سبد خرید شما خالی است.
ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی
سال انتشار : 1388

گردآورنده: موسی معروفی

تار: سلیمان روح افزا

 

ردیف موسیقی ایرانی که توسط استاد موسی معروفی گردآوری شده بر ردیف میرزاعبدالله و آقا حسینقلی استوار است و با ردیف تنظیم شده به وسیله‌ی مهدیقلی هدایت منطبق شده است. حدود ۴ دهه‌ی پیش، به دعوت اداره‌ی هنرهای زیبا، جلساتی با حضور استادان بنام: نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، احمد عبادی، رکن الدین مختاری و موسی معروفی تشکیل شد تا یک یک دستگاه ها، نغمه‌ها و گوشه‌های ردیف با حضور آنها مورد تنقیح و تأیید قرار گیرد. تلاش این استادان به دلیل اختلاف عقیده بی نتیجه ماند. به این ترتیب بود که ردیف گردآوری شده به وسیله‌ی موسی معروفی به عنوان نمونه برای چاپ انتخاب شد. موسی معروفی، با تکیه بر ردیف آقاحسینقلی و میرزا عبدالله و استفاده از نوشته‌های استاد علینقی وزیری، ردیفی را گردآوری و منقح کرد که در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. بنا به پیشنهاد استاد معروفی، سلیمان روح افزا، نوازنده‌ی تار ردیف مذکور را از روی نت با تار اجرا و ضبط کرد.

M. CD 280

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه (دستگاه شور) 1:25 3.25 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 0:18 717.42 KB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 0:42 1.64 MB 299 تومان
درآمد سوم (دستگاه شور) 1:00 2.30 MB 299 تومان
درآمد چهارم (دستگاه شور) 0:29 1.14 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:42 1.63 MB 299 تومان
گوشه‌ی رهاب (دستگاه شور) 1:01 2.35 MB 299 تومان
درآمد پنجم (دستگاه شور) 1:37 3.72 MB 299 تومان
هزارمرتبه یا کرشمه (دستگاه شور) 2:12 5.05 MB 299 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:15 586.80 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:47 4.11 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 299 تومان
حزین (دستگاه شور) 1:02 2.39 MB 299 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:57 2.20 MB 299 تومان
زیرکش سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) 0:17 667.42 KB 299 تومان
زیرکش سلمک، نوعی دیگر (دستگاه شور) 0:22 869.46 KB 299 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:49 1.87 MB 299 تومان
سلمک، قسم دیگر (دستگاه شور) 1:07 2.59 MB 299 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:45 1.72 MB 299 تومان
ملانازی، قسم دیگر (دستگاه شور) 1:55 4.39 MB 299 تومان
مقدمه‌ی گلریز (دستگاه شور) 0:14 573.54 KB 299 تومان
محمد صادق خانی (دستگاه شور) 0:14 562.31 KB 299 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:25 979.66 KB 299 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:17 671.50 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:27 1.05 MB 299 تومان
فرود، گوشه‌ی ابوعطا (دستگاه شور) 0:32 1.23 MB 299 تومان
مقدمه‌ی بزرگ (دستگاه شور) 0:11 448.03 KB 299 تومان
مجلس افروز (دستگاه شور) 0:54 2.10 MB 299 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:59 2.26 MB 299 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 299 تومان
خارا (دستگاه شور) 1:06 2.54 MB 299 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:21 3.13 MB 299 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 299 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 1:49 4.20 MB 299 تومان
پنجه‌ی کردی (دستگاه شور) 0:59 2.27 MB 299 تومان
عزال (دستگاه شور) 0:50 1.94 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:04 2.46 MB 299 تومان
درآمد اول (شور پایین دسته) 1:19 3.05 MB 299 تومان
درآمد دوم (شور پایین دسته) 0:21 832.72 KB 299 تومان
درآمد سوم (شور پایین دسته) 0:30 1.15 MB 299 تومان
آواز (شور پایین دسته) 2:37 6.03 MB 299 تومان
گوشه‌ی گریلی (شور پایین دسته) 1:29 3.43 MB 299 تومان
رضوی (شور پایین دسته) 2:36 5.96 MB 299 تومان
قجر (شور پایین دسته) 1:38 3.76 MB 299 تومان
شهناز (شور پایین دسته) 3:32 8.12 MB 299 تومان
قرچه (شور پایین دسته) 0:23 921.50 KB 299 تومان
قرچه، نوع دیگر (شور پایین دسته) 2:06 4.84 MB 299 تومان
قرچه، قسم دیگر (شور پایین دسته) 3:36 8.26 MB 299 تومان
عاشق‌کش یا عقده‌گشا (شور پایین دسته) 1:20 3.05 MB 299 تومان
حسینی (شور پایین دسته) 2:29 5.70 MB 299 تومان
فرود (شور پایین دسته) 3:09 7.22 MB 299 تومان
مثنوی (شور پایین دسته) 4:05 9.37 MB 299 تومان
بیات کرد، قسمت اول (شور پایین دسته) 1:33 3.55 MB 299 تومان
بیات کرد، قسمت دوم (شور پایین دسته) 2:06 4.82 MB 299 تومان
بیات کرد، قسمت سوم (شور پایین دسته) 0:38 1.47 MB 299 تومان
بسته‌نگار (شور پایین دسته) 0:56 2.14 MB 299 تومان
بیات کرد، قسمت چهارم (شور پایین دسته) 1:34 3.59 MB 299 تومان
راح روح (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:14 2.85 MB 299 تومان
مجلس افروز (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:04 2.48 MB 299 تومان
بیات کرد، قسمت پنجم (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:16 662.31 KB 299 تومان
چهارمضراب، فرود به شور (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:35 5.92 MB 299 تومان
