سبد خرید شما خالی است.
تار درویش خان

تار درویش خان
سال انتشار : 1393

متن: امیر شریفی

 

این مجموعه، که به مناسبت صدمین سال ضبط صفحات درویش‌خان در تفلیس منتشر ‌شده، شامل آثاری است که تار درویش همراه با آواز خوانندگان برجسته‌ای چون سید‌احمدخان، سیدحسین طاهرزاده، رضاقلی نوروزی، ابوالحسن اقبال آذر و عبدالله دوامی اجرا شده است. درباره‌ی این اثر، به قلم امیر شریفی می‌خوانیم:«درویش‌خان یکی از اثرگذارترین مردان موسیقی دستگاهی یا موسیقی کلاسیک ایران است که در عصر خود شخصیتی بی‌بدیل و به‌غایت پویا بود و به عنوان استادی نمونه سهم عمده‌ای در ارتقای جریان تجدد‌طلبی در موسیقی کلاسیک ایران داشت. او در ایجاد تعادل میان سنت و تجدد موسیقایی در ایران نمونه‌ای عالی است. حسن مشحون درباره‌ی نوازندگی درویش‌خان می‌نویسد: علاوه‌بر قدرت و سرعت و ظرافت در نوازندگی قدرت ابتکار داشت و تار و سه تار را کسی به شیرینی او نمی‌نواخت».

M. CD 393

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان) 3:02 6.96 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان) 3:05 7.09 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان) 3:13 7.39 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان) 3:11 7.29 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان) 3:17 7.55 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان) 4:22 10.00 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده) 2:52 6.58 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده) 3:10 7.25 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده) 2:54 6.67 MB 4/000 تومان
تصنیف مخالف سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده) 3:10 7.27 MB 4/000 تومان
آواز شوشتری (آواز حسین طاهرزاده) 3:00 6.87 MB 4/000 تومان
رنگ بیات اصفهان 2:51 6.56 MB 4/000 تومان
آواز بیداد، رنگ بیداد 3:03 7.00 MB 4/000 تومان
آواز بیداد، رنگ بیداد 3:05 7.07 MB 4/000 تومان
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات (آواز حسین طاهرزاده) 3:02 6.95 MB 4/000 تومان
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات (آواز حسین طاهرزاده) 3:04 7.05 MB 4/000 تومان
آواز افشاری (آواز حسین طاهرزاده) 3:01 6.92 MB 4/000 تومان
تصنیف نوا (آواز رضاقلی نوروزی) 2:54 6.64 MB 4/000 تومان
تصنیف شهناز (آواز رضاقلی نوروزی و حسین طاهرزاده) 2:58 6.82 MB 4/000 تومان
آواز حجاز (آواز حسین طاهرزاده) 3:14 7.41 MB 4/000 تومان
تصنیف حجاز (آواز حسین طاهرزاده) 3:42 8.51 MB 4/000 تومان
آواز دشتی (آواز حسین طاهرزاده) 2:45 6.30 MB 4/000 تومان
آواز راک (آواز حسین طاهرزاده) 3:01 6.92 MB 4/000 تومان
تصنیف بیات اصفهان (آواز رضاقلی نوروزی) 2:28 5.67 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر) 3:11 7.30 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر) 3:16 7.51 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر) 3:16 7.51 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر) 3:45 8.61 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون (آواز اقبال آذر) 3:04 7.04 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون (آواز اقبال آذر) 3:12 7.36 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون (آواز اقبال آذر) 3:12 7.33 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آواز عبدالله دوامی) 3:01 6.93 MB 4/000 تومان
آواز حجاز (آواز حسین طاهرزاده) 3:08 7.17 MB 4/000 تومان
تصنیف ابوعطا (آواز عبدالله دوامی) 3:07 7.17 MB 4/000 تومان
آواز افشاری (آواز حسین طاهرزاده) 3:34 8.17 MB 4/000 تومان
تصنیف افشاری از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی) 3:08 7.20 MB 4/000 تومان
آواز بیات اصفهان (آواز حسین طاهرزاده) 2:45 6.32 MB 4/000 تومان
تصنیف بیات اصفهان (آواز عبدالله دوامی) 2:59 6.84 MB 4/000 تومان
ضربی همایون (آواز عبدالله دوامی) 3:09 7.21 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی) 2:29 5.70 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی) 2:57 6.76 MB 4/000 تومان
رنگ بیات ترک 2:56 6.74 MB 4/000 تومان
تصنیف گیلکی (آواز حسین طاهرزاده) 3:14 7.42 MB 4/000 تومان
تصنیف دشتی از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی) 2:58 6.81 MB 4/000 تومان
تصنیف ماهور از حسام‌السلطنه (آواز عبدالله دوامی) 2:56 6.75 MB 4/000 تومان

آثار مشابه