سبد خرید شما خالی است.
ردیف ابوالحسن صبا (دوره‌ی اول ویلن)

ردیف ابوالحسن صبا (دوره‌ی اول ویلن)
سال انتشار : 1399

اجرای کمانچه: المیرا مردانه
تمبک: حمیدرضا برزویی
درباره‌ی این اثر، به قلم المیرا مردانه می‌خوانیم: «مروری کوتاه بر تاریخچه ی دو ساز ویلن و کمانچه در ایران، آمیختگی و امتزاج این دو ساز را چه در مقوله ی کارگان و نظام آموزشی و چه در مقوله ی نوازندگی بر ما نمایان می کند. این امر تا بدانجا ست که اساتید و نوازندگان ساز کمانچه علاوه بر حوزه ی تخصصی ساز کمانچه، از معبر کارگان هایی که در ایران برای ساز ویلن طراحی و ارائه شده و نیز آثار صوتی به جا مانده، عبور کرده و بر اجرا و درک بهتر آنها نیز اهتمام می ورزند. پیش تر نمونه ی صوتی ردیف ابوالحسن صبا با اجرای ویلن  رحمت الله بدیعی به ثبت و ضبط رسیده است. اما از آنجایی که آشنایی با این مجموعه و اجرای آن برای نوازندگان ساز کمانچه لطفی کم نظیر دارد، در این اثر دوره ی اول ردیف صبا برای ویلن با ساز کمانچه ثبت و ضبط شده است.

در مجموعه ی حاضر سعی بر آن بوده تا در عین وفاداری به متن و محتوا، منطبق با ذوق شخصی اجرا کننده، اجرایی با ظرایف و مختصات ساز کمانچه به منصه ی ظهور برسد. لازم به ذکر است که قطعات ضربی مجموعه ی پیش رو، به یاری و همراهی دوست و هنرمند توانا و خوش قریحه حمیدرضا برزویی مزین گردیده است.»

M. CD 597

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد دشتی 1:48 4.20 MB 3/000 تومان
رباعی 1:33 3.65 MB 3/000 تومان
عشاق 0:47 1.89 MB 3/000 تومان
گیلکی 2:44 6.34 MB 3/000 تومان
غم انگیز 1:02 2.47 MB 3/000 تومان
دیلمان 2:05 4.87 MB 3/000 تومان
چهارمضراب دشتی 1:10 2.77 MB 3/000 تومان
درآمد ابوعطا 2:50 6.56 MB 3/000 تومان
حجاز 2:54 6.72 MB 3/000 تومان
گبری 1:15 2.95 MB 3/000 تومان
خسروشیرین 2:00 4.66 MB 3/000 تومان
چهارمضراب ابوعطا 2:37 6.08 MB 3/000 تومان
درآمد افشاری 2:46 6.42 MB 3/000 تومان
قرایی 0:53 2.12 MB 3/000 تومان
عراق 1:31 3.55 MB 3/000 تومان
مثنوی 1:41 3.94 MB 3/000 تومان
چهارمضراب افشاری 1:39 3.86 MB 3/000 تومان
درآمد بیات ترک 2:42 6.26 MB 3/000 تومان
فیلی 1:08 2.68 MB 3/000 تومان
شکسته 1:35 3.70 MB 3/000 تومان
قطار 1:33 3.64 MB 3/000 تومان
مثنوی 1:15 2.94 MB 3/000 تومان
چهارمضراب بیات ترک 2:01 4.69 MB 3/000 تومان
درآمد شور 2:10 5.05 MB 3/000 تومان
سلمک 0:58 2.32 MB 3/000 تومان
رضوی 1:22 3.21 MB 3/000 تومان
شهناز 1:57 4.55 MB 3/000 تومان
کوچک و بزرگ حسینی 1:31 3.55 MB 3/000 تومان
دوبیتی 0:49 1.97 MB 3/000 تومان
خارا 1:30 3.53 MB 3/000 تومان
ملانازی 0:58 2.29 MB 3/000 تومان
چهارمضراب شور 1:19 3.12 MB 3/000 تومان
درآمد اصفهان 3:22 7.81 MB 3/000 تومان
بیات راجع 1:10 2.75 MB 3/000 تومان
عشاق 2:22 5.52 MB 3/000 تومان
چهارمضراب اصفهان 1:38 3.84 MB 3/000 تومان
درآمد همایون 1:36 3.77 MB 3/000 تومان
چکاوک 1:17 3.02 MB 3/000 تومان
بیداد 1:14 2.92 MB 3/000 تومان
عشاق 1:24 3.29 MB 3/000 تومان
لیلی و مجنون 0:55 2.19 MB 3/000 تومان
بختیاری 1:00 2.38 MB 3/000 تومان
شوشتری 1:51 4.31 MB 3/000 تومان
چهارمضراب همایون 1:49 4.24 MB 3/000 تومان
چهارمضراب همایون 1:21 3.18 MB 3/000 تومان
درآمد سه گاه 3:45 8.67 MB 3/000 تومان
زابل 2:26 5.66 MB 3/000 تومان
مخالف 1:20 3.15 MB 3/000 تومان
مغلوب 0:42 1.70 MB 3/000 تومان
مویه 1:35 3.70 MB 3/000 تومان
چهارمضراب سه گاه 1:30 3.51 MB 3/000 تومان
چهارمضراب سه گاه 1:08 2.70 MB 3/000 تومان
درآمد چهارگاه 1:35 3.73 MB 3/000 تومان
زنگوله 1:40 3.90 MB 3/000 تومان
زابل 1:17 3.02 MB 3/000 تومان
مخالف 2:41 6.23 MB 3/000 تومان
منصوری 2:44 6.35 MB 3/000 تومان
چهارمضراب چهارگاه 0:48 1.93 MB 3/000 تومان
درآمد ماهور 1:58 4.59 MB 3/000 تومان
داد 2:30 5.81 MB 3/000 تومان
دلکش 3:45 8.69 MB 3/000 تومان
نیریز 1:05 2.57 MB 3/000 تومان
شکسته 1:42 4.00 MB 3/000 تومان
عراق 1:22 3.22 MB 3/000 تومان
چهارمضراب ماهور 1:44 4.07 MB 3/000 تومان

آثار مشابه