گریلی (ادامه‌ی دستگاه شور) 6:45 15.48 MB 299 تومان
گریلی شستی (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:41 1.58 MB 299 تومان
گریلی شستی، قسم دیگر (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:03 2.43 MB 299 تومان
هشتری (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:40 1.54 MB 299 تومان
ضرب اصول (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:27 5.61 MB 299 تومان
شهرآشوب، قسمت اول (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:18 7.58 MB 299 تومان
شهرآشوب، قسمت دوم (ادامه‌ی دستگاه شور) 2:36 5.97 MB 299 تومان
شهرآشوب، قسمت سوم (ادامه‌ی دستگاه شور) 1:55 4.40 MB 299 تومان
شهرآشوب، قسمت چهارم (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:31 8.07 MB 299 تومان
شهرآشوب، قسمت پنجم (ادامه‌ی دستگاه شور) 0:58 2.21 MB 299 تومان
شهرآشوب، قسمت ششم (ادامه‌ی دستگاه شور) 3:04 7.03 MB 299 تومان
مقدمه، قسمت اول (آواز ابوعطا) 1:38 3.78 MB 299 تومان
قسمت دوم (آواز ابوعطا) 1:28 3.39 MB 299 تومان
قسمت سوم (آواز ابوعطا) 0:48 1.84 MB 299 تومان
قسمت چهارم (آواز ابوعطا) 0:44 1.68 MB 299 تومان
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) 0:58 2.23 MB 299 تومان
قسمت ششم (آواز ابوعطا) 4:58 11.38 MB 299 تومان
گوشه‌ی محمد صادق خانی (آواز ابوعطا) 1:30 3.43 MB 299 تومان
کرشمه (آواز ابوعطا) 2:51 6.54 MB 299 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:41 3.89 MB 299 تومان
حجاز،قسمت اول (آواز ابوعطا) 0:44 1.69 MB 299 تومان
حجاز،قسمت دوم (آواز ابوعطا) 1:02 2.39 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 0:36 1.37 MB 299 تومان
مقدمه‌ی بغدادی (آواز ابوعطا) 0:30 1.16 MB 299 تومان
حجاز بغدادی (آواز ابوعطا) 0:45 1.73 MB 299 تومان
حجاز، قسمت سوم، دوبیتی (آواز ابوعطا) 1:50 4.21 MB 299 تومان
شِمالی (سِمالی) (آواز ابوعطا) 0:28 1.09 MB 299 تومان
چهارباغ یا چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 299 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:47 4.12 MB 299 تومان
خاتمه (آواز ابوعطا) 0:50 1.93 MB 299 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:51 1.96 MB 299 تومان
رامکِلی (از ردیف مرحوم حسین اسماعیل‌زاده) (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 299 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:25 5.55 MB 299 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:24 3.23 MB 299 تومان
حاجیانی، جمله‌ی دوم (آواز دشتی) 0:36 1.39 MB 299 تومان
حاجیانی، جمله‌ی سوم (آواز دشتی) 0:53 2.06 MB 299 تومان
حاجیانی، جمله‌ی چهارم (آواز دشتی) 1:13 2.79 MB 299 تومان
حاجیانی، جمله‌ی پنجم (آواز دشتی) 1:49 4.17 MB 299 تومان
حاجیانی (از ردیف منظم)، جمله‌ی اول (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:37 1.44 MB 299 تومان
حاجیانی، جمله‌ی دوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:45 1.72 MB 299 تومان
حاجیانی، جمله‌ی سوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:14 2.86 MB 299 تومان
دشتی (ادامه‌ی آواز دشتی) 0:41 1.57 MB 299 تومان
دشتی، جمله‌ی اول (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:10 4.96 MB 299 تومان
دشتی، جمله‌ی دوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:51 4.26 MB 299 تومان
دشتی، جمله‌ی سوم (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:12 2.77 MB 299 تومان
دشتی، جمله‌ی چهارم، بیدگانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:42 3.91 MB 299 تومان
چهارمضراب (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:06 2.54 MB 299 تومان
بیدگانی، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:14 2.84 MB 299 تومان
چوپانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:28 3.39 MB 299 تومان
دشتستانی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:56 4.44 MB 299 تومان
غم‌انگیز (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:45 4.03 MB 299 تومان
گیلکی (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:28 5.68 MB 299 تومان
کوچه‌باغی (ادامه‌ی آواز دشتی) 2:53 6.61 MB 299 تومان
سَمَلی (ادامه‌ی آواز دشتی) 1:20 3.05 MB 299 تومان
مقدمه (آواز افشاری) 0:41 1.57 MB 299 تومان
قسمت اول (آواز افشاری) 0:39 1.52 MB 299 تومان
قسمت دوم (آواز افشاری) 1:02 2.38 MB 299 تومان
قسمت سوم (آواز افشاری) 0:45 1.74 MB 299 تومان
قسمت چهارم (آواز افشاری) 1:12 2.77 MB 299 تومان
قسمت پنجم (آواز افشاری) 0:33 1.27 MB 299 تومان
قسمت ششم (آواز افشاری) 1:05 2.49 MB 299 تومان
قسمت هفتم (آواز افشاری) 2:12 5.06 MB 299 تومان
قسمت هشتم (آواز افشاری) 0:52 2.00 MB 299 تومان
قسمت نهم (آواز افشاری) 1:01 2.34 MB 299 تومان
قسمت دهم (آواز افشاری) 1:11 2.72 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 0:53 2.04 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 1:14 2.86 MB 299 تومان
نهیب (آواز افشاری) 3:57 9.05 MB 299 تومان
گوشه‌ی رُهاب (آواز افشاری) 0:44 1.70 MB 299 تومان
مسیحی (آواز افشاری) 1:03 2.43 MB 299 تومان
مثنوی پیچ (آواز افشاری) 3:59 9.12 MB 299 تومان
