سبد خرید شما خالی است.
۳۳ قطعه برای سنتور

۳۳ قطعه برای سنتور
سال انتشار : 1390

تنظیم: مینا افتاده

سنتور: صدف امینی

 

 

 

قطعات این مجموعه رنگ‌ها، پیش‌درآمدها و چهارمضراب‌های اساتیدی چون علی‌اکبر شهنازی، غلامحسین درویش، موسی معروفی، رکن‌الدین مختاری، ابوالحسن صبا، علینقی وزیری و غیره را شامل می‌شود که در دستگاه همایون، سه‌گاه، چهارگاه، بیات اصفهان، ماهور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی ساخته شده است.

M. CD 316

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (علی‌اکبر شهنازی) 6:21 14.55 MB 1/499 تومان
رنگ شور (علی‌اکبر شهنازی) 1:35 3.64 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (غلامحسین درویش) 4:52 11.15 MB 1/499 تومان
رنگ ابوعطا (رضا محجوبی) 1:18 3.00 MB 1/499 تومان
رنگ ابوعطا (علی‌اکبر شهنازی) 2:05 4.78 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 2:47 6.39 MB 1/499 تومان
رنگ بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 2:51 6.53 MB 1/499 تومان
قطار بیات ترک (حسین علیزاده) 3:27 7.91 MB 1/499 تومان
چهارمضراب بیات ترک (حسین علیزاده) 1:40 3.84 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد افشاری (حسین علیزاده) 4:44 10.84 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش) 4:41 10.72 MB 1/499 تومان
رنگ افشاری (علی‌اکبر شهنازی) 3:12 7.34 MB 1/499 تومان
چهارمضراب نوا (حسین علیزاده) 1:29 3.40 MB 1/499 تومان
رنگ دشتی (علی‌اکبر شهنازی) 1:32 3.51 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد (جنگ) سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی) 2:20 5.37 MB 1/499 تومان
رنگ سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی) 3:08 7.21 MB 1/499 تومان
رنگ سه‌گاه (موسی معروفی) 1:28 3.38 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد همایون (علی‌اکبر شهنازی) 4:43 10.82 MB 1/499 تومان
رنگ همایون (علی‌اکبر شهنازی) 2:24 5.50 MB 1/499 تومان
رنگ همایون (رکن‌الدین مختاری) 1:20 3.07 MB 1/499 تومان
رنگ بیات اصفهان (غلامحسین درویش) 1:54 4.38 MB 1/499 تومان
رنگ (پریچهر و پریزاد) بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی) 2:07 4.87 MB 1/499 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان (ابوالحسن صبا) 1:26 3.30 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی) 6:35 15.10 MB 1/499 تومان
رنگ بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی) 3:42 8.48 MB 1/499 تومان
چهارمضراب (بیداد) همایون (هوشنگ ظریف) 4:27 10.20 MB 1/099 تومان
ضربی چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 4:14 9.71 MB 1/499 تومان
رنگ چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 1:44 3.99 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد ماهور (غلامحسین درویش) 4:24 10.10 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد ماهور (سعید هرمزی) 2:54 6.65 MB 1/499 تومان
رنگ ماهور (علینقی وزیری) 1:50 4.22 MB 1/499 تومان
رنگ راک ماهور (نورعلی برومند) 1:52 4.29 MB 1/499 تومان
چهارمضراب ماهور (حسین علیزاده) 1:31 3.49 MB 1/499 تومان

آثار مشابه