سبد خرید شما خالی است.
۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا

۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا
سال انتشار : 1395

 اجرا نی: سیامک جهانگیری

تمبک: وحید فتائی

 

  

فُرم چهارمضراب به دليل داشتن پايه‌های ريتميک بيشتر برای سازهای مضرابی متداول است اما در آثار استاد صبا وجود ملودی‌های ناب بر بستر اين پايه‌های ريتميک و فضای ملودی محور، باعث می‌شود ضربی‌ها و چهارمضراب‌های او برای تمامی سازها قابل اجرا باشد. در اين مجموعه، با توجه به اين ويژگی و با درنظرگرفتن خصلت‌های صوتی و تکنيکی ساز نی، در بازنويسی اين فضای ملودی محور تأکيد شده و مجموعه‌ی حاضر در قالب کتاب و سی‌دی، به عنوان يک اثر اجرايی ـ آموزشی برای نی‌نوازان تدوين شده است.  

M. CD 490

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
چهارمضراب اول شور 2:46 6.33 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم شور 3:11 7.32 MB 4/000 تومان
چهارمضراب اول ابوعطا 1:24 3.22 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم ابوعطا 2:19 5.34 MB 4/000 تومان
چهارمضراب سوم ابوعطا 1:40 3.84 MB 4/000 تومان
چهارمضراب حجاز ابوعطا 1:41 3.88 MB 4/000 تومان
چهارمضراب اول بیات ترک 1:52 4.28 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم بیات ترک 1:46 4.06 MB 4/000 تومان
چهارمضراب سوم بیات ترک 2:17 5.24 MB 4/000 تومان
چهارمضراب اول افشاری 2:23 5.48 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم افشاری 1:28 3.36 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دشتی 1:31 3.51 MB 4/000 تومان
چهارمضراب نوا 1:41 3.88 MB 4/000 تومان
چهارمضراب اول همایون 1:10 2.68 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم همایون 1:30 3.46 MB 4/000 تومان
چهارمضراب اول اصفهان 1:47 4.09 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم اصفهان 1:42 3.92 MB 4/000 تومان
چهارمضراب سه‌گاه 1:16 2.91 MB 4/000 تومان
چهارمضراب مخالف سه‌گاه 2:14 5.12 MB 4/000 تومان
چهارمضراب چهارگاه 1:06 2.52 MB 4/000 تومان
چهارمضراب منصوری 1:21 3.11 MB 4/000 تومان
چهارمضراب اول ماهور 3:03 6.99 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دوم ماهور 1:10 2.68 MB 4/000 تومان
چهارمضراب راست‌پنجگاه 0:33 1.28 MB 4/000 تومان

آثار مشابه