سبد خرید شما خالی است.
جواب ساز ۱

جواب ساز ۱
سال انتشار : 1382

ردیف میرزا عبدالله به آواز

دستگاه نوا و راست پنجگاه

تنظیم و اجرا: محسن کرامتی

 

اولین مجموعه ی ابتکاری محسن کرامتی که گذاشتن کلام بر روی ردیف سازی میرزاعبدالله است. این مجموعه شامل دستگاه نوا و راست پنجگاه است. در متن دفترچه به قلم محسن کرامتی آمده است:«فکر می کنم اگر عمری باشد و بتوانم مجموعه ی ردیف میرزاعبدالله را به آواز اجرا کنم آموزش ردیف مذکور ساده تر می شود. این برای هنرجویانی که تار یا سه تار می نوازند، بخصوص، شاید مفیدتر باشد. اما هنرجویان آواز هم برای اجرای این ردیف باید کلنجارهای تازه‌ای را برای کسب تکنیک های خوانندگی تجربه کنند.»

M. CD 142

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه نوا) 1:20 3.08 MB 699 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 2:06 4.82 MB 699 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:10 2.69 MB 699 تومان
گردونیه (دستگاه نوا) 1:16 2.92 MB 699 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:31 3.48 MB 699 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:45 1.75 MB 699 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:54 2.06 MB 699 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:48 4.12 MB 699 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:56 2.14 MB 699 تومان
گَوِشت (دستگاه نوا) 0:35 1.36 MB 699 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:48 1.86 MB 699 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:39 3.80 MB 699 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 699 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:52 4.31 MB 699 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 1:17 2.97 MB 699 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:06 2.52 MB 699 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 1:10 2.70 MB 699 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:30 3.45 MB 699 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:47 4.11 MB 699 تومان
درآمد دوم، زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:49 4.18 MB 699 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:35 3.66 MB 699 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:09 2.66 MB 699 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:08 2.63 MB 699 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.41 MB 699 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.08 MB 699 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:07 2.56 MB 699 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:26 5.60 MB 699 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:55 4.39 MB 699 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.79 MB 699 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.82 MB 699 تومان
قرچه (دستگاه راست پنجگاه) 0:47 1.81 MB 699 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:14 2.82 MB 699 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:56 4.45 MB 699 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.31 MB 699 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.14 MB 699 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.32 MB 699 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:28 3.39 MB 699 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:10 2.70 MB 699 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:37 3.71 MB 699 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:02 4.69 MB 699 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.55 MB 699 تومان
فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:22 3.14 MB 699 تومان

آثار مشابه