سبد خرید شما خالی است.
کوک سه‌تار

کوک سه‌تار
سال انتشار : 1395

تألیف، گردآوری و اجرا: حسین مهرانی

ده سی‌دی به همراه کتاب

 

 

این مجموعه شامل ۵۲۵ نمونه ‌ى صوتى در ده سى‌دى است که در دستگاه‌ها و کوک‌هاى مختلف اجرا شده است. برخى کوک‌ها از استادان قدیمى همچون احمد عبادى، یوسف فروتن، لطف الله مجد، فریدون حافظى، على اکبر شهنازى، جلیل شهناز، فرهنگ شریف و هوشنگ ظریف هستند و برخى دیگر از ردیف‌هاى مختلف، از جمله میرزا عبدالله و شهنازى و برخى نیز تجربه‌هاى شخصى مؤلف هستند. یقیناً کوک‌هاى دیگر و نمونه‌هاى د‌یگرى نیز مى توانند باشند که به دلیل پرهیز از حجیم‌تر شدن این اثر، به همین مقدار بسنده کردیم. مجموعه ى حاضر که جنبه‌ی آموزشى دارد مى کوشد امکانات ساز سه تار را در کوک‌هاى مختلف در دستگاه‌ها و آوازهاى موسیقى ایرانى نشان دهد و تا حدّ امکان به معرفى سبک ها و شیوه هاى نوازندگى مختلف استادان گذشته تا امروز بپردازد.

M. CD 492

قطعه ها

آثار مشابه