سبد خرید شما خالی است.
چهارگاه ـ شور

چهارگاه ـ شور
سال انتشار : 1385

به یاد حبیب سماعی

سنتور: فرامرز پایور

 

 

اجرایی از سنتور استاد فرامرز پایور که به یاد حبیب سماعی با مضرابی شبیه به‌ شیوه ی نوازندگی سماعی نواخته شده، اما محتوای آن بسیار فراتر از یک بازسازی یا تقلید شیوه است. گوشه‌های متعددی از دستگاه چهارگاه و شور با تکنیک خاص سنتور اجرا شده اند که بیش از صرفاً شباهت به نوازندگی حبیب سماعی، بیان استادان قدیم را تداعی می‌کنند. این اثر از معدود اجراهای استاد پایور است که بدون همراهی تمبک نواخته شده است.

M. CD 224

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه‌ی چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 4:17 9.82 MB 7/000 تومان
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه (دستگاه چهارگاه) 3:21 7.69 MB 7/000 تومان
درآمد زابل، کرشمه‌ی زابل، نغمه‌ی زابل (دستگاه چهارگاه) 3:06 7.10 MB 7/000 تومان
درآمد حصار، زنگوله‌ی حصار، چهارمضراب حصار... (دستگاه چهارگاه) 3:03 7.01 MB 7/000 تومان
چهارمضراب مخالف، مخالف، کرشمه‌ی مخالف... (دستگاه چهارگاه) 8:24 19.25 MB 7/000 تومان
منصوری، نغمه‌ی منصوری (پیش زنگوله-فرود) (دستگاه چهارگاه) 1:15 2.87 MB 7/000 تومان
حدی، کرشمه، فرود (دستگاه چهارگاه) 2:29 5.69 MB 7/000 تومان
مقدمه‌ی شور (دستگاه شور) 2:53 6.62 MB 7/000 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 3:14 7.42 MB 7/000 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 7/000 تومان
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری... (دستگاه شور) 7:06 16.29 MB 7/000 تومان
درآمد اوج، کرشمه‌ی اوج، چهارمضراب (دستگاه شور) 2:14 5.12 MB 7/000 تومان
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور (دستگاه شور) 3:48 8.71 MB 7/000 تومان
درآمد حسینی، ضربی حسینی (دستگاه شور) 6:08 14.06 MB 7/000 تومان

آثار مشابه