سبد خرید شما خالی است.
نوا، راست‌پنجگاه

نوا، راست‌پنجگاه
سال انتشار : 1379

سنتور: فرامرز پایور

 

 

 

این اثر بداهه نوازی استاد فرامرز پایور در دستگاه نوا و راست پنجگاه به همراه قطعه ای دیگر به نام «پراکنده» است. نام استاد فرامرز پایور در موسیقی میهن ما با نام سنتور عجین شده است. با شنیدن نام او مفاهیم و جلوه های زیبایی از موسیقی اصیل ایرانی و نوای آبشارگونه ی مضراب هایی که حاصل قدرت و لطافت ساز اویند در ذهن شنونده ی این موسیقی نقش می بندد.
M. CD 71

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه نوا 1:02 2.37 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 1:15 2.89 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 1:41 3.89 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 3:50 8.79 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 0:29 1.12 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 2:23 5.47 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 1:43 3.93 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 3:29 7.98 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 3:04 7.04 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 2:05 4.78 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 2:31 5.77 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 0:55 2.12 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 5:33 12.73 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 3:18 7.58 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 2:00 4.61 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 0:41 1.58 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 1:04 2.47 MB 3/000 تومان
دستگاه نوا 2:45 6.31 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 3:48 8.72 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 2:07 4.87 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 1:36 3.69 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 2:19 5.33 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 1:17 2.95 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 1:15 2.87 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 2:35 5.93 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 2:23 5.46 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 4:10 9.54 MB 3/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه 2:07 4.85 MB 3/000 تومان
قطعه‌ی پراکنده 6:27 14.80 MB 3/000 تومان

آثار مشابه