سبد خرید شما خالی است.
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور
سال انتشار : 1386

ساخته و تنظیم فرامرز پایور

 

 

 

این مجموعه حاوی ساخته‌های استاد فرامرز پایور است که با گروه سازهای ایرانی به سرپرستی ایشان اجرا شده است. چندین گوشه از دستگاه‌های ماهور و شور را نیز با تک‌نوازی سنتور، تار، نی و کمانچه می‌توان در این مجموعه شنید. رنگ‌آمیزی ارکستر، سازبندی قطعات، اجراهای صحیح و کوک دقیق از ویژگی‌های این آثار به شمار می آید.

M. CD 232

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
قطعه‌ی راز و نیاز (دستگاه شور) 7:50 17.96 MB 5/000 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور) 1:32 3.54 MB 5/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 2:51 6.55 MB 5/000 تومان
درآمد اوج (دستگاه شور) 0:43 1.66 MB 5/000 تومان
نغمه‌ی اول (دستگاه شور) 1:54 4.37 MB 5/000 تومان
نغمه‌ی دوم (دستگاه شور) 0:44 1.69 MB 5/000 تومان
رضوی (دستگاه شور) 2:56 6.73 MB 5/000 تومان
حسینی (دستگاه شور) 5:18 12.15 MB 5/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 2:11 5.03 MB 5/000 تومان
قجر، رِنگ (دستگاه شور) 1:19 3.03 MB 5/000 تومان
مقدمه‌ی نی (دستگاه ماهور) 0:38 1.46 MB 5/000 تومان
درآمد و کرشمه (دستگاه ماهور) 5:05 11.64 MB 5/000 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 2:56 6.75 MB 5/000 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 2:36 5.95 MB 5/000 تومان
عراق و حزین (دستگاه ماهور) 2:07 4.85 MB 5/000 تومان
راک (دستگاه ماهور) (ساخته‌ی درویش‌خان) 2:20 5.36 MB 5/000 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 2:13 5.09 MB 5/000 تومان
ساقی‌نامه - رِنگ کوراغلی (دستگاه ماهور) 8:36 19.72 MB 5/000 تومان

آثار مشابه