قسمت اول (آواز بیات ترک) 1:59 4.54 MB 299 تومان
قسمت دوم (کرشمه) (آواز بیات ترک) 1:27 3.35 MB 299 تومان
قسمت سوم (آواز بیات ترک) 1:53 4.32 MB 299 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 4:15 9.76 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 1:29 3.41 MB 299 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 1:13 2.82 MB 299 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 2:41 6.15 MB 299 تومان
محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) 0:29 1.14 MB 299 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:56 2.15 MB 299 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:26 3.32 MB 299 تومان
مثنوی (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 3:04 7.04 MB 299 تومان
قطار (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 2:57 6.78 MB 299 تومان
نغمه و فرود (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:52 2.01 MB 299 تومان
قطار، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:45 1.73 MB 299 تومان
کرشمه (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 2:15 5.16 MB 299 تومان
قرایی (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 1:33 3.57 MB 299 تومان
قرایی، قسم دیگر (ادامه‌ی آواز بیات ترک) 0:47 1.80 MB 299 تومان
مقدمه (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.10 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.23 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:18 3.01 MB 299 تومان
درآمد سوم (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.20 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 1:24 3.23 MB 299 تومان
پیش‌زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:24 974.56 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:49 1.91 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 2:29 5.70 MB 299 تومان
زابل، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.46 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:33 3.55 MB 299 تومان
زابل، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:52 2.01 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:39 1.49 MB 299 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:10 398.03 KB 299 تومان
آواز مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:47 1.79 MB 299 تومان
فرود مویه، ادامه‌ی زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:43 3.94 MB 299 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 0:48 1.86 MB 299 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.61 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.96 MB 299 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه سه‌گاه) 1:28 3.36 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.45 MB 299 تومان
فرود حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.62 MB 299 تومان
حُزان (دستگاه سه‌گاه) 0:43 1.65 MB 299 تومان
پس حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:58 2.23 MB 299 تومان
مُعَربَد (دستگاه سه‌گاه) 0:19 745.99 KB 299 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.75 MB 299 تومان
مخالف، قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.10 MB 229 تومان
مخالف، قسمت سوم (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.63 MB 299 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 0:41 1.58 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:10 2.67 MB 229 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:44 1.68 MB 299 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.51 MB 299 تومان
دوبیتی (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.08 MB 299 تومان
پر پرستو، کرشمه (دستگاه سه‌گاه) 1:11 2.72 MB 299 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 1:03 2.41 MB 299 تومان
حُزان (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.03 MB 299 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:32 3.54 MB 299 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:55 6.68 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.36 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.10 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:21 3.10 MB 299 تومان
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.50 MB 299 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.56 MB 299 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.01 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:23 3.18 MB 299 تومان
پیش‌زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.01 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 299 تومان
مویه‌ی صغیر (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.73 MB 299 تومان
نغمه، کرشمه (دستگاه چهارگاه) 2:03 4.72 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.38 MB 299 تومان
زابل، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 299 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه چهارگاه) 0:17 703.13 KB 299 تومان
