سبد خرید شما خالی است.
صد سال تار

صد سال تار
سال انتشار : 1381

گزیده ای از شیوه های تارنوازی در دوران معاصر

 

 

این مجموعه گزیده ای از ۲۰ اجرای ماندگار و شنیدنی هنر تارنوازی از ابتدای تاریخ ضبط در ایران تا دوره‌ی شاگردان بارز نسل دوم (۱۲۲۲ تا ۱۳۳۴) است. در این مجموعه آثاری از میرزاعبدالله، آقاحسینقلی، درویش خان، علینقی وزیری، موسی معروفی، یحیی زرپنجه، علی‌اکبر شهنازی، مرتضی نی داوود، عبدالحسین شهنازی، نصرالله زرین پنجه، لطف الله مجد، غلامحسین بیگجه خانی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی، عطا جنکوک، حسین علیزاده، داریوش طلایی و داریوش پیرنیاکان آمده است.

M. CD 72, 73 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزاعبدالله 2:04 4.74 MB 2/499 تومان
آقا حسینقلی 3:29 8.01 MB 2/499 تومان
غلامحسین درویش 1:31 3.49 MB 2/499 تومان
علینقی وزیری 6:20 14.51 MB 2/499 تومان
موسی معروفی 5:47 13.25 MB 2/499 تومان
یحیی زرپنچه 7:28 17.09 MB 2/499 تومان
علی‌اکبر شهنازی 9:23 21.50 MB 2/499 تومان
مرتضی نی‌داوود 7:58 18.25 MB 2/499 تومان
عبدالحسین شهنازی 2:23 5.47 MB 2/499 تومان
نصرالله زرین‌پنجه 5:39 12.94 MB 2/499 تومان
لطف‌الله مجد 5:11 11.88 MB 2/499 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی 5:48 13.30 MB 2/499 تومان
جلیل شهناز 12:47 29.29 MB 2/499 تومان
فرهنگ شریف 11:19 25.91 MB 2/499 تومان
هوشنگ ظریف 7:45 17.76 MB 2/499 تومان
محمدرضا لطفی 10:00 22.91 MB 2/499 تومان
عطا جنگوک 3:43 8.53 MB 2/499 تومان
حسین علیزاده 13:20 30.54 MB 2/499 تومان
داریوش طلایی 5:22 12.32 MB 2/499 تومان
داریوش پیرنیاکان 6:24 14.65 MB 2/499 تومان

آثار مشابه