سبد خرید شما خالی است.
تار آقاحسینقلی

تار آقاحسینقلی
سال انتشار : 1392

آواز: محمدخان

 

 

تــار آقـاحسـینقلی نام مجموعه ای است که در آن اجرای تار آقاحسینقلی در سال‌های ۱۲۸۴ شمسی در تهران، ۱۲۸۵ شمسی در پاریس و ۱۲۹۱ شمسی در تهران است. این اثر در دستگاه ماهور، همایون، نوا، سه‌گاه، شور و آواز  رُهاب، کرد بیات و بیات ترک اجرا شده است. متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی امیر شریفی، به شرح تبار خانوادگی آقاحسینقلی، ویژگی‌های کیفی و محتوایی نوازندگی آقاحسینقلی و آثار صوتی به‌جامانده و سازماندهی جریانات ضبط صفحه پرداخته است.

M. CD 384

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه ماهور، دلکش 3:03 6.99 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور، عراق 2:58 6.81 MB 5/000 تومان
دستگاه همایون 3:05 7.09 MB 5/000 تومان
دستگاه همایون، نی‌داوود 3:20 7.66 MB 5/000 تومان
دستگاه نوا 2:49 6.47 MB 5/000 تومان
آواز رهاب 3:25 7.85 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور 3:02 6.97 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور، حصار 3:00 6.88 MB 5/000 تومان
آواز کرد بیات 3:16 7.50 MB 5/000 تومان
دستگاه چهارگاه، مخالف 3:21 7.68 MB 5/000 تومان
دستگاه شور 3:22 7.73 MB 5/000 تومان
دستگاه سه‌گاه 3:04 7.05 MB 5/000 تومان
دستگاه سه‌گاه، زابل و حصار 2:53 6.60 MB 5/000 تومان
دستگاه سه‌گاه، مخالف 2:47 6.40 MB 5/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 3:17 7.54 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (آواز: محمدخان) 3:28 7.96 MB 5/000 تومان
تصنیف بیات ترک (آواز: محمدخان) 3:24 7.82 MB 5/000 تومان

آثار مشابه