سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزاعبدالله برای کمانچه

ردیف میرزاعبدالله برای کمانچه
سال انتشار : 1388

به روایت نورعلی برومند

کمانچه: علی اکبر شکارچی

 

 

 

ردیف میرزاعبدالله با اجرای علی اکبر شکارچی بر روی کمانچه. ردیف میرزاعبدالله که رپرتوار مدل موسیقی ایرانی است در اصل برای تار و سه تار است، اما، از آنجا که این ردیف مبنای آموزش موسیقی ایرانی است، توسط سازهای دیگر نیز اجرا می شود. این ردیف را استادان مختلف اجرا کرده اند. اجرای حاضر بر روی کمانچه اولین اجرای ردیف میرزاعبدالله بر روی این ساز است.

M. CD 284

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه ماهور) 0:33 1.26 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:38 1.49 MB 299 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:08 2.62 MB 299 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:24 955.17 KB 299 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 0:32 1.24 MB 299 تومان
داد، مجلس‌افروز، تحریر پرستو (حرامزاده)، فرود (دستگاه ماهور) 2:14 5.12 MB 299 تومان
خسروانی، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 299 تومان
دلکش، چهارمضراب (از یوسف فروتن) (دستگاه ماهور) 3:57 9.05 MB 299 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 299 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 0:58 2.24 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:21 3.09 MB 299 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:17 2.97 MB 299 تومان
چهارپاره (مرادخانی) (دستگاه ماهور) 0:25 1,006.19 KB 299 تومان
فیلی، زیرافکند، ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 299 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:01 2.35 MB 299 تومان
حصار ماهور(ابول)، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:51 4.26 MB 299 تومان
نیریز، فرود (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 299 تومان
شکسته، فرود (دستگاه ماهور) 1:52 4.30 MB 299 تومان
عراق 1، درآمد (دستگاه ماهور) 0:36 1.38 MB 299 تومان
عراق 2، نهیب (دستگاه ماهور) 0:44 1.71 MB 299 تومان
عراق 3 و 4، محیر، آشورآوند (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 299 تومان
عراق 5، اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:18 740.89 KB 299 تومان
عراق 6، حزین (دستگاه ماهور) 0:20 782.72 KB 299 تومان
عراق 7، کرشمه (دستگاه ماهور) 0:15 601.09 KB 299 تومان
عراق 8، زنگوله، فرود (دستگاه ماهور) 0:35 1.35 MB 299 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:34 3.61 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:01 2.33 MB 299 تومان
کرشمه راک و صفیر راک، فرود به ماهور (دستگاه ماهور) 1:16 2.92 MB 299 تومان
رنگ حربی (ضربی‌های دستگاه ماهور) 3:56 9.04 MB 299 تومان
رنگ یک‌چوبه (ضربی‌های دستگاه ماهور) 1:30 3.45 MB 299 تومان
رنگ شلخو (ضربی‌های دستگاه ماهور) 1:11 2.72 MB 299 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه، کشته‌مرده (ضربی‌های دستگاه ماهور) 2:33 5.87 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:37 1.44 MB 299 تومان
درآمد دوم، پنجه‌شعری (دستگاه شور) 0:40 1.55 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:03 2.43 MB 299 تومان
رهاب، رهاوی (دستگاه شور) 0:47 1.81 MB 299 تومان
اوج (دستگاه شور) 0:57 2.18 MB 299 تومان
درآمد ششم، ملانازی (دستگاه شور) 0:48 1.83 MB 299 تومان
نغمه‌ی اول: پنجه‌ی مویه، فرود (دستگاه شور) 1:23 3.19 MB 299 تومان
نغمه‌ی دوم: فرود (دستگاه شور) 1:07 2.57 MB 299 تومان
زیرکش سلمک با ملانازی (دستگاه شور) 1:12 2.75 MB 299 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:44 1.70 MB 299 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:29 1.14 MB 299 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:30 1.16 MB 299 تومان
عزال، فرود (دستگاه شور) 0:58 2.21 MB 299 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:21 833.74 KB 299 تومان
بزرگ و کوچک (دستگاه شور) 0:34 1.31 MB 299 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:28 1.07 MB 299 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:25 994.97 KB 299 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:30 1.17 MB 299 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:45 1.74 MB 299 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:22 864.36 KB 299 تومان
درآمد (شور پایین‌دسته) 0:20 792.93 KB 299 تومان
رهاب (شور پایین‌دسته) 0:40 1.54 MB 299 تومان
چهارگوشه، قسمت‌های 1،2،3،4 (شور پایین‌دسته) 2:10 4.96 MB 299 تومان
مقدمه‌ی گریلی (شور پایین‌دسته) 1:10 2.68 MB 299 تومان
رضوی، فرود (شور پایین‌دسته) 2:19 5.33 MB 299 تومان
حزین (شور پایین‌دسته) 0:52 2.01 MB 299 تومان
شهناز (شور پایین‌دسته) 0:44 1.69 MB 299 تومان
قرچه (شور پایین‌دسته) 1:39 3.81 MB 299 تومان
شهناز کت (عاشق کش) (شور پایین‌دسته) 1:12 2.76 MB 299 تومان
رنگ اصول (ضربی‌های دستگاه شور) 3:52 8.89 MB 299 تومان
گریلی (ضربی‌های دستگاه شور) 7:14 16.59 MB 299 تومان
رنگ شهرآشوب (ضربی‌های دستگاه شور) 14:52 34.05 MB 299 تومان
درآمد اول، رامکلی (آواز ابوعطا) 1:00 2.32 MB 299 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 1:43 3.94 MB 299 تومان
سیخی (آواز ابوعطا) 1:36 3.68 MB 299 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 0:56 2.14 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 0:48 1.84 MB 299 تومان
