سبد خرید شما خالی است.
۶۰ چهارمضراب برای تار

۶۰ چهارمضراب برای تار
سال انتشار : 1395

اجرا: علی کاظمی

تمبک: جمشید شمیرانی، فرید خردمند 

 

درباره‌ی این اثر، به قلم علی کاظمی می‌خوانیم:«نخستين هدف آوانگاری و اجرای اين ۶۰ چهارمضراب فراهم آوردن مقدمات پژوهش نسبتاً مفصّلی درباره ی سيرِ تحول اين گونه ی مهمِ ضربی در موسيقی دستگاهی ايران از دوره ی قاجار تا امروز بوده که نگارنده از سال ۱۳۹۰ نگارش آن را آغاز کرده است. اکنون که اين آوانگاری ها به اتمام رسيده اند و آن پژوهش در ميانه ی کار است و نيز از آنجا  که شمار زيادی از قطعات اين کتاب پيش از اين آوانگاری نشده اند، بر آن شدم پيش از اتمام پژوهش، اين آوانگاری ها را که با دقت و وسواس زيادی نيز به انجام رسيده اند و طبيعتاً می‌توانند به عنوان يک اثر آموزشی ـ کاربردی به همراه ۲ سی‌دی مورد استفاده واقع شوند منتشر کنم. در واقع، اين اثر پاسخی ا ست به دو احساس نيازِ متفاوت که دو روی يک سکه اند: ۱. در دسترس بودن نُت چهارمضراب‌های نوازندگان شهیر تار، از آقا حسینقلی تا فرهنگ شریف، برای اجرا ۲. برای پژوهش»

