سبد خرید شما خالی است.
در مقام مثنوی

در مقام مثنوی
سال انتشار : 1401
شابک : 0712179211544

آواز: مظفر شفیعی
نی: سیامک جهانگیری

درباره‌ی این اثر، به قلم سیامک جهانگیری می‌خوانیم: «اگرچه قالب مثنوی در ادبیات ایران از نظر فرم مشخصات ویژه‌ای دارد و در محتوا نیز نقش روایت‌گری دارد، که می‌تواند دربرگیرنده‌ی مضامین متنوعی از غنایی تا حماسی باشد، در موسیقی نیز با همین عنوان در برخی آوازها یا دستگاه‌های موسیقی ایرانی قالبِ فرمالِ معینی را نمایان کرده روایت‌گریِ خود را در معرفی محتوای مُدال هر آواز یا دستگاه ارائه می‌کند. از این رو، مثنوی در موسیقی ایرانی غالباً در انتهای هر دستگاه یا آواز اجرا می‌شود و بیانگر چکیده‌ای از ساختار مدهای اصلیِ آن دستگاه‌/ آواز است که شنونده با شنیدنِ آن به عصاره‌ی اصلی دستگاه یا آواز مربوطه پی خواهد برد.»

M. CD 618

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مثنوی در آواز ابوعطا 8:50 20.34 MB 12/000 تومان
مثنوی در آواز بیات ترک 9:17 21.38 MB 12/000 تومان
مثنوی در آواز افشاری 8:45 20.15 MB 12/000 تومان
مثنوی در آواز دشتی 8:50 20.37 MB 12/000 تومان
مثنوی در آواز کرد بیات 7:33 17.42 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه شور 10:50 24.93 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه نوا 9:35 22.05 MB 12/000 تومان
مثنوی در آواز بیات اصفهان 9:15 21.31 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه همایون 9:21 21.54 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه سه‌گاه 10:14 23.55 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه چهارگاه 10:54 25.07 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه ماهور 18:23 42.22 MB 12/000 تومان
مثنوی در دستگاه راست‌پنجگاه 12:33 28.87 MB 12/000 تومان

آثار مشابه