زابل، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.76 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:10 2.67 MB 299 تومان
زابل، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.11 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 299 تومان
آواز مویه (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.43 MB 299 تومان
زابل، قسمت چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.24 MB 299 تومان
حصار، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 299 تومان
حصار، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.58 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:09 383.74 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:14 567.42 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:12 2.78 MB 299 تومان
حصار، قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:08 324.56 KB 299 تومان
دوتا یکی (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 0:24 964.36 KB 299 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.89 MB 299 تومان
فرود حصار (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.51 MB 299 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.49 MB 299 تومان
پس‌حصار (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.82 MB 299 تومان
مُعَربَد (دستگاه چهارگاه) 0:18 705.17 KB 299 تومان
مخالف، قسمت اول (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 299 تومان
مخالف، قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 299 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.53 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.93 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.69 MB 299 تومان
مغلوب، قسم دیگر (دستگاه چهارگاه) 0:25 977.62 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:54 4.37 MB 299 تومان
دوبیتی (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.10 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.38 MB 299 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 299 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:23 934.76 KB 299 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.09 MB 299 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 1:35 3.66 MB 299 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.96 MB 299 تومان
رجز یا اجوزه (دستگاه چهارگاه) 1:51 4.25 MB 299 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.18 MB 299 تومان
پنجه‌ی مویه (دستگاه چهارگاه) 1:17 2.97 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:16 632.72 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.72 MB 299 تومان
کهکیلویه (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.22 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 2:49 6.45 MB 299 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.47 MB 299 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 2:13 5.08 MB 299 تومان
حاشیه (دستگاه چهارگاه) 3:16 7.49 MB 299 تومان
متن (دستگاه چهارگاه) 2:11 5.01 MB 299 تومان
شهرآشوب (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.80 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی دوم (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.56 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی سوم (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:21 844.97 KB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی ششم (حصار) (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.44 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی هفتم (حصار) (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 299 تومان
حُزان (دستگاه چهارگاه) 0:19 759.25 KB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی هشتم (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.33 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی نهم (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی دهم (مغلوب) (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.52 MB 299 تومان
شهرآشوب، جمله‌ی یازدهم (شلخو) (دستگاه چهارگاه) 1:26 3.29 MB 299 تومان
مقدمه و کوراغلی (دستگاه ماهور) 4:26 10.17 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 299 تومان
برداشت (دستگاه ماهور) 0:53 2.05 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:24 3.23 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 1:31 3.50 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 299 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:28 3.39 MB 299 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 2:07 4.87 MB 299 تومان
داد (دستگاه ماهور) 2:12 5.05 MB 299 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 3:06 7.11 MB 299 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:25 5.54 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:25 982.72 KB 299 تومان
