سبد خرید شما خالی است.
آوازهای سید حسین طاهرزاده ۱

آوازهای سید حسین طاهرزاده ۱
سال انتشار : 1377

دستگاه شور، همایون، ماهور و نوا

آواز دشتی، ابوعطا، بیات ترک، افشاری، بیات کرد، شوشتری، بیات اصفهان  و  رهاب

تار: درویش خان، اسدالله‌خان

کمانچه: باقرخان

فلوت: اکبرخان

پیانو: مشیرهایون شهردار

ویلن: حسین هنگ‌آفرین

 

 

در متن دفترچه سی‌دی، به قلم  ساسان سپنتا می‌خوانیم:«اولین اجراهای طاهرزاده توسط دوستان او - از جمله حسام‌السلطنه ـ در سال‌های پیرامون ۱۹۰۰ میلادی با دستگاه‌های حافظ‌الاصوات (فنوگراف)  شخصی بر استوانه‌های مومی ضبط شده است. در اصفهان نیز چند نوع از این دستگاه‌ها در اختیار چند خانواده بود که در یکی دو مورد صدای طاهرزاده را ضبط کرده‌اند. بعد از این دوره که ضبط‌ها  به صورت شخصی و منحصربه‌فرد بوده است، دوره‌ی ضبط گرامافون فرا می‌رسد. در سال‌های حدود ۱۹۱۰ میلادی صفحه‌هایی از طاهرزاده در لندن و سپس در تفلیس ضبط شدند. نوازندگانی که با آواز او همراهی  کرده‌اند عبارت‌اند از: درویش‌خان (تار)، اسدالله‌خان (تار و سنتور)، اکبرخان (فلوت)، حسین هنگ‌آفرین (ویلن)، مشیر همایون شهردار (پیانو) و باقرخان (کمانچه).»

M. CD ۴۴

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور (تار اسدالله‌خان) 2:26 5.60 MB 5/000 تومان
دستگاه شور (حسینی) (تار اسدالله‌خان) 3:04 7.06 MB 5/000 تومان
دستگاه شور (شهناز) (ویولن حسین هنگ‌آفرین) 3:19 7.60 MB 5/000 تومان
دستگاه شور (تار درویش‌خان) 2:57 6.79 MB 5/000 تومان
دستگاه شور (شهناز، رضوی) (تار درویش‌خان) 3:03 6.98 MB 5/000 تومان
آواز دشتی (گیلکی) (کمانچه باقرخان) 2:09 4.95 MB 5/000 تومان
آواز دشتی (کمانچه باقرخان) 2:42 6.19 MB 5/000 تومان
آواز دشتی (حاجیانی) (کمانچه باقرخان) 2:56 6.75 MB 5/000 تومان
آواز دشتی (غم‌انگیز) (کمانچه باقرخان) 2:46 6.35 MB 5/000 تومان
آواز دشتی (ویولن حسین هنگ‌آفرین) 2:59 6.85 MB 5/000 تومان
تصنیف گیلکی (تار درویش‌خان) 2:57 6.76 MB 5/000 تومان
آواز ابوعطا (فلوت اکبر‌خان) 2:47 6.39 MB 5/000 تومان
آواز ابوعطا (حجاز) (فلوت اکبر‌خان) 3:04 7.02 MB 5/000 تومان
آواز ابوعطا (مثنوی) (فلوت اکبر‌خان) 2:49 6.47 MB 5/000 تومان
آواز ابوعطا (کمانچه باقرخان) 2:52 6.57 MB 5/000 تومان
آواز ابوعطا (حجاز) (تار درویش‌خان) 3:03 6.99 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (فلوت اکبرخان) 2:49 6.48 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (مثنوی) (پیانو مشیرهمایون شهردار) 3:14 7.42 MB 5/000 تومان
آواز بیات ترک (پیانو مشیرهمایون شهردار) 3:08 7.17 MB 5/000 تومان
آواز افشاری (تار درویش‌خان) 3:03 6.98 MB 5/000 تومان
آواز افشاری (پیانو مشیرهمایون شهردار) 3:00 6.90 MB 5/000 تومان
آواز افشاری (تار درویش‌خان) 3:11 7.32 MB 5/000 تومان
آواز بیات کرد (تار درویش‌خان) 3:07 7.14 MB 5/000 تومان
آواز بیات کرد (فلوت اکبرخان، کمانچه باقرخان، پیانو مشیرهمایون شهردار) 2:59 6.85 MB 5/000 تومان
دستگاه همایون (قره‌نی اکبرخان) 6:05 13.94 MB 5/000 تومان
دستگاه همایون (کمانچه باقرخان) 2:58 6.83 MB 5/000 تومان
آواز شوشتری (فلوت اکبرخان) 2:54 6.66 MB 5/000 تومان
آواز بیات اصفهان (فلوت اکبرخان) 3:00 6.90 MB 5/000 تومان
آواز بیات اصفهان (ارگ مشیرهمایون شهردار) 2:44 6.28 MB 5/000 تومان
آواز بیات اصفهان (ویولن حسین هنگ‌آفرین) 2:52 6.60 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (شکسته وعراق) (فلوت اکبرخان) 3:03 7.00 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (دلکش) (تار درویش‌خان) 2:42 6.19 MB 5/000 تومان
دستگاه ماهور (راک) (تار درویش‌خان) 3:01 6.94 MB 5/000 تومان
دستگاه نوا (فلوت اکبرخان) 3:21 7.69 MB 5/000 تومان
آواز رهاب (کمانچه باقرخان) 3:06 7.13 MB 5/000 تومان

آثار مشابه