سبد خرید شما خالی است.
صد سال تار

صد سال تار
سال انتشار : 1381

گزیده ای از شیوه های تارنوازی در دوران معاصر

 

 

این مجموعه گزیده ای از ۲۰ اجرای ماندگار و شنیدنی هنر تارنوازی از ابتدای تاریخ ضبط در ایران تا دوره‌ی شاگردان بارز نسل دوم (۱۲۲۲ تا ۱۳۳۴) است. در این مجموعه آثاری از میرزاعبدالله، آقاحسینقلی، درویش خان، علینقی وزیری، موسی معروفی، یحیی زرپنجه، علی‌اکبر شهنازی، مرتضی نی داوود، عبدالحسین شهنازی، نصرالله زرین پنجه، لطف الله مجد، غلامحسین بیگجه خانی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی، عطا جنکوک، حسین علیزاده، داریوش طلایی و داریوش پیرنیاکان آمده است.

M. CD 72, 73 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزاعبدالله 2:04 4.74 MB 7/000 تومان
آقا حسینقلی 3:29 8.01 MB 7/000 تومان
غلامحسین درویش 1:31 3.49 MB 7/000 تومان
علینقی وزیری 6:20 14.51 MB 7/000 تومان
موسی معروفی 5:47 13.25 MB 7/000 تومان
یحیی زرپنچه 7:28 17.09 MB 7/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی 9:23 21.50 MB 7/000 تومان
مرتضی نی‌داوود 7:58 18.25 MB 7/000 تومان
عبدالحسین شهنازی 2:23 5.47 MB 7/000 تومان
نصرالله زرین‌پنجه 5:39 12.94 MB 7/000 تومان
لطف‌الله مجد 5:11 11.88 MB 7/000 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی 5:48 13.30 MB 7/000 تومان
جلیل شهناز 12:47 29.29 MB 7/000 تومان
فرهنگ شریف 11:19 25.91 MB 7/000 تومان
هوشنگ ظریف 7:45 17.76 MB 7/000 تومان
محمدرضا لطفی 10:00 22.91 MB 7/000 تومان
عطا جنگوک 3:43 8.53 MB 7/000 تومان
حسین علیزاده 13:20 30.54 MB 7/000 تومان
داریوش طلایی 5:22 12.32 MB 7/000 تومان
داریوش پیرنیاکان 6:24 14.65 MB 7/000 تومان

آثار مشابه