سبد خرید شما خالی است.
اولین ضبط هفت دستگاه  موسیقی ایران

اولین ضبط هفت دستگاه  موسیقی ایران
سال انتشار : 1391

خواننده: سیداحمدخان، قلی‌خان شاهی

تار: آقاحسینقلی، درویش خان، میرزا اسدالله‌خان

کمانچه: باقرخان، صفدرخان

سنتور: میرزاعلی اکبر شاهی

 

این مجموعه‌ی کامل هفت دستگاه به صورت سری صفحات پشت‌سر‌هم اجرا شده که شور و نوا و سه‌گاه را قلی‌خان شاهی، و همایون و چهارگاه و راست‌پنجگاه و ماهور را سیداحمدخان خوانده است. به نظر می‌رسد این مجموعه عموماً توسط دو گروه از نوازندگان و خوانندگان درباری اجرا شده است: گروه نخست آقاحسینقلی و شاگردانش (درویش‌خان، باقرخان و اسدالله‌خان) که آواز سیداحمدخان را همراهی کرده و گروه دوم دسته‌ی شاهی به سرپرستی علی‌اکبر شاهی که آواز قلی‌خان را همراهی کرده است.

M. CD 345

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:51 6.55 MB 4/000 تومان
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه) 3:05 7.09 MB 4/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:54 6.65 MB 4/000 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 3:03 6.99 MB 4/000 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 2:59 6.86 MB 4/000 تومان
تصنیف «شاه رفت فرنگستان» (دستگاه چهارگاه) 2:58 6.79 MB 4/000 تومان
مخالف با رِنگ (دستگاه چهارگاه) 2:51 6.54 MB 4/000 تومان
درآمد با تصنیف (دستگاه نوا) 3:04 7.04 MB 4/000 تومان
شکسته‌ی کوچک (دستگاه نوا) 3:03 6.99 MB 4/000 تومان
حسین (دستگاه نوا) 3:01 6.92 MB 4/000 تومان
پهلوی و حسین با تصنیف «پَری» (دستگاه نوا) 3:05 7.07 MB 4/000 تومان
لیلی و مجنون با تصنیف (دستگاه نوا) 3:11 7.31 MB 4/000 تومان
درآمد و ابول (دستگاه همایون) 2:17 5.26 MB 4/000 تومان
شکسته با تصنیف همایون (دستگاه همایون) 3:04 7.04 MB 4/000 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 3:07 7.15 MB 4/000 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 2:24 5.52 MB 4/000 تومان
درآمد شور با تصنیف (دستگاه شور) 3:15 7.46 MB 4/000 تومان
خود شور با تصنیف (دستگاه شور) 3:14 7.40 MB 4/000 تومان
سلمک با تصنیف (دستگاه شور) 3:07 7.14 MB 4/000 تومان
عُزال با تصنیف (دستگاه شور) 3:04 7.02 MB 4/000 تومان
شهناز با تصنیف (دستگاه شور) 2:43 6.23 MB 4/000 تومان
درآمد با تصنیف (دستگاه سه‌گاه) 2:38 6.06 MB 4/000 تومان
زابل با تصنیف (دستگاه سه‌گاه) 2:49 6.47 MB 4/000 تومان
مخالف با تصنیف (دستگاه سه‌گاه) 2:54 6.65 MB 4/000 تومان
حصار با تصنیف (دستگاه سه‌گاه) 3:34 8.17 MB 4/000 تومان
مویه با تصنیف (دستگاه سه‌گاه) 2:36 5.97 MB 4/000 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 3:20 7.65 MB 4/000 تومان
بیات ترک (دستگاه ماهور) 3:23 7.76 MB 4/000 تومان
تصنیف «کارعمل» (دستگاه ماهور) 3:31 8.06 MB 4/000 تومان
آواز فِیلی (دستگاه ماهور) 3:26 7.87 MB 4/000 تومان
آواز دلکش (دستگاه ماهور) 3:30 8.03 MB 4/000 تومان
آوازعراق با تصنیف و رنگ (دستگاه ماهور) 4:18 9.86 MB 4/000 تومان
شماره‌ی 1 (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:17 5.25 MB 4/000 تومان
شماره‌ی 2 (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:23 7.77 MB 4/000 تومان
ساقی‌نامه (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:46 8.65 MB 4/000 تومان
نوروز صبا با تصنیف (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:41 8.46 MB 4/000 تومان

آثار مشابه