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) 2:44 6.28 MB 299 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 299 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 0:54 2.06 MB 299 تومان
دوتا یکی (دستگاه ماهور) 1:49 4.17 MB 299 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:43 3.93 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:58 4.50 MB 299 تومان
طوسی (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (دستگاه ماهور) 4:50 11.09 MB 299 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:43 6.25 MB 299 تومان
چهارپاره یا چهارباغ (دستگاه ماهور) 2:54 6.68 MB 299 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 299 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:55 2.13 MB 299 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:49 1.89 MB 299 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:02 2.38 MB 299 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 299 تومان
حصار ماهور (دستگاه ماهور) 0:16 632.72 KB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:11 458.23 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:23 905.17 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:26 1.00 MB 299 تومان
آواز ابول (دستگاه ماهور) 0:15 623.54 KB 299 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 299 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:33 1.27 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 2:39 6.07 MB 299 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 3:13 7.38 MB 299 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 2:40 6.10 MB 299 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 2:01 4.63 MB 299 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 1:21 3.11 MB 299 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:25 1,006.19 KB 299 تومان
آشور (دستگاه ماهور) 0:47 1.82 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:10 421.50 KB 299 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:27 1.06 MB 299 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:40 1.56 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:59 2.28 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 1:12 2.78 MB 299 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:39 3.80 MB 299 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 0:26 1.02 MB 299 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 299 تومان
راک هندی، قسم دیگر (دستگاه ماهور) 0:23 901.09 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 2:04 4.75 MB 299 تومان
نغمه‌ی راک (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:07 2.57 MB 299 تومان
راک کشمیر (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:47 4.11 MB 299 تومان
راک کشمیر، قسم دیگر (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:20 3.08 MB 299 تومان
راک عبدالله (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 2:01 4.64 MB 299 تومان
مثنوی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:57 9.06 MB 299 تومان
ساقی‌نامه (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 1:02 2.37 MB 299 تومان
صوفی‌نامه، کشته (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:19 9.88 MB 299 تومان
حربی (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 3:15 7.45 MB 299 تومان
شهرآشوب (ادامه‌ی دستگاه ماهور) 4:57 11.34 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:43 1.67 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:43 3.93 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه همایون) 1:35 3.65 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:20 3.07 MB 299 تومان
گوشه‌ی چهارگاه (دستگاه همایون) 1:08 2.62 MB 299 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 1:06 2.52 MB 299 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:10 2.69 MB 299 تومان
نغمه‌ی چکاوک (کرشمه) (دستگاه همایون) 2:18 5.30 MB 299 تومان
فرود (دستگاه همایون) 1:15 2.89 MB 299 تومان
بیداد، فرود (دستگاه همایون) 2:44 6.27 MB 299 تومان
بیداد، قسم دیگر (دستگاه همایون) 1:42 3.93 MB 299 تومان
بیداد، قسم دیگر (دستگاه همایون) 2:24 5.51 MB 299 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 3:23 7.77 MB 299 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:14 554.15 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 3:16 7.51 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 1:09 2.65 MB 299 تومان
راوندی، موره (دستگاه همایون) 0:38 1.49 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:29 3.43 MB 299 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 2:24 5.50 MB 299 تومان
نوروز عرب، راوندی (دستگاه همایون) 2:46 6.34 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:44 3.98 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:51 4.25 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:47 1.82 MB 299 تومان
