سبد خرید شما خالی است.
صد سال تار

صد سال تار
سال انتشار : 1381

گزیده ای از شیوه های تارنوازی در دوران معاصر

 

 

این مجموعه گزیده ای از ۲۰ اجرای ماندگار و شنیدنی هنر تارنوازی از ابتدای تاریخ ضبط در ایران تا دوره‌ی شاگردان بارز نسل دوم (۱۲۲۲ تا ۱۳۳۴) است. در این مجموعه آثاری از میرزاعبدالله، آقاحسینقلی، درویش خان، علینقی وزیری، موسی معروفی، یحیی زرپنجه، علی‌اکبر شهنازی، مرتضی نی داوود، عبدالحسین شهنازی، نصرالله زرین پنجه، لطف الله مجد، غلامحسین بیگجه خانی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف، محمدرضا لطفی، عطا جنکوک، حسین علیزاده، داریوش طلایی و داریوش پیرنیاکان آمده است.

M. CD 72, 73 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزاعبدالله 2:04 4.74 MB 2/099 تومان
آقا حسینقلی 3:29 8.01 MB 2/099 تومان
غلامحسین درویش 1:31 3.49 MB 2/099 تومان
علینقی وزیری 6:20 14.51 MB 2/099 تومان
موسی معروفی 5:47 13.25 MB 2/099 تومان
یحیی زرپنچه 7:28 17.09 MB 2/099 تومان
علی‌اکبر شهنازی 9:23 21.50 MB 2/099 تومان
مرتضی نی‌داوود 7:58 18.25 MB 2/099 تومان
عبدالحسین شهنازی 2:23 5.47 MB 2/099 تومان
نصرالله زرین‌پنجه 5:39 12.94 MB 2/099 تومان
لطف‌الله مجد 5:11 11.88 MB 2/099 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی 5:48 13.30 MB 2/099 تومان
جلیل شهناز 12:47 29.29 MB 2/099 تومان
فرهنگ شریف 11:19 25.91 MB 2/099 تومان
هوشنگ ظریف 7:45 17.76 MB 2/099 تومان
محمدرضا لطفی 10:00 22.91 MB 2/099 تومان
عطا جنگوک 3:43 8.53 MB 2/099 تومان
حسین علیزاده 13:20 30.54 MB 2/099 تومان
داریوش طلایی 5:22 12.32 MB 2/099 تومان
داریوش پیرنیاکان 6:24 14.65 MB 2/099 تومان

آثار مشابه