سبد خرید شما خالی است.
فاخته

فاخته
سال انتشار : 1401
شابک : 0791163032181

سنتور: فرامرز پایور

درباره‌ی این اثر، به قلم رامتین نظری‌جو می‌خوانیم: «این آلبوم، به‌نوعی، مجموعه‌ی نواخته‌های استاد پایور با مضراب بی‌نمد و نحوه‌ی رویکرد ایشان به این مقوله را روشن‌تر می‌کند. اینک از شش دستگاه شور، چهارگاه، سه‌گاه، ماهور، راست و‌پنج گاه و همایون و نیز آواز بیات‌اصفهان اجراهایی مفصل (هم آوازی و هم ضربی) از نوازندگی استاد پایور با مضراب بی‌نمد در دست داریم و این امر برای اهل فن و علاقه‌مندان، بدون تردید،  مهم، راهگشا و ارزشمند خواهد بود.»

M. CD 625

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
آواز بیات‌کرد 10:36 24.52 MB 5/000 تومان
همایون: مقدمه‌ی بیداد (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 4:08 9.73 MB 5/000 تومان
همایون: بیداد 3:13 7.65 MB 5/000 تومان
همایون: سه‌مضراب بیداد 5:04 11.88 MB 5/000 تومان
همایون: عشاق (اوج) 3:31 8.31 MB 5/000 تومان
همایون: چهارمضراب عشاق (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 5:13 12.20 MB 5/000 تومان
همایون: فرود 2:33 6.12 MB 5/000 تومان
همایون: چهارمضراب همایون (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 5:12 12.19 MB 5/000 تومان
چهارگاه: فاخته (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 5:07 11.98 MB 5/000 تومان
چهارگاه: مثنوی مخالف 5:29 12.82 MB 5/000 تومان
چهارگاه: چهل‌مضراب مخالف (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 3:17 7.80 MB 5/000 تومان
چهارگاه: فرود از مخالف 1:49 4.46 MB 5/000 تومان
چهارگاه: پرواز (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور) 3:50 9.04 MB 5/000 تومان
چهارگاه: مویه و فرود 3:15 7.71 MB 5/000 تومان
چهارگاه: رنگ (از کتاب مجموعه‌ی پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور) 3:11 7.58 MB 5/000 تومان
ماهور: لزگی (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 4:51 11.39 MB 5/000 تومان
ماهور: درآمد 3:00 7.14 MB 5/000 تومان
ماهور: داد 1:58 4.77 MB 5/000 تومان
ماهور: دلکش 2:23 5.72 MB 5/000 تومان
ماهور: چهارمضراب دلکش (از کتاب سی قطعه چهارمضراب برای سنتور) 3:20 7.92 MB 5/000 تومان
ماهور: ادامه‌ی دلکش و فرود به عراق 4:15 10.00 MB 5/000 تومان
ماهور: چهارمضراب عراق و راک (از کتاب سی قطعه چهارمضراب برای سنتور) 5:48 13.56 MB 5/000 تومان
ماهور: راک 2:59 7.10 MB 5/000 تومان
ماهور: راک هندی 2:04 5.02 MB 5/000 تومان
ماهور: راک عبدالله 1:28 3.62 MB 5/000 تومان
ماهور: صفیر راک و فرود 1:59 4.82 MB 5/000 تومان
ماهور: رنگ (از کتاب مجموعه‌ی پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور) 3:10 7.52 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: پالیزبان (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 3:21 7.95 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: درآمد 4:18 10.10 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: زابل 3:22 7.98 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: چهارمضراب زابل (از کتاب سی قطعه چهارمضراب برای سنتور) 4:38 10.87 MB 5/000 تومان
درآمد و مقدمه‌ی مخالف (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 4:43 11.08 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: آواز مخالف 2:04 5.00 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: چهارمضراب مخالف (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 4:11 9.84 MB 5/000 تومان
سه‌گاه: ادامه‌ی مخالف و فرود 5:07 12.00 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: چهارمضراب (از کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور) 4:03 9.57 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: درآمد 3:45 8.85 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: جامه‌دران 3:07 7.40 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: بیات‌راجع 2:38 6.30 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: چهارمضراب بیات‌راجع (از کتاب سی قطعه چهارمضراب برای سنتور) 2:53 6.88 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: عشاق (اوج) 3:23 8.03 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: چهارمضراب عشاق (از کتاب سی قطعه چهارمضراب برای سنتور) 3:13 7.65 MB 5/000 تومان
بیات‌ اصفهان: ادامه ی بیات راجع و فرود 3:33 8.39 MB 5/000 تومان

آثار مشابه