سبد خرید شما خالی است.
درآمد دوم

درآمد دوم
سال انتشار : 1391

قطعات ضربی از ژان دورینگ 

 

 

 

امروزه آهنگسازی به شیوه‌ی آزاد بدون ارجاع آشکار به الگوهای قدیمی (گوشه، آواز)، یا آهنگسازی حتی خارج از دوازده مُد کلاسیک ایرانی امری نسبتا متداول است. قطعات گردآمده در این سی‌دی به این مقوله‌ها وارد نمی‌شوند بلکه به‌جز از یک لحاظ به شکل‌ها و به سبک سنتی وفاداراند: به کارگیری دُورهای ریتمیک که در موسیقی ایرانی وجود یا دیگر وجود ندارند. متن دفترچه نوشته‌ی ژان دورینگ به توضیح این سبک آهنگسازی و شرح قطعات می‌پردازد.

M. CD 331

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
اُوفَرِ مولوی در اصفهان 3:13 7.36 MB 2/299 تومان
دُورِ هندی در اصفهان 3:07 7.14 MB 2/299 تومان
آقساقِ‌ (آکساکِ) اصفهان 2:17 5.25 MB 2/299 تومان
آقساق‌ سنگین در چهارگاه 3:34 8.19 MB 2/299 تومان
تَازی در چهارگاه 4:03 9.29 MB 2/299 تومان
داستان نغمه در شور 3:33 8.16 MB 2/299 تومان
سماع در شور 4:19 9.92 MB 2/299 تومان
آقساقِ ‌شور 2:18 5.28 MB 2/299 تومان
پیشرو در نوا 8:33 19.57 MB 2/299 تومان
گردون در نوا 2:41 6.16 MB 2/299 تومان
داستان نغمه در نوا 3:20 7.63 MB 2/299 تومان
هفت‌ضربی در نوا 3:39 8.38 MB 2/299 تومان
تلقینِ‌ ابوعطا 3:20 7.65 MB 2/299 تومان
گردون سه‌گاه 2:53 6.61 MB 2/299 تومان
گردون چهارگاه 2:56 6.72 MB 2/299 تومان
پیش‌درآمد راست 3:45 8.61 MB 2/299 تومان
نغمه‌ی راست 2:01 4.63 MB 2/299 تومان
آقساق راست 1:49 4.19 MB 2/299 تومان
ترانه‌ی بیا بیا 2:28 5.65 MB 2/299 تومان
آقساق سنگین در راست‌پنجگاه 4:53 11.21 MB 2/299 تومان
گردونِ‌ راست 3:45 8.60 MB 2/299 تومان
آقساقِ‌ راست 1:53 4.34 MB 2/299 تومان
ترانه‌ی بیا بیا 4:01 9.20 MB 2/299 تومان
گردونِ‌ دشتی 3:19 7.61 MB 2/299 تومان
گردونِ‌ بیات ترک 2:54 6.64 MB 2/299 تومان
ساز سماعی عربی 3:07 7.14 MB 2/299 تومان
پیشرو ماهور 5:39 12.95 MB 2/299 تومان
تصنیف «آرزو» در ماهور 4:22 10.02 MB 2/299 تومان
گردونِ‌ همایون 3:06 7.11 MB 2/299 تومان
هفت‌ضربی در همایون 2:48 6.43 MB 2/299 تومان
رنگ همایون 1:58 4.52 MB 2/299 تومان
نقش راست 5:51 13.41 MB 2/299 تومان

آثار مشابه