یقولون (آواز ابوعطا) 0:52 1.99 MB 299 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 2:12 5.06 MB 299 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:17 2.96 MB 299 تومان
غم‌انگیز (آواز ابوعطا) 0:52 2.02 MB 299 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:26 5.57 MB 299 تومان
درآمد اول، دوگاه، فرود (آواز بیات ترک) 1:20 3.07 MB 299 تومان
درآمد دوم، کرشمه، فرود (آواز بیات ترک) 1:16 2.91 MB 299 تومان
درآمد سوم، تحریر حرامزاده، حاجی حسنی، فرود (آواز بیات ترک) 2:18 5.28 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات ترک) 0:41 1.58 MB 299 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 0:18 711.29 KB 299 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 1:02 2.38 MB 299 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 0:17 680.68 KB 299 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:28 1.09 MB 299 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:43 1.67 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 299 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:56 2.14 MB 299 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:40 3.83 MB 299 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:43 3.93 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 2:01 4.62 MB 299 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:58 4.52 MB 299 تومان
درآمد (آواز دشتی) 2:07 4.87 MB 299 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 0:57 2.19 MB 299 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 2:25 5.57 MB 299 تومان
قسمت اول و دوم (بیات کرد) 2:22 5.45 MB 299 تومان
قسمت سوم، بسته‌نگار، حاجی حسنی (بیات کرد) 1:16 2.93 MB 299 تومان
قسمت چهارم (بیات کرد) 1:16 2.94 MB 299 تومان
قسمت پنجم، فرود به شور (بیات کرد) 1:21 3.12 MB 299 تومان
قطار (بیات کرد) 1:32 3.52 MB 299 تومان
قرایی (بیات کرد) 1:25 3.26 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.24 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:22 866.40 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.07 MB 299 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:18 2.99 MB 299 تومان
کرشمه، زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:40 3.82 MB 299 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:52 1.99 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.84 MB 299 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.71 MB 299 تومان
مخالف، حاجی‌ حسنی (دستگاه سه‌گاه) 2:32 5.80 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.10 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:17 703.13 KB 299 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.45 MB 299 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:33 1.27 MB 299 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.20 MB 299 تومان
رهاب (دستگاه سه‌گاه) 0:45 1.74 MB 299 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه سه‌گاه) 0:23 936.80 KB 299 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.52 MB 299 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه سه‌گاه) 0:31 1.22 MB 299 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:50 6.49 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.91 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.20 MB 299 تومان
درآمد سوم، پیش‌زنگوله و زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.04 MB 299 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.08 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.89 MB 299 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.80 MB 299 تومان
کرشمه، زنگ شتر و فرود (دستگاه چهارگاه) 1:30 3.47 MB 299 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.95 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.70 MB 299 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.73 MB 299 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.46 MB 299 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 1:49 4.17 MB 299 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.57 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 299 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 1:11 2.74 MB 299 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:34 1.30 MB 299 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.60 MB 299 تومان
مخالف، قسمت دوم، تحریر حرامزاده، حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:38 3.76 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.32 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:19 742.93 KB 299 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.28 MB 299 تومان
حزین و فرود (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.63 MB 299 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.72 MB 299 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.41 MB 299 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:26 1.03 MB 299 تومان
منصوری، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.08 MB 299 تومان
منصوری، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.94 MB 299 تومان
منصوری، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.15 MB 299 تومان