فرنگ (دستگاه همایون) 1:22 3.14 MB 299 تومان
زابل (دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 299 تومان
بیات عجم (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 299 تومان
بحر نور (دستگاه همایون) 1:44 3.97 MB 299 تومان
عُزال (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 299 تومان
دنا سری (دستگاه همایون) 0:52 2.00 MB 299 تومان
زنگوله (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:22 3.14 MB 299 تومان
عشاق (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:54 6.64 MB 299 تومان
محمد صادق خانی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:16 2.92 MB 299 تومان
شوشتری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:15 5.18 MB 299 تومان
درآمد دوم (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:07 2.57 MB 299 تومان
میگُلی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:27 1.05 MB 299 تومان
مرودشتی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:11 2.73 MB 299 تومان
بهبهانی (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:56 2.14 MB 299 تومان
گوشه‌ی منصوری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:21 3.10 MB 299 تومان
فرود شوشتری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:24 3.24 MB 299 تومان
بختیاری (ادامه‌ی دستگاه همایون) 2:03 4.69 MB 299 تومان
بختیاری، قسمت دیگر (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:46 4.05 MB 299 تومان
مؤالف (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:54 2.07 MB 299 تومان
دلنواز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 1:19 3.04 MB 299 تومان
فرود به گوشه‌ی نیریز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:23 910.27 KB 299 تومان
گوشه‌ی نیریز (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:33 1.29 MB 299 تومان
فرود همایون (ادامه‌ی دستگاه همایون) 0:53 2.03 MB 299 تومان
جامه‌دران (ادامه‌ی دستگاه همایون) 3:26 7.90 MB 299 تومان
رنگ فرح (ادامه‌ی دستگاه همایون) 3:16 7.48 MB 299 تومان
شهرآشوب (ادامه‌ی دستگاه همایون) 6:15 14.34 MB 299 تومان
مقدمه (آواز بیات اصفهان) 0:58 2.22 MB 299 تومان
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.32 MB 299 تومان
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 2:05 4.78 MB 299 تومان
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان) 1:27 3.34 MB 299 تومان
درآمد چهارم (آواز بیات اصفهان) 0:56 2.14 MB 299 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:31 3.47 MB 299 تومان
آواز (آواز بیات اصفهان) 1:06 2.55 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:38 3.74 MB 299 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 0:35 1.35 MB 299 تومان
دوبیتی (آواز بیات اصفهان) 0:47 1.80 MB 299 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.52 MB 299 تومان
بیات راجه، جمله‌ی دوم (آواز بیات اصفهان) 0:17 695.99 KB 299 تومان
بیات راجه، جمله‌ی سوم (آواز بیات اصفهان) 0:14 568.44 KB 299 تومان
بیات راجه، جمله‌ی چهارم (آواز بیات اصفهان) 1:18 2.98 MB 299 تومان
بیات راجه، قسم دیگر (آواز بیات اصفهان) 0:40 1.56 MB 299 تومان
حزین (آواز بیات اصفهان) 0:34 1.30 MB 299 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 2:24 5.51 MB 299 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 2:52 6.60 MB 299 تومان
برگشت به بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 2:26 5.58 MB 299 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:51 4.26 MB 299 تومان
عشاق (آواز بیات اصفهان) 1:03 2.43 MB 299 تومان
گوشه‌ی رهاب (آواز بیات اصفهان) 0:33 1.28 MB 299 تومان
شاه‌ختایی (آواز بیات اصفهان) 1:45 4.03 MB 299 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:05 2.49 MB 299 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 0:27 1.04 MB 299 تومان
گوشه‌ی راز و نیاز (آواز بیات اصفهان) 2:48 6.42 MB 299 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:07 7.13 MB 299 تومان
رنگ فرح (ادامه‌ی آواز بیات اصفهان) 3:43 8.51 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:34 3.61 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:31 3.49 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.32 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.45 MB 299 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.62 MB 299 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:54 4.35 MB 299 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.90 MB 299 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:59 4.58 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:53 4.34 MB 299 تومان
پنجگاه و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:08 4.90 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:34 5.88 MB 299 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.21 MB 299 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:12 2.78 MB 299 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.62 MB 299 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.30 MB 299 تومان
مُبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.14 MB 299 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:35 3.64 MB 299 تومان
نهیب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:57 4.50 MB 299 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.31 MB 299 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 299 تومان
آشور (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.40 MB 299 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.72 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:11 458.23 KB 299 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.39 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.49 MB 299 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.52 MB 299 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.60 MB 299 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:02 2.40 MB 299 تومان
نغمه‌ی طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.04 MB 299 تومان
آواز طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:39 3.78 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.16 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:23 933.74 KB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:53 2.05 MB 299 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:14 5.12 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:43 3.94 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.27 MB 299 تومان
نفیر و فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:39 3.80 MB 299 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.47 MB 299 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:48 4.16 MB 299 تومان
نغمه‌ی راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:09 2.64 MB 299 تومان
صفیر راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.38 MB 299 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,005.17 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:13 5.09 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:24 3.22 MB 299 تومان
راک کشمیر، نوع دیگر (از ردیف حسین اسماعیل‌زاده) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.73 MB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:01 4.65 MB 299 تومان
حربی (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:05 7.06 MB 299 تومان
شهرآشوب (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:46 8.63 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 0:35 1.36 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:46 1.79 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:52 4.30 MB 299 تومان
درآمد سوم (دستگاه نوا) 1:26 3.28 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:57 2.20 MB 299 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:04 2.45 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:55 4.39 MB 299 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:04 2.46 MB 299 تومان
حزین (دستگاه نوا) 1:19 3.02 MB 299 تومان
عشاق با درآمد (دستگاه نوا) 2:39 6.09 MB 299 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:21 3.11 MB 299 تومان
محیر (دستگاه نوا) 0:25 985.78 KB 299 تومان
آشور (دستگاه نوا) 0:46 1.77 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه نوا) 0:11 456.19 KB 299 تومان
اصفهانک (دستگاه نوا) 0:28 1.07 MB 299 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:26 1.02 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 0:48 1.85 MB 299 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:30 3.46 MB 299 تومان
نهفت، قسم دیگر (دستگاه نوا) 0:56 2.17 MB 299 تومان
گَوِشت (دستگاه نوا) 0:46 1.79 MB 299 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:48 1.87 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:35 3.63 MB 299 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:29 1.12 MB 299 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:27 3.32 MB 299 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 2:04 4.75 MB 299 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:29 3.40 MB 299 تومان
بوسیلک (دستگاه نوا) 1:29 3.41 MB 299 تومان
نیریز صغیر و کبیر (دستگاه نوا) 2:36 5.96 MB 299 تومان
رهاوی (دستگاه نوا) 1:50 4.22 MB 299 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 1:16 2.90 MB 299 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 1:07 2.59 MB 299 تومان
ناقوس، قسم دیگر (دستگاه نوا) 2:32 5.83 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:01 2.34 MB 299 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:39 1.51 MB 299 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:58 4.53 MB 299 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 4:10 9.56 MB 299 تومان

آثار مشابه