سبد خرید شما خالی است.
مضراب در مضراب

مضراب در مضراب
سال انتشار : 1391

بر اساس قطعات استادان آقاحسینقلی و علی اکبر شهنازی

تار: حامد جوکار

 

 

 

درباره‌ی این اثر، به قلم داریوش پیرنیاکان می‌خوانیم:«این مجموعه تلاشی است از سوی هنرمندی جوان که ارزش کار گذشتگان را پیش چشم دارد و به بازنوازی آنها همت گماشته است. ارزش و ارجمندی کار حامد جوکار از دو جهت قابل تأمل است: نخست بازنوازی دو مکتب متفاوت در تارنوازی موسیقی دستگاهی ـ ردیفی، یعنی مکتب آقاحسینقلی و مکتب علی‌اکبر شهنازی؛ و دیگر پرهیز از شهرت کاذب و مرعوب شیوه‌های غالب و رایج نشدن». این مجموعه در دستگاه شور، ماهور، سه‌گاه و آواز بیات ترک اجرا شده است.

M. CD 328

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور (آقا حسینقلی) 2:18 5.29 MB 5/000 تومان
دستگاه شور (آقا حسینقلی) 2:11 5.02 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (آقا حسینقلی) 3:50 8.80 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (آقا حسینقلی) 4:06 9.42 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (آقا حسینقلی) 4:11 9.59 MB 5/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آقا حسینقلی) 3:49 8.76 MB 5/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آقا حسینقلی) 3:24 7.79 MB 5/000 تومان
دستگاه سه‌گاه (آقا حسینقلی) 3:17 7.53 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 3:12 7.34 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 1:55 4.40 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 2:32 5.81 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 0:12 497.01 KB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 1:14 2.86 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 1:13 2.79 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 2:25 5.54 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 2:22 5.42 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 2:45 6.30 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 2:08 4.89 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (ردیف دوره‌ی عالی علی‌اکبر شهنازی) 2:36 5.98 MB 5/000 تومان

آثار مشابه