سبد خرید شما خالی است.
آموزش تمبک حسین تهرانی

آموزش تمبک حسین تهرانی
سال انتشار : 1377

دوره ی ابتدایی

تمبک: محمد اسماعیلی

به  کوشش حسین دهلوی

 

کتاب آموزش تمبک نخستین مِتُدی است که در زمینه ی فراگیری ساز تمبک بر اساس تجربیات زنده یاد حسین تهرانی و به کوشش حسین دهلوی تألیف شده است. در این مجموعه که بر اساس کتاب یادشده تهیه شده است بخش تمرین‌های آن توسط استاد محمد اسماعیلی اجرا و ضبط شده است تا هنرجویان و علاقه مندان این ساز بهتر بتوانند با نحوه‌ی آموزش و به‌ ویژه صدا‌دهی شکل‌های مختلف اجرایی آن آشنا شوند. در این سی دی تمرین های ۱ تا ۱۹۰ به  انضمام گروه نوازی شماره‌ی ۴ آمده است.

M. CD 43

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
تمرین 1 تا 3 0:57 2.17 MB 3/000 تومان
تمرین 4 تا 9 1:44 4.00 MB 3/000 تومان
تمرین 10 تا 13 1:01 2.33 MB 3/000 تومان
تمرین 14 تا 17 0:56 2.16 MB 3/000 تومان
تمرین 18 تا 20 0:53 2.04 MB 3/000 تومان
تمرین 21 تا 28 1:41 3.88 MB 3/000 تومان
تمرین 29 0:32 1.22 MB 3/000 تومان
تمرین 30 تا 40 3:09 7.22 MB 3/000 تومان
تمرین 41 تا 48 2:18 5.30 MB 3/000 تومان
تمرین 49 تا 65 4:34 10.47 MB 3/000 تومان
تمرین 66 تا 67 0:59 2.28 MB 3/000 تومان
تمرین 68 تا 71 1:23 3.18 MB 3/000 تومان
تمرین 72 تا 93 6:16 14.37 MB 3/000 تومان
تمرین 94 تا 105 4:46 10.93 MB 3/000 تومان
تمرین 106 تا 114 1:58 4.51 MB 3/000 تومان
تمرین 115 تا 122 1:49 4.19 MB 3/000 تومان
تمرین 123 تا 132 2:18 5.29 MB 3/000 تومان
تمرین 133 تا 134 1:23 3.18 MB 3/000 تومان
تمرین 135 تا 142 2:26 5.60 MB 3/000 تومان
تمرین 143 تا 152 3:18 7.59 MB 3/000 تومان
تمرین 153 تا 163 4:55 11.27 MB 3/000 تومان
تمرین 164 1:02 2.37 MB 3/000 تومان
تمرین 165 تا 176 6:12 14.22 MB 3/000 تومان
تمرین 177 تا 183 3:28 7.97 MB 3/000 تومان
تمرین 184 0:30 1.16 MB 3/000 تومان
تمرین 185 0:21 859.25 KB 3/000 تومان
تمرین 186 0:24 960.27 KB 3/000 تومان
تمرین 187 تا 189 0:51 1.96 MB 3/000 تومان
تمرین 190 0:36 1.38 MB 3/000 تومان
گروه نوازی 4 9:27 21.64 MB 3/000 تومان

آثار مشابه