سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزاعبدالله برای قانون

ردیف میرزاعبدالله برای قانون
سال انتشار : 1399

به روایت نورعلی برومند

تنظیم و اجرا: پریچهر خواجه

درباره‌ی این اثر، به قلم پریچهر خواجه می‌خوانیم: «اجرای درست و دقیق موسیقی ایرانی، به‌ویژه در امر بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی، مستلزم آشنایی و اِشراف به ردیف این هنر است و این مهم، مطلبی است که همواره بزرگان این هنر بی‌بدیل بر آن توصیه‌های اکید داشته‌اند.

از میان آثار به‌جای مانده در این زمینه می‌توان به ردیف مدون و معتبر میرزا عبدالله اشاره کرد که یکی از جامع‌ترین و شاخص‌ترین منابعی است که امروزه اکثریت قریب‌به‌اتفاق موسیقیدانان ایران به آن استناد می‌کنند.

در مجموعه‌ی پیشِ رو، هفت دستگاه از ردیف یاد‌شده با تکنیک‌ها و قواعد نوازندگی ساز قانون تنظیم و نواخته شده است که به‌جهت 

اشاعه و آموزش نوازندگی این ساز به علاقه‌مندان تقدیم می‌شود.

گفتنی است که در این مسیر کوشش شده است، ضمن وفاداری به حفظ اصالت‌ها، با بهره‌وری از منابع صوتی و مکتوب موجود، ظرایف آموزه‌های استادانی چون نورعلی برومند، مجید کیانی، حسین علیزاده و داریوش طلایی مورد مداقه قرار گیرد.»
M. CD 584

