سبد خرید شما خالی است.
آموخته‌های من

آموخته‌های من
سال انتشار : 1396

آواز: محسن کرامتی

 

 

درباره‌ی این اثر، به قلم محسن کرامتی می‌خوانیم:«مجموعه ی حاضر که حاصل سال ها تلمّذِ صاحب این قلم در محضر استاد محمدرضا شجریان می باشد، ارائه ای است در حدّ بضاعت من. دوران فراگیری این ردیف را که تقریبا نُه سال طول کشید می توانم به دو دوره تقسیم کنم: دوره ای حدوداً یک سال ونیمه پیش از انقلاب، از اردیبهشت ۱۳۵۶ تا حوالی تیر ۱۳۵۷ که طّی آن آوازهای ابوعطا و دشتی و بیات ترک را درس گرفتم و دوره‌ای تقریباً شش ساله پس از انقلاب که با وقفه‌ای چهارده ماهه، از مهر ۱۳۵۸ آغاز شد. خود این دوره ی دوم را به دو بخش می توانم تقسیم کنم: بخش اول آن مدت کوتاهی بود که در کانون چاووش تعلیم می گرفتم و تا زمستان همان سال ۱۳۵۸ ادامه داشت و در این مدت آوازهای افشاری و کُرد بیات را یاد گرفتم. بخش آخر دوران یادگیری‌ام از زمستان ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۶۵ تماماً در منزل استاد شجریان بود. در این دوره ی آخر، شیوه ی تدریس استاد متنوع بود؛ به این معنی که برخی دستگاه ها و آوازهای باقی مانده را بدون ضبط و به صورت سینه به سینه، و بعضی را با ضبط گوشه به گوشه، یعنی هرهفته یک گوشه را تعلیم می دادند. دستگاه های چهارگاه و راست پنجگاه را یکباره ضبط کردند و نوار آنها را در اختیار هنرجویان قرار دادند تا هرهفته یک گوشه از آنها را به عنوان تکلیف هفتگی تحویل بدهیم. از اسفند ۱۳۶۳ دوره برای من که قدیمی ترین شاگرد بودم به  پایان رسید و دوره ی تلفیق شعر و مرکّب خوانی آغاز شد که تا پایان سال ۱۳۶۵طول کشید. در این اجرا با نهایت دقت کوشیده ام تحریفی پیش نیاید و فقط در یک مورد دخل و تصرف کرده ام که آن هم افزودن گوشه ی دلکش در دستگاه ماهور است. این، همه ی آن چیزی است که از خود استاد تعلیم  گرفته ام. برخی گوشه ها را استاد در جریان تعلیم صلاح دیدند به شاگردان جدید آموزش دهند. دسترسی به این گوشه ها و «تکه»های بعداً افزوده شده ، البته، برای من مقدور بود ولی ترجیح دادم آنها را در کارم وارد نکنم. هنگام ضبط این مجموعه هم فقط به آنچه در این سالیان درازِ فراگیری و آموزاندن در ذهن و حافظه ام جایگیر شده و رسوب کرده است تکیه کردم و ترجیح دادم به آن بخش از نوارهای درسی نیز که در اختیار داشتم مراجعه نکنم. ردیفی که استاد شجریان به ما آموختند به قدری با سلیقه و استادانه طراحی شده که به تعبیر من همچون شاهکارهای هنری است: جمله بندی های تحریری بدیع، تلفیق هوشیارانه ی کلام با «مُد» و «لحن» هر گوشه، پرهیز از تفصیل بیهوده، و تکیه بر چهارچوب اصلی و ضروری ردیف کلاسیک، در مجموع «ردیف» ی به وجود آورده که درحّد کمال و بی نقص است. گویی هنرمندی سال ها برای طراحی اثر هنری خود تأمل و حوصله کرده و هزاران طرح برای آن ریخته و سرانجام به آنچه در خیال خود داشته، دست یافته است.»

