سبد خرید شما خالی است.
بیست و سه قطعه پیش‌درآمدها و رنگ‌ها

بیست و سه قطعه پیش‌درآمدها و رنگ‌ها
سال انتشار : 1377
شابک : 9790802604179

علی‌اکبر شهنازی

نوشته‌ی داریوش طلایی

 

 

 

در این کتاب آثار ضربی مستقل از ردیف دوره‌ی عالی استاد علی اکبر شهنازی (به جز تصنیف‌ها)، که شامل بیست ودو پیش‌درآمد و رنگ است، تدوین شده و به نت درآمده  است. قطعه‌ی بیست وسوم  بر اساس یکی از اجراهای خصوصی استاد به نت درآمده است.

آثار مشابه