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 1:50 4.47 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 2:11 5.25 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) 2:13 5.33 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 2:07 5.11 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 2:11 5.26 MB 1/000 تومان
کرشمه و کرشمه با مویه (دستگاه چهارگاه) 3:30 8.29 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 2:35 6.18 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 2:08 5.15 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.60 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 2:33 6.10 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:25 5.78 MB 1/000 تومان
قسمت دوم حصار (دستگاه چهارگاه) 3:39 8.62 MB 1/000 تومان
قسمت سوم حصار و چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 3:48 8.95 MB 1/000 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 2:25 5.78 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:35 3.90 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:12 5.30 MB 1/000 تومان
قسمت دوم مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:59 4.79 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 2:29 5.95 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 2:24 5.77 MB 1/000 تومان
مغلوب و نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 2:57 7.01 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 1:56 4.69 MB 1/000 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 2:00 4.84 MB 1/000 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:39 4.03 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 1:40 4.06 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:08 5.14 MB 1/000 تومان
قسمت دوم منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:07 5.11 MB 1/000 تومان
قسمت سوم منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:57 7.02 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:33 3.80 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 2:05 5.02 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 3:01 7.18 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:51 4.50 MB 1/000 تومان
گَردانیه (دستگاه نوا) 2:15 5.40 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 2:31 6.04 MB 1/000 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:50 4.46 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه نوا) 1:58 4.75 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 2:39 6.34 MB 1/000 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 1:38 4.02 MB 1/000 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 1:26 3.54 MB 1/000 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 1:34 3.85 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 2:43 6.49 MB 1/000 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 1:09 2.91 MB 1/000 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 2:47 6.63 MB 1/000 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 2:11 5.25 MB 1/000 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:51 4.50 MB 1/000 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 1:56 4.67 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 2:12 5.32 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 1:33 3.83 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.27 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 1:55 4.64 MB 1/000 تومان
کرشمه و کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 3:11 7.55 MB 1/000 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 2:39 6.33 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 2:04 5.01 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:56 4.70 MB 1/000 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 2:36 6.20 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:24 8.04 MB 1/000 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 2:35 6.17 MB 1/000 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 2:26 5.82 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.98 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 2:17 5.49 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 1:42 4.17 MB 1/000 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.86 MB 1/000 تومان
رُهاب (دستگاه سه‌گاه) 2:24 5.75 MB 1/000 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 1:38 4.02 MB 1/000 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه سه‌گاه) 2:02 4.92 MB 1/000 تومان
تخت طاقدیس (تخت کاووس) (دستگاه سه‌گاه) 1:39 4.04 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 2:00 4.83 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (پنجه شعری)(دستگاه شور) 1:58 4.78 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور) 2:17 5.51 MB 1/000 تومان
درآمد چهارم (رُهاب) (دستگاه شور) 2:05 5.04 MB 1/000 تومان
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور) 2:09 5.18 MB 1/000 تومان
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) 1:52 4.52 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی اول (دستگاه شور) 2:43 6.46 MB 1/000 تومان
نغمه‌ی دوم (دستگاه شور) 2:11 5.27 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 1:44 4.23 MB 1/000 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 1:55 4.64 MB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 1:44 4.23 MB 1/000 تومان
گلریز (دستگاه شور) 1:28 3.63 MB 1/000 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 1:21 3.35 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه شور) 2:09 5.20 MB 1/000 تومان
صفا (دستگاه شور) 1:16 3.15 MB 1/000 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 1:24 3.45 MB 1/000 تومان
کوچک (دستگاه شور) 1:24 3.46 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 1:28 3.62 MB 1/000 تومان
خارا (دستگاه شور) 1:25 3.52 MB 1/000 تومان
قجر ، فرود (دستگاه شور) 1:44 4.25 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه شور) 2:01 4.89 MB 1/000 تومان
شور پایین دسته (دستگاه شور) 1:17 3.19 MB 1/000 تومان
گوشه‌ی رُهاب (دستگاه شور) 2:00 4.83 MB 1/000 تومان
چهارگوشه (دستگاه شور) 4:10 9.79 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی گریلی (دستگاه شور) 2:22 5.70 MB 1/000 تومان
رضوی، حزین، فرود (دستگاه شور) 5:52 13.71 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:44 4.21 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 3:08 7.44 MB 1/000 تومان
شهناز کُت (عاشق کُش) (دستگاه شور) 1:54 4.62 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:37 3.95 MB 1/000 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 2:18 5.54 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) 2:27 5.87 MB 1/000 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 2:59 7.11 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 2:38 6.30 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 2:53 6.88 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 3:55 9.22 MB 1/000 تومان
بیداد کُت (دستگاه همایون) 1:24 3.45 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 3:18 7.82 MB 1/000 تومان
باوی (دستگاه همایون) 2:21 5.65 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 2:06 5.06 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 1:56 4.70 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:55 4.65 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 1:08 2.84 MB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 2:14 5.37 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:57 4.73 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 2:06 5.08 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 1:25 3.51 MB 1/000 تومان
فرنگ و شوشتری‌گردان (دستگاه همایون) 2:15 5.43 MB 1/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:54 4.63 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 2:07 5.11 MB 1/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 2:28 5.92 MB 1/000 تومان
میگُلی (دستگاه همایون) 1:19 3.29 MB 1/000 تومان
مؤالف (دستگاه همایون) 1:15 3.13 MB 1/000 تومان
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) 2:00 4.84 MB 1/000 تومان
عزال (دستگاه همایون) 2:36 6.20 MB 1/000 تومان
دناسری (دستگاه همایون) 2:03 4.96 MB 1/000 تومان
درآمد اول - راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:19 7.84 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:57 7.03 MB 1/000 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:32 6.06 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:14 5.39 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:54 4.61 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:51 4.48 MB 1/000 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:45 4.26 MB 1/000 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:58 4.75 MB 1/000 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:35 8.47 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:02 4.92 MB 1/000 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:36 3.92 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:09 5.17 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.96 MB 1/000 تومان
قَرَچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.98 MB 1/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:11 5.26 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:12 7.60 MB 1/000 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:47 4.33 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:03 4.97 MB 1/000 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.84 MB 1/000 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:14 5.38 MB 1/000 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:05 5.04 MB 1/000 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:06 5.08 MB 1/000 تومان
ماوراءالنهر(دستگاه راست‌پنجگاه) 2:23 5.72 MB 1/000 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.38 MB 1/000 تومان
فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:19 5.58 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 1:40 4.09 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:30 3.71 MB 1/000 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 3:24 8.03 MB 1/000 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 1:36 3.93 MB 1/000 تومان
داد (دستگاه ماهور) 1:51 4.48 MB 1/000 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه ماهور) 2:52 6.83 MB 1/000 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 2:03 4.97 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 3:11 7.55 MB 1/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:27 3.58 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 3:11 7.55 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 2:13 5.33 MB 1/000 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 2:02 4.90 MB 1/000 تومان
نیشابوک (دستگاه ماهور) 2:48 6.68 MB 1/000 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 2:39 6.33 MB 1/000 تومان
چهارپاره (مرادخانی) (دستگاه ماهور) 1:35 3.88 MB 1/000 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:43 4.21 MB 1/000 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 2:41 6.39 MB 1/000 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 2:09 5.18 MB 1/000 تومان
حصار ماهور (ابول) (دستگاه ماهور) 1:55 4.67 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 1:06 2.76 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 1:39 4.04 MB 1/000 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:14 3.08 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 2:32 6.06 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:08 5.15 MB 1/000 تومان
قسمت دوم شکسته (دستگاه ماهور) 1:21 3.35 MB 1/000 تومان
قسمت سوم شکسته (دستگاه ماهور) 2:10 5.22 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:44 4.24 MB 1/000 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 1:49 4.43 MB 1/000 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:59 2.53 MB 1/000 تومان
آشورآوند (دستگاه ماهور) 1:47 4.36 MB 1/000 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 1:20 3.33 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 1:13 3.04 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:22 3.37 MB 1/000 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 1:33 3.83 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 3:06 7.38 MB 1/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:38 3.98 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 2:33 6.09 MB 1/000 تومان
کرشمه‌ی راک و صفیر راک (دستگاه ماهور) 2:18 5.53 MB 1/000 تومان

آثار مشابه