M. CD 480

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:30 1.17 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه شور) 0:55 2.12 MB 1/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:58 2.23 MB 1/000 تومان
رهاوی (دستگاه شور) 1:05 2.51 MB 1/000 تومان
سلمک (دستگاه شور) 1:42 3.93 MB 1/000 تومان
شهناز (دستگاه شور) 0:59 2.25 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه شور) 0:50 1.91 MB 1/000 تومان
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:41 1.60 MB 1/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 1:19 3.03 MB 1/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 1:17 2.94 MB 1/000 تومان
مثنوی شور (دستگاه شور) 2:08 4.91 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:16 2.93 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 0:27 1.03 MB 1/000 تومان
درآمد سوم (آواز ابوعطا) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:03 2.44 MB 1/000 تومان
قسمت دوم حجاز (آواز ابوعطا) 0:26 1.01 MB 1/000 تومان
قسمت سوم حجاز (آواز ابوعطا) 1:19 3.02 MB 1/000 تومان
رامکلی (آواز ابوعطا) 1:31 3.50 MB 1/000 تومان
سیخی (آواز ابوعطا) 1:47 4.11 MB 1/000 تومان
خسرو و شیرین (آواز ابوعطا) 1:46 4.05 MB 1/000 تومان
دشتستانی (آواز ابوعطا) 1:07 2.57 MB 1/000 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:41 3.86 MB 1/000 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 0:48 1.87 MB 1/000 تومان
گبری نوع دوم (آواز ابوعطا) 0:55 2.12 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (آواز ابوعطا) 1:06 2.52 MB 1/000 تومان
یتیمک (آواز ابوعطا) 1:00 2.32 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:29 3.40 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:20 3.09 MB 1/000 تومان
ابول (آواز افشاری) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:07 2.59 MB 1/000 تومان
حزین (آواز افشاری) 0:56 2.15 MB 1/000 تومان
نهیب (آواز افشاری) 0:46 1.77 MB 1/000 تومان
رُهاب (آواز افشاری) 0:39 1.52 MB 1/000 تومان
صدری (آواز افشاری) 1:14 2.83 MB 1/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:02 2.37 MB 1/000 تومان
مثنوی افشاری (آواز افشاری) 2:43 6.26 MB 1/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:20 3.06 MB 1/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:15 2.89 MB 1/000 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 0:52 2.00 MB 1/000 تومان
غم‌انگیز (آواز دشتی) 1:28 3.38 MB 1/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:48 4.15 MB 1/000 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
دیلمان (آواز دشتی) 2:11 5.01 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 2:05 4.77 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:38 1.47 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:28 3.36 MB 1/000 تومان
ابول (آواز بیات ترک) 1:02 2.39 MB 1/000 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:15 2.87 MB 1/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 2:05 4.80 MB 1/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 1:24 3.22 MB 1/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 2:27 5.61 MB 1/000 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 1:58 4.51 MB 1/000 تومان
مثنوی بیات ترک (آواز بیات ترک) 2:21 5.40 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز کرد بیات) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
کرشمه (آواز کرد بیات) 1:02 2.40 MB 1/000 تومان
حزین (آواز کرد بیات) 1:02 2.38 MB 1/000 تومان
اوج (آواز کرد بیات) 1:04 2.45 MB 1/000 تومان
فرود (آواز کرد بیات) 0:57 2.21 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 3:18 7.59 MB 1/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 2:01 4.65 MB 1/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:38 3.77 MB 1/000 تومان
بیات راجع (دستگاه نوا) 2:21 5.39 MB 1/000 تومان
عراق و حزین (دستگاه نوا) 2:50 6.50 MB 1/000 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 2:26 5.58 MB 1/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 0:58 2.24 MB 1/000 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 1:10 2.67 MB 1/000 تومان
مثنوی گَوشت (دستگاه نوا) 1:46 4.05 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:41 3.86 MB 1/000 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:03 2.43 MB 1/000 تومان
راک (دستگاه همایون) 1:30 3.47 MB 1/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 0:59 2.26 MB 1/000 تومان
بیات راجع (دستگاه همایون) 0:47 1.83 MB 1/000 تومان
اوج (دستگاه همایون) 1:36 3.67 MB 1/000 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 1/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:16 2.92 MB 1/000 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 0:56 2.16 MB 1/000 تومان
طرز (دستگاه همایون) 0:58 2.24 MB 1/000 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:20 3.06 MB 1/000 تومان
راز و نیاز نوع دیگر (دستگاه همایون) 2:18 5.28 MB 1/000 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 0:54 2.09 MB 1/000 تومان
بختیاری نوع دیگر (دستگاه همایون) 1:16 2.91 MB 1/000 تومان
میگلی (دستگاه همایون) 1:48 4.14 MB 1/000 تومان
مثنوی همایون (دستگاه همایون) 1:45 4.02 MB 1/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:01 2.34 MB 1/000 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:19 3.03 MB 1/000 تومان
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 1:22 3.16 MB 1/000 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 1:11 2.74 MB 1/000 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 0:50 1.94 MB 1/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:25 3.28 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:49 4.19 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:44 1.69 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.33 MB 1/000 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:37 3.73 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 1:50 4.22 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 2:04 4.77 MB 1/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:29 1.11 MB 1/000 تومان
نهیب (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.98 MB 1/000 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:05 2.48 MB 1/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:52 4.28 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 1:28 3.38 MB 1/000 تومان
قسمت دوم درآمد (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.49 MB 1/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.33 MB 1/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:37 3.71 MB 1/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:23 3.20 MB 1/000 تومان
فرود به مویه (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.80 MB 1/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 2:22 5.44 MB 1/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 1:35 3.65 MB 1/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.21 MB 1/000 تومان
حُدی پهلوی (دستگاه چهارگاه) 3:04 7.03 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 1:19 3.04 MB 1/000 تومان
داد و گشایش (دستگاه ماهور) 1:27 3.33 MB 1/000 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 1/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:49 1.90 MB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه ماهور) 1:31 3.51 MB 1/000 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:13 2.82 MB 1/000 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 1/000 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 2:26 5.57 MB 1/000 تومان
کرشمه‌ی راک یا نغمه‌ی راک (دستگاه ماهور) 0:45 1.72 MB 1/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 1/000 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 1:16 2.91 MB 1/000 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 0:55 2.12 MB 1/000 تومان
چهارپاره (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 1/000 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 1/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:31 3.48 MB 1/000 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:38 3.77 MB 1/000 تومان
حصار ماهور (دستگاه ماهور) 1:16 2.94 MB 1/000 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:02 4.69 MB 1/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:10 2.69 MB 1/000 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:30 3.46 MB 1/000 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.86 MB 1/000 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:14 2.84 MB 1/000 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:18 721.50 KB 1/000 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.17 MB 1/000 تومان
رضوی (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.46 MB 1/000 تومان
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:25 5.54 MB 1/000 تومان

آثار مشابه