سبد خرید شما خالی است.
ردیف سه‌تار یوسف فروتن

ردیف سه‌تار یوسف فروتن
سال انتشار : 1383

 

 

 

 

روایتی «مجلسی» و بداهه از ردیف سازی موسیقی کلاسیک ایران که توسط استاد یوسف فروتن با سه تار اجرا شده است. به طورکلی این روایت را می توان روایتی مستقل، اما متأثر از دو روایت میرزاعبدالله و آقاحسینقلی محسوب کرد.

M. CD 171

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:44 4.00 MB 599 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:36 1.39 MB 599 تومان
درآمد (دستگاه شور) 1:06 2.52 MB 599 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:59 2.27 MB 599 تومان
اوج و رضوی (دستگاه شور) 1:49 4.16 MB 599 تومان
گریلی شستی (دستگاه شور) 0:57 2.19 MB 599 تومان
قجر و گوشه ابوعطا (دستگاه شور) 1:52 4.28 MB 599 تومان
حسینی (دستگاه شور) 2:21 5.39 MB 599 تومان
گریلی (دستگاه شور) 8:03 18.43 MB 599 تومان
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا) 1:37 3.71 MB 599 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:24 948.03 KB 599 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 2:08 4.88 MB 599 تومان
مجلس‌افروز (آواز ابوعطا) 1:07 2.58 MB 599 تومان
ضربی (آواز ابوعطا) 1:18 2.98 MB 599 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:35 3.64 MB 599 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:24 3.21 MB 599 تومان
چهارباغ (آواز ابوعطا) 2:14 5.14 MB 599 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 1:28 3.36 MB 599 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 2:46 6.34 MB 599 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات ترک) 2:51 6.55 MB 599 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 1:49 4.19 MB 599 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 1:29 3.41 MB 599 تومان
کرشمه (آواز بیات ترک) 0:31 1.20 MB 599 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:30 1.15 MB 599 تومان
گوشه‌ی دشتی (آواز بیات ترک) 1:39 3.80 MB 599 تومان
اشاره به جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:46 1.78 MB 599 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 3:02 6.96 MB 599 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 1:26 3.29 MB 599 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 3:41 8.46 MB 599 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:39 6.07 MB 599 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 2:31 5.79 MB 599 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 1:04 2.46 MB 599 تومان
ضربی (آواز بیات ترک) 4:03 9.29 MB 599 تومان
ضربی (دستگاه سه‌گاه) 2:48 6.43 MB 599 تومان
چهارمضراب و درآمد (دستگاه سه‌گاه) 3:54 8.93 MB 599 تومان
زابل، ضربی (دستگاه سه‌گاه) 4:09 9.52 MB 599 تومان
حصار، ضربی (دستگاه سه‌گاه) 3:14 7.41 MB 599 تومان
مخالف، حزین، مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 3:19 7.62 MB 599 تومان
مغلوب، فرود (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.77 MB 599 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:08 2.62 MB 599 تومان
رهاب، قرایی و مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 2:46 6.34 MB 599 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 4:22 10.01 MB 599 تومان
ضربی (دستگاه چهارگاه) 2:42 6.21 MB 599 تومان
درآمد، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:51 6.53 MB 599 تومان
زابل، چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:27 5.62 MB 599 تومان
حصار، چهارمضراب و پس‌ حصار (دستگاه چهارگاه) 3:15 7.46 MB 599 تومان
حُدی و رجز (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.90 MB 599 تومان
مخالف، ضربی مخالف و مثنوی مخالف، حزین (دستگاه چهارگاه) 3:04 7.04 MB 599 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.79 MB 599 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:32 3.53 MB 599 تومان
منصوری، فرود (دستگاه چهارگاه) 1:21 3.11 MB 599 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 1:41 3.88 MB 599 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه همایون) 2:26 5.59 MB 599 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 599 تومان
ضربی (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 599 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:46 4.04 MB 599 تومان
بیداد، چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:55 4.42 MB 599 تومان
بیداد نوع دیگر (دستگاه همایون) 1:27 3.32 MB 599 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 0:58 2.21 MB 599 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:01 2.35 MB 599 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:04 2.48 MB 599 تومان
منصوری و فرود (دستگاه همایون) 2:04 4.75 MB 599 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 2:21 5.39 MB 599 تومان
شهرآشوب (دستگاه همایون) 1:48 4.16 MB 599 تومان
ضربی (دستگاه ماهور) 2:31 5.76 MB 599 تومان
مقدمه، درآمد (دستگاه ماهور) 1:22 3.14 MB 599 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 1:10 2.70 MB 599 تومان
آواز، چهارمضراب، شکسته (دستگاه ماهور) 2:12 5.04 MB 599 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 599 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:54 2.07 MB 599 تومان
فیلی، زیرافکند (دستگاه ماهور) 1:10 2.69 MB 599 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:05 2.49 MB 599 تومان
شکسته، چهارمضراب، فرود (دستگاه ماهور) 2:16 5.22 MB 599 تومان
دلکش، چهارمضراب، فرود (دستگاه ماهور) 4:01 9.20 MB 599 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 0:54 2.10 MB 599 تومان
راک، نوروز عرب، ضربی، فرود (دستگاه ماهور) 4:10 9.56 MB 599 تومان
ساقی‌نامه، صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 1:44 3.99 MB 599 تومان
حربی، یک‌چوبه، قسمت‌هایی از شهرآشوب (دستگاه ماهور) 3:56 9.02 MB 599 تومان
پیش‌درآمد (آواز افشاری) 2:59 6.83 MB 599 تومان
درآمد (آواز افشاری) 2:32 5.81 MB 599 تومان
ضربی شروع نهیب (آواز افشاری) 1:39 3.81 MB 599 تومان
چهارمضراب نهیب (آواز افشاری) 2:09 4.93 MB 599 تومان
نهیب، فرود (آواز افشاری) 1:24 3.24 MB 599 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 3:10 7.25 MB 599 تومان
درآمد، جامه‌دران، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 4:16 9.78 MB 599 تومان
بیات راجه / بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 2:00 4.61 MB 599 تومان
عشاق، بوسلیک، چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 5:08 11.75 MB 599 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 3:09 7.24 MB 599 تومان
چهارمضراب، درآمد، نغمه (دستگاه نوا) 2:39 6.09 MB 599 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:52 4.30 MB 599 تومان
تصنیف (دستگاه نوا) 1:58 4.50 MB 599 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 1:59 4.57 MB 599 تومان

آثار مشابه