2/000 تومان
نوروز، نفیر و فرنگ (دستگاه همایون) 2:19 5.31 MB 2/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.17 MB 2/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:45 6.33 MB 2/000 تومان
پیش زنگوله، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:02 4.66 MB 2/000 تومان
آواز زابل (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.51 MB 2/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:59 4.55 MB 2/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:30 3.43 MB 2/000 تومان
مغلوب و نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:40 3.85 MB 2/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:19 5.32 MB 2/000 تومان
حُدی (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.35 MB 2/000 تومان
رنگ (دستگاه چهارگاه) 2:22 5.44 MB 2/000 تومان

آثار مشابه