M. CD 489

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دفتر اول، شور (میرزا حسینقلی) 0:31 1.19 MB 3/000 تومان
دفتر اول، مغلوب نوا (میرزا حسینقلی) 0:22 863.33 KB 3/000 تومان
دفتر اول، نوا (میرزا حسینقلی) 0:23 936.80 KB 3/000 تومان
دفتر اول، قرایی (میرزا حسینقلی) 0:19 743.95 KB 3/000 تومان
دفتر اول، باوی (میرزا حسینقلی) 0:17 694.97 KB 3/000 تومان
دفتر اول، بیات اصفهان ۱ (میرزا حسینقلی) 0:33 1.26 MB 3/000 تومان
دفتر اول، بیات اصفهان ۲ (میرزا حسینقلی) 0:20 805.17 KB 3/000 تومان
دفتر اول، چهارگاه (میرزا حسینقلی) 0:30 1.18 MB 3/000 تومان
دفتر اول، حصار چهارگاه (میرزا حسینقلی) 0:34 1.33 MB 3/000 تومان
دفتر اول، عراق ماهور (میرزا حسینقلی) 0:26 1,017.42 KB 3/000 تومان
دفتر دوم، بیات ترک (درویش‌خان) 0:36 1.40 MB 3/000 تومان
دفتر دوم، حجاز ۱ (درویش‌خان) 0:33 1.26 MB 3/000 تومان
دفتر دوم، حجاز ۲ (درویش‌خان) 0:23 913.33 KB 3/000 تومان
دفتر دوم، سه‌گاه (درویش‌خان) 0:54 2.06 MB 3/000 تومان
دفتر دوم، بیداد (درویش‌خان) 0:19 749.05 KB 3/000 تومان
دفتر دوم، باوی (درویش‌خان) 0:24 974.56 KB 3/000 تومان
دفتر دوم، بیات اصفهان (درویش‌خان) 0:35 1.34 MB 3/000 تومان
دفتر دوم، ماهور (درویش‌خان) 0:39 1.51 MB 3/000 تومان
دفتر دوم، دلکش ۱ (درویش‌خان) 0:25 1,011.29 KB 3/000 تومان
دفتر دوم، دلکش ۲ (درویش‌خان) 0:31 1.20 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، شور (مرتضی نی‌داوود) 0:58 2.24 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، حسینی (مرتضی نی‌داوود) 0:48 1.85 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، دشتی (مرتضی نی‌داوود) 0:59 2.28 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، اوج دشتی (مرتضی نی‌داوود) 1:07 2.56 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، بیات ترک ۱ (مرتضی نی‌داوود) 1:05 2.51 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، بیات ترک ۲ (مرتضی نی‌داوود) 1:07 2.58 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، ابوعطا (مرتضی نی‌داوود) 0:47 1.82 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، حجاز (مرتضی نی‌داوود) 0:45 1.75 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، افشاری (مرتضی نی‌داوود) 0:46 1.77 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، بیات اصفهان ۱ (مرتضی نی‌داوود) 0:39 1.51 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، بیات اصفهان ۲ (مرتضی نی‌داوود) 0:37 1.43 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، بیات اصفهان ۳ (مرتضی نی‌داوود) 0:49 1.89 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، اوج بیات اصفهان (مرتضی نی‌داوود) 0:58 2.24 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، ماهور (مرتضی نی‌داوود) 1:00 2.33 MB 3/000 تومان
دفتر سوم، دلکش (مرتضی نی‌داوود) 1:23 3.17 MB 3/000 تومان
دفتر چهارم، زابل سه‌گاه (غلامحسین بیگجه‌خانی) 1:15 2.89 MB 3/000 تومان
دفتر چهارم، همایون (غلامحسین بیگجه‌خانی) 1:00 2.32 MB 3/000 تومان
دفتر چهارم، بیات راجه (غلامحسین بیگجه‌خانی) 1:09 2.67 MB 3/000 تومان
دفتر چهارم، بیات اصفهان ۱ (غلامحسین بیگجه‌خانی) 1:41 3.86 MB 3/000 تومان
دفتر چهارم، بیات اصفهان ۲ (غلامحسین بیگجه‌خانی) 1:07 2.59 MB 3/000 تومان
دفتر پنجم، ابوعطا ۱ (لطف‌الله مجد) 2:09 4.94 MB 3/000 تومان
دفتر پنجم، ابوعطا ۲ (لطف‌الله مجد) 1:51 4.24 MB 3/000 تومان
دفتر پنجم، سه‌گاه (لطف‌الله مجد) 1:24 3.22 MB 3/000 تومان
دفتر پنجم، بیات راجه (لطف‌الله مجد) 1:38 3.75 MB 3/000 تومان
دفتر پنجم، ماهور (لطف‌الله مجد) 1:48 4.15 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، شور (جلیل شهناز) 2:41 6.17 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، دشتی ۱ (جلیل شهناز) 3:45 8.61 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، دشتی ۲ (جلیل شهناز) 2:10 4.96 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، بیات ترک (جلیل شهناز) 2:25 5.57 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، ابوعطا (جلیل شهناز) 2:43 6.24 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، حجاز ۱ (جلیل شهناز) 2:37 5.99 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، حجاز ۲ (جلیل شهناز) 1:22 3.14 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، افشاری ۱ (جلیل شهناز) 2:48 6.42 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، افشاری ۲ (جلیل شهناز) 3:23 7.76 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، سه‌گاه (جلیل شهناز) 5:20 12.24 MB 3/000 تومان
دفتر ششم، بیات اصفهان (جلیل شهناز) 2:58 6.80 MB 3/000 تومان
دفتر هفتم، ابوعطا (فرهنگ شریف) 3:39 8.37 MB 3/000 تومان
دفتر هفتم، همایون (فرهنگ شریف) 2:10 4.99 MB 3/000 تومان
دفتر هفتم، بیات اصفهان (فرهنگ شریف) 2:26 5.59 MB 3/000 تومان
دفتر هفتم، ماهور (فرهنگ شریف) 3:33 8.13 MB 3/000 تومان

آثار مشابه