لزگی (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 2:26 5.59 MB 299 تومان
متن و حاشیه (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 299 تومان
رنگ شهرآشوب (ضربی‌های دستگاه چهارگاه) 4:50 11.08 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:03 2.43 MB 299 تومان
درآمد اول، فرود (دستگاه همایون) 1:05 2.51 MB 299 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر، فرود (دستگاه همایون) 1:20 3.06 MB 299 تومان
موالیان، فرود (دستگاه همایون) 1:25 3.27 MB 299 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:11 2.72 MB 299 تومان
طرز، فرود (دستگاه همایون) 1:20 3.07 MB 299 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:52 4.28 MB 299 تومان
بیداد کت (دستگاه همایون) 0:26 1,016.40 KB 299 تومان
نی‌داوود، فرود (دستگاه همایون) 1:32 3.52 MB 299 تومان
چهارمضراب باوی (دستگاه همایون) 1:14 2.85 MB 299 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:50 1.94 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:43 1.68 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:15 613.33 KB 299 تومان
نوروز عرب، فرود (دستگاه همایون) 0:53 2.02 MB 299 تومان
نوروز صبا، فرود (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 299 تومان
نوروز خارا، فرود (دستگاه همایون) 0:58 2.23 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:24 942.93 KB 299 تومان
فرنگ با شوشتری‌گردان (دستگاه همایون) 1:02 2.37 MB 299 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:46 1.78 MB 299 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:49 1.88 MB 299 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:00 2.30 MB 299 تومان
میگلی (دستگاه همایون) 0:20 787.83 KB 299 تومان
مؤالف با بختیاری، فرود (دستگاه همایون) 1:14 2.83 MB 299 تومان
عزال (دستگاه همایون) 1:10 2.70 MB 299 تومان
دناسری، فرود به همایون (دستگاه همایون) 1:04 2.46 MB 299 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 3:57 9.05 MB 299 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:50 4.20 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.57 MB 299 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 3:36 8.25 MB 299 تومان
نغمه (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.51 MB 299 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:12 2.76 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:02 2.37 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:57 2.18 MB 299 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه نوا) 1:33 3.57 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:53 2.05 MB 299 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:09 2.66 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:03 2.43 MB 299 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:43 1.65 MB 299 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:48 1.86 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:18 3.00 MB 299 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:39 1.50 MB 299 تومان
گوِشت (دستگاه نوا) 0:22 870.48 KB 299 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:36 1.38 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:13 2.80 MB 299 تومان
مجلسی (دستگاه نوا) 0:14 575.58 KB 299 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:27 3.32 MB 299 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 1:00 2.33 MB 299 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 0:37 1.42 MB 299 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:13 2.81 MB 299 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 2:44 6.28 MB 299 تومان
رنگ نستاری (دستگاه نوا) 5:08 11.75 MB 299 تومان
درآمد اول - راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.12 MB 299 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.16 MB 299 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.31 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.77 MB 299 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 299 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.48 MB 299 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 299 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:38 1.46 MB 299 تومان
عشاق، فرود (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:32 3.51 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.03 MB 299 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.06 MB 299 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 299 تومان
قَرَچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.25 MB 299 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.00 MB 299 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.94 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:43 1.67 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 637.83 KB 299 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.38 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:44 1.69 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.29 MB 299 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.00 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 870.48 KB 299 تومان
فرنگ، فرود به راست‌پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 299 تومان

آثار مشابه