ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا

۲۴ چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا

  • کد اثر : MCD-490
  • سال انتشار : 1395
  • نی: سیامک جهانگیری
  • تمبک: وحید فتائی
درباره اثر :

فُرم چهارمضراب به دليل داشتن پايه‌های ريتميک بيشتر برای سازهای مضرابی متداول است اما در آثار استاد صبا وجود ملودی‌های ناب بر بستر اين پايه‌های ريتميک و فضای ملودی محور، باعث می‌شود ضربی‌ها و چهارمضراب‌های او برای تمامی سازها قابل اجرا باشد. در اين مجموعه، با توجه به اين ويژگی و با درنظرگرفتن خصلت‌های صوتی و تکنيکی ساز نی، در بازنويسی اين فضای ملودی محور تأکيد شده و مجموعه‌ی حاضر در قالب کتاب و سی‌دی، به عنوان يک اثر اجرايی ـ آموزشی برای نی‌نوازان تدوين شده است.  

 

قطعه ها :
1

چهارمضراب اول شور

2:46
6.5 MB
4,000 تومان
2

چهارمضراب دوم شور

3:12
7.5 MB
4,000 تومان
3

چهارمضراب اول ابوعطا

1:24
3.4 MB
4,000 تومان
4

چهارمضراب دوم ابوعطا

2:20
5.5 MB
4,000 تومان
5

چهارمضراب سوم ابوعطا

1:41
4 MB
4,000 تومان
6

چهارمضراب حجاز ابوعطا

1:42
4 MB
4,000 تومان
7

چهارمضراب اول بیات ترک

1:52
4.4 MB
4,000 تومان
8

چهارمضراب دوم بیات ترک

1:46
4.2 MB
4,000 تومان
9

چهارمضراب سوم بیات ترک

2:17
5.4 MB
4,000 تومان
10

چهارمضراب اول افشاری

2:24
5.6 MB
4,000 تومان
11

چهارمضراب دوم افشاری

1:28
3.5 MB
4,000 تومان
12

چهارمضراب دشتی

1:32
3.7 MB
4,000 تومان
13

چهارمضراب نوا

1:42
4 MB
4,000 تومان
14

چهارمضراب اول همایون

1:10
2.8 MB
4,000 تومان
15

چهارمضراب دوم همایون

1:31
3.6 MB
4,000 تومان
16

چهارمضراب اول اصفهان

1:47
4.2 MB
4,000 تومان
17

چهارمضراب دوم اصفهان

1:43
4.1 MB
4,000 تومان
18

چهارمضراب سه‌گاه

1:16
3.1 MB
4,000 تومان
19

چهارمضراب مخالف سه‌گاه

2:14
5.3 MB
4,000 تومان
20

چهارمضراب چهارگاه

1:06
2.7 MB
4,000 تومان
21

چهارمضراب منصوری

1:22
3.3 MB
4,000 تومان
22

چهارمضراب اول ماهور

3:03
7.1 MB
4,000 تومان
23

چهارمضراب دوم ماهور

1:10
2.8 MB
4,000 تومان
24

چهارمضراب راست‌پنجگاه

0:34
1.4 MB
4,000 تومان

عزیز
خوش آمدید