سبد خرید شما خالی است.
ساز تنها

ساز تنها
سال انتشار : 1382

بداهه نوازی تمبک

تمبک: داریوش زرگری

همراه با فیلمی کوتاه

 

 وزن های مختلفی که در موسیقی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند در این مجموعه به تنهایی اجرا شده اند: میزان های دوازده شانزدهم، شش چهارم، دو چهارم، سه چهارم، چهار چهارم و همچنین میزان های لنگ از قبیل هفت هشتم و پنج هشتم. بافت کلی نوازندگی این اجرا تحت تأثیر نواخته های ناصر فرهنگ فر است. فیلم یکی از اجراهای داریوش زرگری، همراه با تار حسین علیزاده، در این مجموعه گنجانده شده است.

M. CD 147 

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
کنسرت نوا (تصویری) 0.00 KB
کنسرت نوا (تصویری) 0.00 KB
وزن دوازده شانزدهم 4:04 9.34 MB 5/399 تومان
وزن دو چهارم 7:42 17.63 MB 5/399 تومان
وزن سه چهارم 6:46 15.52 MB 5/399 تومان
وزن چهار چهارم 10:29 24.00 MB 5/399 تومان
وزن پنج هشتم 6:13 14.25 MB 5/399 تومان
وزن شش چهارم 6:07 14.03 MB 5/399 تومان
وزن شش هشتم 9:25 21.56 MB 5/399 تومان
وزن هفت هشتم 6:37 15.15 MB 5/399 تومان

آثار مشابه