سبد خرید شما خالی است.
ردیف سه‌تار یوسف فروتن

ردیف سه‌تار یوسف فروتن
سال انتشار : 1383

 

 

 

 

روایتی «مجلسی» و بداهه از ردیف سازی موسیقی کلاسیک ایران که توسط استاد یوسف فروتن با سه تار اجرا شده است. به طورکلی این روایت را می توان روایتی مستقل، اما متأثر از دو روایت میرزاعبدالله و آقاحسینقلی محسوب کرد.

M. CD 171

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:44 4.00 MB 699 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:36 1.39 MB 699 تومان
درآمد (دستگاه شور) 1:06 2.52 MB 699 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:59 2.27 MB 699 تومان
اوج و رضوی (دستگاه شور) 1:49 4.16 MB 699 تومان
گریلی شستی (دستگاه شور) 0:57 2.19 MB 699 تومان
قجر و گوشه ابوعطا (دستگاه شور) 1:52 4.28 MB 699 تومان
حسینی (دستگاه شور) 2:21 5.39 MB 699 تومان
گریلی (دستگاه شور) 8:03 18.43 MB 699 تومان
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا) 1:37 3.71 MB 699 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:24 948.03 KB 699 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 2:08 4.88 MB 699 تومان
مجلس‌افروز (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 699 تومان
ضربی (آواز ابوعطا) 1:18 2.98 MB 699 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:35 3.64 MB 699 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:24 3.21 MB 699 تومان
چهارباغ (آواز ابوعطا) 2:14 5.14 MB 699 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 1:28 3.36 MB 699 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:46 6.34 MB 699 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات ترک) 2:51 6.55 MB 699 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 1:49 4.19 MB 699 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 1:29 3.41 MB 699 تومان
کرشمه (آواز بیات ترک) 0:31 1.20 MB 699 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:30 1.15 MB 699 تومان
گوشه‌ی دشتی (آواز بیات ترک) 1:39 3.80 MB 699 تومان
اشاره به جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:46 1.78 MB 699 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 3:02 6.96 MB 699 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 1:26 3.29 MB 699 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 3:41 8.46 MB 699 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:39 6.07 MB 699 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 2:31 5.79 MB 699 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 1:04 2.46 MB 699 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 4:03 9.29 MB 699 تومان
ضربی (دستگاه سه‌گاه) 2:48 6.43 MB 699 تومان
چهارمضراب و درآمد (دستگاه سه‌گاه) 3:54 8.93 MB 699 تومان
زابل، ضربی (دستگاه سه‌گاه) 4:09 9.52 MB 699 تومان
حصار، ضربی (دستگاه سه‌گاه) 3:14 7.41 MB 699 تومان
مخالف، حزین، مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:19 7.62 MB 699 تومان
مغلوب، فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.77 MB 699 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:08 2.62 MB 699 تومان
رهاب، قرایی و مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 2:46 6.34 MB 699 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 4:22 10.01 MB 699 تومان
ضربی (دستگاه چهارگاه) 2:42 6.21 MB 699 تومان
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:51 6.53 MB 699 تومان
زابل، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:27 5.62 MB 699 تومان
حصار، چهارمضراب و پس‌ حصار (دستگاه چهارگاه) 3:15 7.46 MB 699 تومان
حُدی و رجز (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.90 MB 699 تومان
مخالف، ضربی مخالف و مثنوی مخالف، حزین (دستگاه چهارگاه) 3:04 7.04 MB 699 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.79 MB 699 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.53 MB 699 تومان
منصوری، فرود (دستگاه چهارگاه) 1:21 3.11 MB 699 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 699 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه همایون) 2:26 5.59 MB 699 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 699 تومان
ضربی (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 699 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:46 4.04 MB 699 تومان
بیداد، چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:55 4.42 MB 699 تومان
بیداد نوع دیگر (دستگاه همایون) 1:27 3.32 MB 699 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 0:58 2.21 MB 699 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:01 2.35 MB 699 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:04 2.48 MB 699 تومان
منصوری و فرود (دستگاه همایون) 2:04 4.75 MB 699 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 2:21 5.39 MB 699 تومان
شهرآشوب (دستگاه همایون) 1:48 4.16 MB 699 تومان
ضربی (دستگاه ماهور) 2:31 5.76 MB 699 تومان
مقدمه، درآمد (دستگاه ماهور) 1:22 3.14 MB 699 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:10 2.70 MB 699 تومان
آواز، چهارمضراب، شکسته (دستگاه ماهور) 2:12 5.04 MB 699 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 699 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:54 2.07 MB 699 تومان
فیلی، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 699 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:05 2.49 MB 699 تومان
شکسته، چهارمضراب، فرود (دستگاه ماهور) 2:16 5.22 MB 699 تومان
دلکش، چهارمضراب، فرود (دستگاه ماهور) 4:01 9.20 MB 699 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:54 2.10 MB 699 تومان
راک، نوروز عرب، ضربی، فرود (دستگاه ماهور) 4:10 9.56 MB 699 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:52 4.35 MB 699 تومان
حربی، یک‌چوبه، قسمت‌هایی از شهرآشوب (دستگاه ماهور) 3:56 9.02 MB 699 تومان
پیش‌درآمد (آواز افشاری) 2:59 6.83 MB 699 تومان
درآمد (آواز افشاری) 2:32 5.81 MB 699 تومان
ضربی شروع نهیب (آواز افشاری) 1:39 3.81 MB 699 تومان
چهارمضراب نهیب (آواز افشاری) 2:09 4.93 MB 699 تومان
نهیب، فرود (آواز افشاری) 1:24 3.24 MB 699 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 3:10 7.25 MB 699 تومان
درآمد، جامه‌دران، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 4:16 9.78 MB 699 تومان
بیات راجه / بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 2:00 4.61 MB 699 تومان
عشاق، بوسلیک، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 5:08 11.75 MB 699 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:09 7.24 MB 699 تومان
چهارمضراب، درآمد، نغمه (دستگاه نوا) 2:39 6.09 MB 699 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:52 4.30 MB 699 تومان
تصنیف (دستگاه نوا) 1:58 4.50 MB 699 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 1:59 4.57 MB 699 تومان

آثار مشابه