سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزاعبدالله برای کمانچه

ردیف میرزاعبدالله برای کمانچه
سال انتشار : 1388

به روایت نورعلی برومند

کمانچه: علی اکبر شکارچی

 

 

 

ردیف میرزاعبدالله با اجرای علی اکبر شکارچی بر روی کمانچه. ردیف میرزاعبدالله که رپرتوار مدل موسیقی ایرانی است در اصل برای تار و سه تار است، اما، از آنجا که این ردیف مبنای آموزش موسیقی ایرانی است، توسط سازهای دیگر نیز اجرا می شود. این ردیف را استادان مختلف اجرا کرده اند. اجرای حاضر بر روی کمانچه اولین اجرای ردیف میرزاعبدالله بر روی این ساز است.

M. CD 284

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه ماهور) 0:33 1.26 MB 399 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:38 1.49 MB 399 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:08 2.62 MB 399 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:24 955.17 KB 399 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 0:32 1.24 MB 399 تومان
داد، مجلس‌افروز، تحریر پرستو (حرامزاده)، فرود (دستگاه ماهور) 2:14 5.12 MB 399 تومان
خسروانی، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 399 تومان
دلکش، چهارمضراب (از یوسف فروتن) (دستگاه ماهور) 3:57 9.05 MB 399 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 399 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:58 2.24 MB 399 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:21 3.09 MB 399 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:17 2.97 MB 399 تومان
چهارپاره (مرادخانی) (دستگاه ماهور) 0:25 1,006.19 KB 399 تومان
فیلی، زیرافکند، ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 399 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 399 تومان
حصار ماهور(ابول)، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:51 4.26 MB 399 تومان
نیریز، فرود (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 399 تومان
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) 1:52 4.30 MB 399 تومان
عراق 1، درآمد (دستگاه ماهور) 0:36 1.38 MB 399 تومان
عراق 2، نهیب (دستگاه ماهور) 0:44 1.71 MB 399 تومان
عراق 3 و 4، محیر، آشورآوند (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 399 تومان
عراق 5، اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:18 740.89 KB 399 تومان
عراق 6، حزین (دستگاه ماهور) 0:20 782.72 KB 399 تومان
عراق 7، کرشمه (دستگاه ماهور) 0:15 601.09 KB 399 تومان
عراق 8، زنگوله، فرود (دستگاه ماهور) 0:35 1.35 MB 399 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:34 3.61 MB 399 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 399 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:01 2.33 MB 399 تومان
کرشمه راک و صفیر راک، فرود به ماهور (دستگاه ماهور) 1:16 2.92 MB 399 تومان
رنگ حربی (ضربی‌های دستگاه ماهور) 3:56 9.04 MB 399 تومان
رنگ یک‌چوبه (ضربی‌های دستگاه ماهور) 1:30 3.45 MB 399 تومان
رنگ شلخو (ضربی‌های دستگاه ماهور) 1:11 2.72 MB 399 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه، کشته‌مرده (ضربی‌های دستگاه ماهور) 2:33 5.87 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:37 1.44 MB 399 تومان
درآمد دوم، پنجه‌شعری (دستگاه شور) 0:40 1.55 MB 399 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:03 2.43 MB 399 تومان
رهاب، رهاوی (دستگاه شور) 0:47 1.81 MB 399 تومان
اوج (دستگاه شور) 0:57 2.18 MB 399 تومان
درآمد ششم، ملانازی (دستگاه شور) 0:48 1.83 MB 399 تومان
نغمه‌ی اول: پنجه‌ی مویه، فرود (دستگاه شور) 1:23 3.19 MB 399 تومان
نغمه‌ی دوم: فرود (دستگاه شور) 1:07 2.57 MB 399 تومان
زیرکش سلمک با ملانازی (دستگاه شور) 1:12 2.75 MB 399 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:44 1.70 MB 399 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:29 1.14 MB 399 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:30 1.16 MB 399 تومان
عزال، فرود (دستگاه شور) 0:58 2.21 MB 399 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:21 833.74 KB 399 تومان
بزرگ و کوچک (دستگاه شور) 0:34 1.31 MB 399 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:28 1.07 MB 399 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:25 994.97 KB 399 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:30 1.17 MB 399 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:45 1.74 MB 399 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:22 864.36 KB 399 تومان
درآمد (شور پایین‌دسته) 0:20 792.93 KB 399 تومان
رهاب (شور پایین‌دسته) 0:40 1.54 MB 399 تومان
چهارگوشه، قسمت‌های 1،2،3،4 (شور پایین‌دسته) 2:10 4.96 MB 399 تومان
مقدمه‌ی گریلی (شور پایین‌دسته) 1:10 2.68 MB 399 تومان
رضوی، فرود (شور پایین‌دسته) 2:19 5.33 MB 399 تومان
حزین (شور پایین‌دسته) 0:52 2.01 MB 399 تومان
شهناز (شور پایین‌دسته) 0:44 1.69 MB 399 تومان
قرچه (شور پایین‌دسته) 1:39 3.81 MB 399 تومان
شهناز کت (عاشق کش) (شور پایین‌دسته) 1:12 2.76 MB 399 تومان
رنگ اصول (ضربی‌های دستگاه شور) 3:52 8.89 MB 399 تومان
گریلی (ضربی‌های دستگاه شور) 7:14 16.59 MB 399 تومان
رنگ شهرآشوب (ضربی‌های دستگاه شور) 14:52 34.05 MB 399 تومان
درآمد اول، رامکلی (آواز ابوعطا) 1:00 2.32 MB 399 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 1:43 3.94 MB 399 تومان
سیخی (آواز ابوعطا) 1:36 3.68 MB 399 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 0:56 2.14 MB 399 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 0:48 1.84 MB 399 تومان
