سبد خرید شما خالی است.
تک‌نوازی تار داریوش پیرنیاکان (ماهور و سه‌گاه)

تک‌نوازی تار داریوش پیرنیاکان (ماهور و سه‌گاه)
سال انتشار : 1387

تمبک: محمود فرهمند

 

 

تک نوازی تار داریوش پیرنیاکان در دستگاه های ماهور و سه گاه. درباره‌ی این اثر، به قلم نوازنده، می خوانیم:«مجموعه‌ی پیش‌رو نواخته هایی است که در سال ۱۳۶۳، به مناسبت بزرگداشت و قدردانی از زحمات استاد بزرگ، علی‌اکبرخان شهنازی، در دستگاه ماهور و سه گاه در شمارگان بسیار محدود و به  صورت خصوصی پخش شد. شایان ذکر است که نوار فوق پس از تأیید استاد شهنازی برای پخش آماده شده و حالا، بعد از گذشت ۲۴ سال از آن موقع، بنا به درخواست تعداد زیادی از علاقه مندان و هنرجویان خود بر آن شدم تا نواخته های فوق به صورت سی‌دی در دسترس عموم قرار گیرد.»

M. CD 264

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد استاد شهنازی (ماهور) 3:39 8.38 MB 1/299 تومان
درآمد (ماهور) 1:44 3.98 MB 1/299 تومان
چهارمضراب (سحرخیز) (ماهور) 1:40 3.84 MB 1/299 تومان
بداهه‌نوازی در گوشه‌ی کرشمه، گشایش، داد و .... (ماهور) 9:05 20.80 MB 1/299 تومان
رنگ شکسته (ماهور) 1:28 3.39 MB 1/299 تومان
ادامه گوشه‌ی شکسته و فرود (ماهور) 1:51 4.25 MB 1/299 تومان
گوشه‌ی دلکش (ماهور) 0:45 1.72 MB 1/299 تومان
چهارمضراب (بریال امواج) (ماهور) 1:19 3.03 MB 1/299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌ی دلکش، قرچه و فرود (ماهور) 2:49 6.45 MB 1/299 تومان
بداهه در گوشه‌ی عراق، چهارمضراب عراق و ... (ماهور) 3:51 8.84 MB 1/299 تومان
قطعه‌ی صلح از استاد شهنازی (سه‌گاه) 3:34 8.19 MB 1/299 تومان
درآمد (سه‌گاه) 1:15 2.88 MB 1/299 تومان
چهارمضراب (سه‌گاه) 2:06 4.84 MB 1/299 تومان
ادامه‌ی درآمد (سه‌گاه) 1:59 4.56 MB 1/299 تومان
زابل (سه‌گاه) 0:35 1.35 MB 1/299 تومان
چهارمضراب زابل (دست افشان) (سه‌گاه) 1:15 2.89 MB 1/299 تومان
ادامه‌ی زابل و مویه، فرود به شور و برگشت به سه‌گاه (سه‌گاه) 2:57 6.77 MB 1/299 تومان
حصار (سه‌گاه) 3:32 8.11 MB 1/299 تومان
مخالف (سه‌گاه) 0:29 1.14 MB 1/299 تومان
چهارمضراب مخالف (خرامان) (سه‌گاه) 1:36 3.70 MB 1/299 تومان
ادامه‌ی مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب و .... (سه‌گاه) 6:21 14.54 MB 1/299 تومان
قطعه‌ی جنگ از استاد شهنازی (سه‌گاه) 1:57 4.47 MB 1/299 تومان

آثار مشابه