سبد خرید شما خالی است.
تار دوره‌ی قاجار

تار دوره‌ی قاجار
سال انتشار : 1386

میرزاعبدالله، آقاحسینقلى، غلامحسین درویش، میرزا اسدالله‌خان  اتابکى، میرزا غلامرضا شیرازى، اسماعیل ساقى

 

 

 

مجموعه‌‏اى از اجراهاى نوازندگان تار دوره‌‏ى قاجار که از روى صفحه‏‌هاى قدیمى ضبط شده است. در این مجموعه اجراهایى از استادان زیر را می‌‏شنویم: میرزاحسینقلى، میرزااسدالله‏‌خان اتابکى، میرزاغلامرضا شیرازى، غلامحسین درویش، اسماعیل ساقى و میرزاعبدالله. بسیارى از اجراها با آواز همراه‌‏اند و خوانندگانى مثل جناب دماوندى، قربان‏‌خان، طاهرزاده، محمدخان، حاجى امین، سیداحمدخان، حاجى محمدخان، اقبا‌‌‌‌‌ل‌‏آذر و عبدالله دوامى با نوازندگان همکارى دارند. متن دفترچه‏‌ى سی‌دى حاوى مطالبى درباره‏‌ى تار و معرفى نوازندگان مجموعه است.

M. CD 62

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزا حسینقلی (دستگاه شور) 3:35 8.23 MB 4/000 تومان
میرزا اسدالله‌خان اتابکی (دستگاه شور) 3:55 8.99 MB 4/000 تومان
میرزا غلامرضا شیرازی (دستگاه شور) 3:09 7.24 MB 4/000 تومان
میرزا غلامرضا شیرازی (دستگاه شور-گوشه‌ی گریلی) 2:07 4.86 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (دستگاه شور) 3:04 7.05 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز ابوعطا) 3:23 7.76 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (آواز ابوعطا) 3:25 7.86 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (آواز دشتی) 3:24 7.80 MB 4/000 تومان
اسماعیل ساقی (آواز دشتی) 3:20 7.64 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز دشتی) 3:18 7.57 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (آواز افشاری) 3:01 6.92 MB 4/000 تومان
میرزا غلامرضا شیرازی (آواز افشاری) 3:22 7.72 MB 4/000 تومان
میرزا غلامرضا شیرازی (آواز افشاری) 3:08 7.17 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز افشاری) 3:20 7.65 MB 4/000 تومان
اسماعیل ساقی (آواز بیات ترک) 1:58 4.51 MB 4/000 تومان
اسماعیل ساقی (آواز بیات ترک) 3:40 8.41 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز بیات ترک) 3:14 7.43 MB 4/000 تومان
میرزا غلامرضا شیرازی ( امیری با تصنیف) 3:07 7.14 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (آواز بیات کرد) 2:59 6.84 MB 4/000 تومان
میرزا عبدالله (دستگاه ماهور) 3:22 7.73 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه ماهور) 3:16 7.50 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه ماهور) 3:12 7.35 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه ماهور) 7:07 16.30 MB 4/000 تومان
میرزا عبدالله (دستگاه ماهور) 3:28 7.97 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه ماهور) 3:37 8.32 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (دستگاه ماهور) 2:56 6.75 MB 4/000 تومان
میرزا عبدالله (دستگاه ماهور) 2:04 4.73 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (دستگاه ماهور) 3:30 8.03 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (دستگاه ماهور) 3:19 7.60 MB 4/000 تومان
میرزا عبدالله (دستگاه همایون) 3:11 7.31 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه همایون) 6:50 15.65 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (دستگاه همایون) 1:36 3.70 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز اصفهان) 3:07 7.16 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز اصفهان) 2:31 5.80 MB 4/000 تومان
غلامحسین درویش (آواز اصفهان) 2:57 6.77 MB 4/000 تومان
میرزا اسدالله‌خان اتابکی (آواز اصفهان) 3:22 7.74 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (آواز اصفهان) 3:06 7.13 MB 4/000 تومان
میرزا غلامرضا شیرازی (آواز اصفهان) 3:06 7.12 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (گوشه‌ی شوشتری) 3:20 7.66 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه سه‌گاه) 6:27 14.77 MB 4/000 تومان
میرزا حسینقلی (دستگاه چهارگاه) 18:40 42.73 MB 4/000 تومان

آثار مشابه