یقولون (آواز ابوعطا) 0:52 1.99 MB 399 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 2:12 5.06 MB 399 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:17 2.96 MB 399 تومان
غم‌انگیز (آواز ابوعطا) 0:52 2.02 MB 399 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:26 5.57 MB 399 تومان
درآمد اول، دوگاه، فرود (آواز بیات ترک) 1:20 3.07 MB 399 تومان
درآمد دوم، کرشمه، فرود (آواز بیات ترک) 1:16 2.91 MB 399 تومان
درآمد سوم، تحریر حرامزاده، حاجی حسنی، فرود (آواز بیات ترک) 2:18 5.28 MB 399 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات ترک) 0:41 1.58 MB 399 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 0:18 711.29 KB 399 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 1:02 2.38 MB 399 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 0:17 680.68 KB 399 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:28 1.09 MB 399 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:43 1.67 MB 399 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 399 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:56 2.14 MB 399 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:40 3.83 MB 399 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:43 3.93 MB 399 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 2:01 4.62 MB 399 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:58 4.52 MB 399 تومان
درآمد (آواز دشتی) 2:07 4.87 MB 399 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 0:57 2.19 MB 399 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 2:25 5.57 MB 399 تومان
قسمت اول و دوم (بیات کرد) 2:22 5.45 MB 399 تومان
قسمت سوم، بسته‌نگار، حاجی حسنی (بیات کرد) 1:16 2.93 MB 399 تومان
قسمت چهارم (بیات کرد) 1:16 2.94 MB 399 تومان
قسمت پنجم، فرود به شور (بیات کرد) 1:21 3.12 MB 399 تومان
قطار (بیات کرد) 1:32 3.52 MB 399 تومان
قرایی (بیات کرد) 1:25 3.26 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.24 MB 399 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:22 866.40 KB 399 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.07 MB 399 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:18 2.99 MB 399 تومان
کرشمه، زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:40 3.82 MB 399 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:52 1.99 MB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.84 MB 399 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.71 MB 399 تومان
مخالف، حاجی‌ حسنی (دستگاه سه‌گاه) 2:32 5.80 MB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.10 MB 399 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:17 703.13 KB 399 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.45 MB 399 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:33 1.27 MB 399 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.20 MB 399 تومان
رهاب (دستگاه سه‌گاه) 0:45 1.74 MB 399 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه سه‌گاه) 0:23 936.80 KB 399 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.52 MB 399 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.22 MB 399 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:50 6.49 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.91 MB 399 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.20 MB 399 تومان
درآمد سوم، پیش‌زنگوله و زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.04 MB 399 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.08 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.89 MB 399 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.80 MB 399 تومان
کرشمه، زنگ شتر و فرود (دستگاه چهارگاه) 1:30 3.47 MB 399 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.95 MB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.70 MB 399 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.73 MB 399 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.46 MB 399 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 1:49 4.17 MB 399 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.57 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 399 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.74 MB 399 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:34 1.30 MB 399 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.60 MB 399 تومان
مخالف، قسمت دوم، تحریر حرامزاده، حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:38 3.76 MB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.32 MB 399 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:19 742.93 KB 399 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.28 MB 399 تومان
حزین و فرود (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.63 MB 399 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.72 MB 399 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.41 MB 399 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:26 1.03 MB 399 تومان
منصوری، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.08 MB 399 تومان
منصوری، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.94 MB 399 تومان
منصوری، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.15 MB 399 تومان
لزگی (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 2:26 5.59 MB 399 تومان
متن و حاشیه (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 399 تومان
رنگ شهرآشوب (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 4:50 11.08 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:03 2.43 MB 399 تومان
درآمد اول، فرود (دستگاه همایون) 1:05 2.51 MB 399 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر، فرود (دستگاه همایون) 1:20 3.06 MB 399 تومان
موالیان، فرود (دستگاه همایون) 1:25 3.27 MB 399 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:11 2.72 MB 399 تومان
طرز، فرود (دستگاه همایون) 1:20 3.07 MB 399 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:52 4.28 MB 399 تومان
بیداد کت (دستگاه همایون) 0:26 1,016.40 KB 399 تومان
نی‌داوود، فرود (دستگاه همایون) 1:32 3.52 MB 399 تومان
چهارمضراب باوی (دستگاه همایون) 1:14 2.85 MB 399 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:50 1.94 MB 399 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 399 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:43 1.68 MB 399 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:15 613.33 KB 399 تومان
نوروز عرب، فرود (دستگاه همایون) 0:53 2.02 MB 399 تومان
نوروز صبا، فرود (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 399 تومان
نوروز خارا، فرود (دستگاه همایون) 0:58 2.23 MB 399 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:24 942.93 KB 399 تومان
فرنگ با شوشتری‌گردان (دستگاه همایون) 1:02 2.37 MB 399 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:46 1.78 MB 399 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:49 1.88 MB 399 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:00 2.30 MB 399 تومان
میگلی (دستگاه همایون) 0:20 787.83 KB 399 تومان
مؤالف با بختیاری، فرود (دستگاه همایون) 1:14 2.83 MB 399 تومان
عزال (دستگاه همایون) 1:10 2.70 MB 399 تومان
دناسری، فرود به همایون (دستگاه همایون) 1:04 2.46 MB 399 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 3:57 9.05 MB 399 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:50 4.20 MB 399 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.57 MB 399 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 3:36 8.25 MB 399 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.51 MB 399 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:12 2.76 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:02 2.37 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:57 2.18 MB 399 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه نوا) 1:33 3.57 MB 399 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:53 2.05 MB 399 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:09 2.66 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:03 2.43 MB 399 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:43 1.65 MB 399 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:48 1.86 MB 399 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:18 3.00 MB 399 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:39 1.50 MB 399 تومان
گوِشت (دستگاه نوا) 0:22 870.48 KB 399 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:36 1.38 MB 399 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:13 2.80 MB 399 تومان
مجلسی (دستگاه نوا) 0:14 575.58 KB 399 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:27 3.32 MB 399 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 1:00 2.33 MB 399 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 0:37 1.42 MB 399 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 399 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:13 2.81 MB 399 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 2:44 6.28 MB 399 تومان
رنگ نستاری (دستگاه نوا) 5:08 11.75 MB 399 تومان
درآمد اول - راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.12 MB 399 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.16 MB 399 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.31 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.77 MB 399 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 399 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.48 MB 399 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 399 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 399 تومان
عشاق، فرود (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:32 3.51 MB 399 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.03 MB 399 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.06 MB 399 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 399 تومان
قَرَچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.25 MB 399 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.00 MB 399 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.94 MB 399 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.67 MB 399 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 399 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 637.83 KB 399 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.38 MB 399 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.69 MB 399 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.29 MB 399 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.00 MB 399 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 870.48 KB 399 تومان
فرنگ، فرود به راست‌پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 399 تومان

آثار مشابه